Międzynarodowe Warsztaty Teatru CHOREA

Międzynarodowe Warsztaty Teatru CHOREA

01-07.07.2013
Willa Grohmana w Łodzi

Zapraszamy na "CIAŁO / RUCH / GŁOS - AKTOR WIELOWYMIAROWY" - Międzynarodowe warsztaty teatralne Teatru CHOREA.

data: 1-7 lipca 2013
miejsce: Willa Grohmana, ul. Tylna 9/11, Łódź
terminarz warsztatów: warsztaty odbywać się będą codziennie od 1 do 7 lipca 2013, w godzinach: 10:00-18:00, z przerwą obiadową
grupa docelowa: warsztay skierowane są do profesjonalnych aktorów, tancerzy, muzyków i instruktorów teatralnych, a także amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem

 

Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski. Koncentrować się będą na uruchamianiu "organiczności" aktora, przez pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem i muzyką oraz na łączeniu wszystkich tych form ekspresji w jeden strumień działania. Warsztat skupiać się będzie również na intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą - aktorem zbiorowym. 

W metodzie pracy CHOREI obecne są dwa główne wyznaczniki: intensywność i ryzyko – zarówno fizyczne jak i to wynikające z konieczności przełamywania własnych ograniczeń i przekraczania własnych możliwości. Warsztaty CHOREI wykraczają poza prezentowanie i uczenie technik. Prowadzą do uruchomienia kreatywności każdego z uczestników oraz stworzenia dynamicznego twórczego spotkania i autentycznego artystycznego wydarzenia.

 

Program warsztatów:

Praca z ciałem:
-intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca
-praca z partnerem i przestrzenią, nauka asekuracji i wzajemnej uważności
-praca nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie
-praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji
-nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączoną z intensywną pracą z rytmem i muzycznością 

Praca z głosem:
-rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem
-poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych i oddechowych
-uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami
-tworzenie złożonych współbrzmień harmonicznych, praca z półtonami
-nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI 

Praca z rytmem:
-praca z rytmami nieparzystymi
-uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy
-wypracwywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu
-praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych przy równoczesnym wykonywaniu pieśni
 

Koszt warsztatów: 300 Euro
Płatność: do 15 czerwca 2013
Koszt podróży, wyżywienia i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Na miejscu oferujemy kawę, herbatę, wodę i przekąski.
Warsztaty będą odbywać się w języku angielskim.
Zgłoszenia: chorea.warsztaty@gmail.com
Do każdego zgłoszenia prosimy o załączenie CV.

 

more

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.