RYTMIKA/ HARMONIA/ MUZYKA

Warsztaty skierowane do profesjonalistów jak i amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką, tańcem, rytmem, śpiewem.

Warsztat organizowany w ramach stałej oferty Teatru CHOREA. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

W naszej pracy inspirujemy się muzyką i rytmiką pochodzącą ze starożytnej Grecji, Bałkanów, muzyką Bliskiego Wschodu, Indii, Brazylii, jazzem. Podczas warsztatów wspomagamy się prostymi instrumentami perkusyjnymi, harmonium, metronomem. Opieramy się na doświadczeniach muzycznych i teatralnych (zarówno jako instrumentaliści jak i kompozytorzy muzyki teatralnej) a także na wieloletniej pracy warsztatowej. Mamy doświadczenie w pracy z chórami, grupami teatralnymi, wokalistami, aktorami, amatorami w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli). Za każdym razem dostosowujemy program do potrzeb i możliwości grupy, z którą pracujemy. Proponujemy warsztaty 1,2,3 lub 5 dniowe (z możliwością zakończenia pokazem pracy).

Opracowany przez nas warsztat dzielimy na dwa moduły:

Moduł: RYTMIKA/ PULS/ RYTMICZNE CIAŁO:

 • zasady rytmicznej notacji muzycznej (zapis, grupowanie),

 • polimetryczne ćwiczenia ruchowo-rytmiczne poprawiające korelację półkul mózgowych i koordynację ruchową,

 • praca nad uświadomieniem pulsu,

 • inkorporacja rytmu poprzez działanie całym ciałem (wychodzimy od zewnętrznego żródła rytmu, metronomu, przechodząc do wewnętrznego poczucia pulsu),

 • praca na wspólnym pulsem grupy,

 • rytmy parzyste i nieparzyste – proste i złożone,

 • od prostych ćwiczeń: tupanie, klaskanie, uderzenia o ciało do budowania złożonych struktur polirytmicznych,

 • improwizacja rytmiczna,

 • elementy body percussion.

Moduł: GŁOS/ MELODIA/ PIEŚŃ:

 • rozgrzewka głosowa z uwzględnieniem fizjologii i mechaniki głosu (krtań, struny głosowe, rezonatory),

 • nauka poprawnej fonacji czyli 'produkcji' dźwięku,

 • zasady zdrowej 'eksploatacji' głosu,

 • notacja muzyczna (klucze, skale, rejestry, wysokość dźwięku, interwały, akordy),

 • od skali do melodii: podstawowe skale systemu dur-mol ilustrowane przykładami, ćwiczenia z użyciem prostych skal (np. pentatonika), improwizowanie melodii w oparciu o skale, nauka jednogłosowych melodii tonalnych i atonalnych,

 • interwały i akordy: budowanie prostych współbrzmień, od prostych akordów do złożonych słupów harmonicznych,

 • nauka 'pionowego' słuchania i śpiewania,

 • jedno i wielogłosowe ćwiczenia harmoniczne,

 • nauka pieśni: pieśni w wielu językach z różnych zakątków świata (pieśni inspirowane muzyką antycznej Grecji, pieśni gruzińskie, bułgarskie, serbskie, ukraińskie, sefardyjskie, pieśni z łódzkiego getta, a także własne kompozycje).

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.