Międzynarodowe Warsztaty "Ciało - Głos - Rytm" / Projekt DNA

Międzynarodowe Warsztaty "Ciało - Głos - Rytm" / Projekt DNA

17-21.11.2009
Teatr CHOREA, Projekt DNA

Zapraszamy na intensywne międzynarodowe warsztaty Teatru CHOREA "CIAŁO - GŁOS - RYTM", w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach projektu DNA: Development of New Art.

data: 17-21 listopada 2009
miejsce: Teatr CHOREA, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 
prowadzenie: Tomasz Rodowicz oraz artyści Teatru CHOREA
warsztaty realizowane w ramach projektu DNA - Development of New Art
więcej informacji na stronie www.dna-project.eu

 

 

Warsztat Teatru CHOREA będzie intensywnym treningiem aktorskim, opartym na doświadczeniach Teatru CHOREA. Skoncentrujemy się na pracy z ciałem, głosem i rytmem oraz na poszukiwaniu możliwości używania przez aktora wszystkich tych środków jednocześnie. Warsztaty obejmą wymagający trening kondycyjny i sprawnościowy z elementami akrobatyki, pracę z ruchem scenicznym i elementami tańca, tworzenie choreografii opartych na nieparzystych formułach rytmicznych oraz pracę z głosem - od ćwiczeń oddechowych po niekonwencjonalne sposoby wykorzystania aparatu głosowego i naukę pieśni. Celem warsztatu będzie rozwijanie w obrębie grupy uczestników różnorodnego języka ekspresji i komunikacji oraz oryginalnych, nowatorskich form teatralnych.

CIAŁO
Każdy dzień rozpocznie intensywny trening fizyczny opracowany przez aktorów CHOREI. Następnym etapem będzie wprowadzenie elementów akrobatyki, w tym podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, wzajemna uwaga, asekuracja, świadomość własnego ciała, świadomość grupy, współdziałanie z partnerem. Zajmiemy się też choreografią, która jest wynikiem wieloletnich studiów zespołu nad ikonografią antyczną, rysunkami przedstawionymi na ceramice, płaskorzeźbach i mozaikach antycznych. Na strukturach ruchowych wypracowanych przez uczestników będą budowane muzyczne układy polifoniczne i polirytmiczne. Część pracy będzie poświęcona budowaniu muzyczności, dynamiki i energii grupy.

GŁOS
Podstawowe ćwiczenia oddechowe, opanowanie oddechu przeponowego, uruchamianie rezonatorów i praca nad barwą głosu posłużą rozwijaniu naturalnych możliwości głosowych uczestników. Następnym krokiem będzie budowanie złożonych współbrzmień harmonicznych oraz nauka pieśni polifonicznych z różnych kręgów tradycji, oraz pieśni antycznej Grecji w opracowaniach CHOREI. 

RYTM
Istotna część warsztatów poświęcona będzie pracy z rytmem oraz jego znaczeniu w teatrze. Główny nacisk położymy na rytmy nieregularne, charakterystyczne dla Starożytności, muzyki Bałkanów, Bliskiego Wschodu oraz Jazzu. Praca z rytmem pozwoli nam przedstawić naszą metodę realizowania tekstu i muzyki na scenie. Będziemy wprowadzać rytmy nieparzyste za pomocą prostych kroków, uderzeń dłoni, głosu i zrytmizowanych gestów. Skupimy się na znalezieniu rytmiczności własnego ciała, rytmiczności i pulsu grupy. Posłużymy się oryginalnymi fragmentami dramatów starogreckich i pieśni antycznych, a także kompozycjami z naszych spektakli.

Końcowym etapem warsztatów będzie połączenie trzech wyżej opisanych elementów treningu aktorskiego CHOREI i stworzenie krótkiej formy teatralnej.

 

Głównym celem projektu DNA jest wspieranie utalentowanych, początkujących artystów, którzy przekraczają granice gatunków i form teatralnych. Partnerami projektu są: New Web (Republika Czeska), Stowarzyszenie Katedra Kultury (Polska), Teatr Entré Scénen (Dania), Teatr A4 (Słowacja), Laboratorium Tańca L1 (Węgry) i Teatr Glej (Słowenia).

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu “Kultura 2007-2013″. W ramach projektu odbywają się festiwale, warsztaty oraz rezydencje teatralne we wszystkich krajach partnerskich. Wśród najbliższych wydarzeń znajdują się dwie rezydencje teatralne: w Fabryce Sztuki w Łodzi oraz w Teatrze Entré Scénen w Aarhus (Dania).

Wydarzenie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego: “Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

more

Spektakl "Gry [w] Pana Cogito" w programie Teatr Polska

Spektakl "Gry [w] Pana Cogito" w programie Teatr Polska

04-10.11.2009
Teatr Polska

Zapraszamy na spektakl “Gry (w) Pana Cogito” Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, którego pokazy odbędą się w wybranych siedmiu miastach, w ramach programu Teatr Polska 2009.

Harmonogram prezentacji spektaklu "Gry [w] Pana Cogito, w ramach programu Teatr Polska 2009:

4.11.2009, godz.19:00 - Fabryka Sztuki w Łodzi
5.112009, godz.12:00 i 19:00) - Sieradz /po porannym spektaklu odbędą się warsztaty teatralne dla młodzieży/
6.11.2009, godz. 19:00 - Skierniewice /przed spektaklem odbędą się warsztaty teatralne  dla młodzieży/
7.11.2009, godz.18.00 - Łochów /przed spektaklem odbędą się warsztaty teatralne dla młodzieży/
8.11.2009, godz. 19:00 - Radomsko /przed spektaklem odbędą się warsztaty teatralne dla młodzieży/
9.11.2009, godz. 19:00 - Tomaszów Mazowiecki 
10.11.2009, godz. 19:00 - Grójec

“Teatr Polska” to nowatorski projekt Instytutu Teatralnego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inspirację projektu stanowiły objazdy teatralne organizowane w XX-leciu międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego. Ich celem było przybliżenie mieszkańcom małych miasteczek najważniejszych osiągnięć kultury polskiej tamtych lat. W ramach projektu Teatr Polska wybrane teatry z całego kraju prezentują swoje spektakle w objazdach, pomiędzy wrześniem a grudniem 2009. Założeniem projektu jest dotarcie do środowisk pozbawionych kontaktu z twórczością teatralną oraz zaktywizowanie teatrów do działalności wykraczającej poza własne miasto i konkretny budynek teatralny. Projekt ma również otworzyć możliwości współpracy między teatrami a ośrodkami kultury i ułatwić poznanie nowych miejsc i przestrzeni, w których można wystawić przedstawienie teatralne. W trakcie dwuetapowej kwalifikacji, na podstawie złożonych projektów spośród 77 spektakli Komisja Artystyczna zarekomendowała pod względem artystycznym 20 przedstawień, wśród których znalazły się „Gry (w) Pana Cogito” Teatru CHOREA z Łodzi, w reżyserii Tomasza Rodowicza.

 

Spektakl "Gry [w] Pana Cogito
Na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta

„Uczymy się grać, patrząc jak grają inni.
Jak jednak obserwator odróżni błąd graczy od posunięcia prawidłowego?(…)
Przypatrz się temu co nazywamy grami.
Co jest im wszystkim wspólne?

Co jeszcze jest grą a co już nią nie jest?
Czy możesz podać granice?
Nie. Możesz je wytyczyć. Dotąd bowiem ich jeszcze nie wytyczono. (…)”

Ludwig Wittgenstein Dociekania filozoficzne 


"Gry [w] Pana Cogito" to rozpisanie myśli poety na przestrzeń sceny. Precyzyjne poetyckie konstrukcje zostają rozłożone na części. Taki zabieg prowadzi do odsłonięcia ich elementarnych, żywych znaczeń oraz do wydobycia autentycznej siły słów. Fragmenty tekstów Zbigniewa Herberta składane są w nowe związki.

Trzy źródłowe środki teatralne – słowo, ruch i muzyka – budują rządzącą się własnymi prawami rzeczywistość sceniczną. Tworzą nierozerwalną jednię – nową choreę. Ruch nie ilustruje słowa, muzyka nie dopowiada treści. Dopiero z ich równoprawnego połączenia rodzi się wielopoziomowy świat przewrotnych znaczeń i fizycznie odczuwalnych napięć. Surrealizm przenikający obrazy sceniczne oddziałuje z jednakową siłą na zmysły, podświadomość i cogito.

Zmaganie z ideami Pana C. dokonuje się w szesnastu rozgrywkach. Każda rządzi się własnymi regułami rozpisanymi adekwatnie do zasad przewrotnej metody CHOREI. Gry z myślami poety stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o to, co Herbert ma nam do powiedzenia w dzisiejszej rzeczywistości. Stwarzają okazję, żeby poeta sam zapytał nas, gdzie jesteśmy. Ale do kogo mówi? Kto go dziś słucha?

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek
Choreografia: CHOREA
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski, Marcin Dobijański
Wizualizacje: Jaromir Dziewic, Piotr Wdówka
Współpraca literacka: Joanna Chmielecka
Obsada: Julia Jakubowska, Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Sebastian Klim, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek

 

more

Spektakl "Gry [w] Pana Cogito" w Łodzi

Spektakl "Gry [w] Pana Cogito" w Łodzi

04.11.2009
Teatr CHOREA

Zapraszamy na spektakl “Gry (w) Pana Cogito” Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

data: 4 listopada 2009
godzina: 19:00
miejsce: Teatr CHOREA, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
bilety: 15 zł (ulgowy), 20 zł (normalny)
 

„Uczymy się grać, patrząc jak grają inni.
Jak jednak obserwator odróżni błąd graczy od posunięcia prawidłowego?(…)
Przypatrz się temu co nazywamy grami.
Co jest im wszystkim wspólne?

Co jeszcze jest grą a co już nią nie jest?
Czy możesz podać granice?
Nie. Możesz je wytyczyć. Dotąd bowiem ich jeszcze nie wytyczono. (…)”

Ludwig Wittgenstein Dociekania filozoficzne 


"Gry [w] Pana Cogito" to rozpisanie myśli poety na przestrzeń sceny. Precyzyjne poetyckie konstrukcje zostają rozłożone na części. Taki zabieg prowadzi do odsłonięcia ich elementarnych, żywych znaczeń oraz do wydobycia autentycznej siły słów. Fragmenty tekstów Zbigniewa Herberta składane są w nowe związki.

Trzy źródłowe środki teatralne – słowo, ruch i muzyka – budują rządzącą się własnymi prawami rzeczywistość sceniczną. Tworzą nierozerwalną jednię – nową choreę. Ruch nie ilustruje słowa, muzyka nie dopowiada treści. Dopiero z ich równoprawnego połączenia rodzi się wielopoziomowy świat przewrotnych znaczeń i fizycznie odczuwalnych napięć. Surrealizm przenikający obrazy sceniczne oddziałuje z jednakową siłą na zmysły, podświadomość i cogito.

Zmaganie z ideami Pana C. dokonuje się w szesnastu rozgrywkach. Każda rządzi się własnymi regułami rozpisanymi adekwatnie do zasad przewrotnej metody CHOREI. Gry z myślami poety stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o to, co Herbert ma nam do powiedzenia w dzisiejszej rzeczywistości. Stwarzają okazję, żeby poeta sam zapytał nas, gdzie jesteśmy. Ale do kogo mówi? Kto go dziś słucha?

Spektakl "Gry [w] Pana Cogito
Na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek
Choreografia: CHOREA
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski, Marcin Dobijański
Wizualizacje: Jaromir Dziewic, Piotr Wdówka
Współpraca literacka: Joanna Chmielecka
Obsada: Julia Jakubowska, Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Sebastian Klim, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek

 

more

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.