"Ciało / Ruch  / Głos" Międzynadorowe Warsztaty CHOREI

"Ciało / Ruch / Głos" Międzynadorowe Warsztaty CHOREI

19-24.11.2012
Teatr CHOREA

Zapraszamy na Międzynarodowe Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA "CIAŁO / RUCH / GŁOS – AKTOR WIELOWYMIAROWY", w Fabryce Sztuki w Łodzi.

data: 19-24 listopada 2012
godzina: 10:00-18:00 (z przerwą obiadową)
miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

 

Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski i szansa doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei - trójjedni, czyli połączenia ruchu, dźwięku i słowa w jedno pełne działanie. W trakcie warsztatów z jednakową mocą koncentrujemy się na pracy z ciałem, głosem i rytmem oraz na poszukiwaniu możliwości używania przez aktora wszystkich tych form ekspresji jednocześnie. Staramy się uruchomić “organiczność” aktora na sposób zbliżony do tego jak definiował ją Grotowski.

Ideą warsztatów jest zaprezentowanie uczestnikom wszechstronnego treningu aktorskiego oraz sposobów pracy teatralnej, na podstawie bogatych doświadczeń Teatru CHOREA, służących rozwijaniu środków ekspresji aktorskiej poprzez ruch, śpiew, muzykę, rytm i umiejętność pracy w grupie.

Aktor zbiorowy to kluczowe pojęcie dla naszej metody pracy. Realizuje się ono w intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą. Polirytmia i polifonia w działaniu indywidualnym i grupowym tworzą podstawową tkankę struktury naszych spektakli i każdego naszego warsztatu. Budują energię i wieloznaczność przekazu, tworzą napięcie pomiędzy działającym i odbiorcą.

CHOREA w początkach swej pracy twórczej prowadziła intensywne badania nad źródłami tańca i muzyki. Wyniki swych poszukiwań konfrontuje obecnie z współczesnymi formami teatralnymi, tworząc dynamiczne nowatorskie spektakle, koncerty i akcje teatralne.

Grupa docelowa: warsztay skierowane są do profesjonalnych aktorów, tancerzy i muzyków, a także amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem. 

Program warsztatów CHOREI zakłada:

  • Warsztaty taneczno-ruchowe polegające na intensywnym treningu kondycyjnym z elementami akrobatyki i sztuk walki, opracowanym przez aktorów CHOREI, na który składają się podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, wzajemna uważność, nauka asekuracji, zdobywanie świadomości własnego ciała i świadomości pracy w grupie.
  • Pracę z ciałem inspirowaną technikami teatru ruchu i tańca współczesnego, połączoną z intensywną pracą z rytmem i muzycznością.
  • Pracę nad dynamiką i ekspresją ruchu, koncentracją, umiejętnością improwizacji i zaangażowaniem w działanie sceniczne – zarówno indywidualne jak i zespołowe.
  • Naukę układów tanecznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych. Budowanie nowych układów choreograficznych na strukturach ruchowych wypracowanych samodzielnie przez uczestników.
  • Warsztaty głosowe służące rozwijaniu naturalnych możliwości wokalnych uczestników, oparte na nauce swobodnego operowania głosem i poznawaniu nowoczesnych technik wokalnych.
  • Poznawanie podstawowych ćwiczeń i technik oddechowych, uruchamianie rezonatorów, pracę nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami.
  • Budowanie złożonych współbrzmień harmonicznych, pracę z półtonami, rozumienie wielogłosu, naukę pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach i aranżacjach muzyków CHOREI.
  • Warsztaty muzyczno-rytmiczne, które skupiają się na umiejętności wypracowywania pulsu grupy poprzez wprowadzanie złożonych ćwiczeń koordynacyjno-rytmicznych. Praca z rytmem opiera się na naszej metodzie realizowania tekstu i muzyki na scenie. Główny nacisk kładziemy na rytmy nieparzyste i nieregularne – bazowe dla realizacji tradycyjnych tekstów i muzyki. Dzięki pracy nad jednoczesnym używaniem głosu i zrytmizowanego gestu dążymy do uruchomienia muzyczności całego ciała.

W metodzie CHOREI, w trakcie pracy warsztatowej i edukacyjnej, zawsze obecne są dwa główne wyznaczniki jakości: intensywność i ryzyko - zarówno fizyczne jak i to wynikające z konieczności przełamania własnych ograniczeń. Nie chodzi nam o pokazywanie i uczenie technik, ale o uruchomienie kreatywności każdego z uczestników. Na początku za pomocą narzuconego rygoru i ścisłej dyscypliny przekazujemy narzędzia do obudzenia twórczej postawy. Potem dajemy uczestnikom szansę wykonania niemożliwego - przekroczenia własnych możliwości. Wystarczy być otwartym i czułym na efekt współdziałania całej grupy. W trakcie naszych warsztatów zawsze dążymy do stworzenia nowego, twórczego spotkania i kreatywnego, artystycznego wydarzenia.

Koszt warsztów: 350 Euro
Koszt podróży, wyżywienia i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Na miejscu oferujemy kawę, herbatę, wodę i przekąski.
Warsztaty będą odbywać się w języku angielskim.

Zapisy i zgłoszenia: chorea.warsztaty@gmail.com
Do każdego zgłoszenia prosimy o załączenie CV. Na jego podstawie zdecydujemy o uczestnictwie w warsztatach.

 

more

Premiera spektaklu "Szpera 42"

Premiera spektaklu "Szpera 42"

24.08-04.09.2012
Teatr Szwalnia w Łodzi / teren dawnego getta łódzkiego

Zapraszamy na premierę spektaklu "Szpera 42" stworzonego we współpracy Teatru CHOREA, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi i izraelskiej reżyserki Ruthie Osterman, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2012 (do Teatru Szwalnia w Łodzi), oraz w ramach projektu "Szpera 1942" - obchodów 70 rocznicy deportacji Żydów z łódzkiego getta (na terenie dawnego getta łódzkiego).

data: 24 sierpnia 2012
miejsce: Teatr Szwalnia w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2012

data: 29 sierpnia 2012, 04 września 2012
miejsce: teren dawnego getta łódzkiego, projekt “Szpera 1942” - obchody 70 rocznicy deportacji Żydów z łódzkiego getta

 

Szpera ‘42” to wspólny projekt polskich i izraelskich twórców, którego efektem jest interdyscyplinarny spektakl w reżyserii Ruthie Ostermann i Tomasza Rodowicza. Pokaz przedpremierowy „Szpery ‘42” odbył się podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY 2012, a premiera 29 sierpnia i 4 września 2012, w ramach projektu “Szpera 1942” organizowanego przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, w ramach obchodów 70 rocznicy deportacji Żydów z łódzkiego getta.

We wrześniu 2012 roku przypadała 70 rocznica tzw. Wielkiej Szpery, akcji przeprowadzonej przez Niemców na terenie łódzkiego getta. W jej wyniku z getta wywieziono ponad 15 tysięcy osób, w tym niemal wszystkie dzieci poniżej 10 roku życia, wszystkich chorych i osoby starsze, powyżej 60 roku życia. Do transportów szły dzieci z sierocińców, przytułków, szpitali, odrywano je od matek i bliskich. Tym samym zakończyła się trwająca od stycznia do września akcja wywożenia Żydów do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem, której ofiarą padło ponad 60 tysięcy osób. Jesienna akcja Wielkiej Szpery stała się najważniejszym i najbardziej tragicznym momentem w dziejach getta. Historia getta Litzmannstadt dzielą się na okres sprzed Szpery i po Szperze.

Słowo „Szpera” pochodzi od niemieckich słów Allgemeine Gehsperre, które oznaczają całkowity zakaz opuszczania domów. Zakaz ten został wprowadzony w gettcie w dniach 5-12 września 1942. W tym czasie “do każdego domu w getcie wkraczał jeden przedstawiciel gestapo w otoczeniu chmary policjantów żydowskich, strzałem z pistoletu zwoływał wszystkich mieszkańców na dziedziniec, kazał ustawić się w dwuszeregu i na oko określał kandydatów do deportacji.” (Kronika Getta Łódzkiego 1942). Dzieci, chorzy i osoby starsze zostali wywiezieni do obozów śmierci, a getto Niemcy przekształcili w obóz pracy. Wszyscy którym udało się uratować ze Szpery musieli odtąd morderczo pracować.

Spektakl „Szpera 42” to projekt międzynarodowy i multidyscyplinarny, który łączy w sobie różnorodność sztuk: muzykę, taniec, fotografię, sztukę video i teatr. Jest podróżą do autentycznych miejsc i historii z łódzkiego getta. Jest spotkaniem z ludźmi, którzy mieszkali w łódzkim getcie. Jest opowieścią o ich życiu. Jest próbą podjęcia szczerego, współczesnego, żywego dialogu z pamięcią getta i skonfrontowaniem jej ze współczesnym, codziennym życiem przestrzeni miasta w którym mieszkamy - naszym życiem. Sercem spektaklu jest dzielenie podróży - żydowskiej i polskiej - poprzez osobistą i zbiorową pamięć. Chcemy dowiedzieć się co tak naprawdę wydarza się w trakcie tej podróży, co dzieje się tu, w tych miejscach - dzięki autentycznym spotkaniom i historiom mówiącym o tym, czym było getto i co było gettem, poprzez wsłuchanie się w przestrzeń, w mury, budynki i ulice, które wciąż opowiadają historie ludzi żyjących wtedy i ludzi żyjących wśród nich teraz.

Twórcy: Teatr CHOREA, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Ruthie Osterman
Reżyseria: Tomasz Rodowicz, Ruthie Osterman
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Wizualizacje: Yoav Meir Cohen, Guy Zakh
Obsada: Ruthie Osterman, Yoav Meir Cohen, Guy Zakh, Yoni Eilat, Joanna Chmielecka, Łucja Herszkowicz, Elina Toneva, Kuba Pałys, Tomasz Rodowicz
Premiera: 24 sierpnia 2012 (Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2012, Tear Szwalnia, Łódź), 29 sierpnia 2012, 04 września 2012 (Projekt Szpera 1942, teren dawnego getta łódzkiego)

 

more

Premiera koncertu "Pieśni Świata"

Premiera koncertu "Pieśni Świata"

22.08.2012
Klub Wytwórnia, Łódź

Zapraszamy na premierę koncertu "Pieśni Świata" w wykonaniu Wielkiego Chóru Młodej CHOREI, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2012, w Klubie Wytwórnia w Łodzi.

data: 22 sierpnia 2012
miejsce: Klub Wytwórnia, Łódź, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2012

 

"Pieśni Świata" w wykonaniu Wielkiego Chóru Młodej CHOREI to prawdziwa mieszanka dźwięków, kolorów i emocji. To podróż szlakiem fińskich ballad, bizantyjskich hymnów i sefardyjskich pieśni. Można usłyszeć także energetyczne brazylijskie rytmy, greckie peany, bałkański wielogłos czy przejmujące historie w jidysz.

Koncert „Pieśni Świata” zawiera pieśni tradycyjne, jak również współczesne kompozycje inspirowane różnymi kulturami muzycznymi świata, m.in. muzyką starożytnej Grecji oraz współczesną tradycyjną muzyką południowej i wschodniej Europy (pieśni bułgarskie, ukraińskie, gruzińskie). Utwory zostały opracowane przez kompozytorów CHOREI w nowoczesnej, dynamicznej formie, w polifonicznych i polirytmicznych strukturach muzycznych. Strona wokalno-muzyczna wzbogacona jest o ruch sceniczny wywodzący się z tańców tradycyjnych oraz najbardziej współczesnych form ruchu.

Wielki Chór Młodej CHOREI to formacja muzyczna, która powstała latem 2011 roku przy Teatrze CHOREA w Łodzi. To grupa muzycznych fascynatów, których różni wiele: wiek, doświadczenie, zainteresowania, pochodzenie. Łączy pasja do muzyki i śpiewania. Grupa ma na swoim koncie udział w projekcie "Oratorium Dance Project" nagrodzonym „Energią Kultury 2011” oraz „Złotą Maską”, udział w spektaklach Teatru CHOREA: „Bachantki”, „Szpera ‘42”.

Opracowanie muzyczne i prowadzenie chóru: Tomasz Krzyżanowski
Chór: Elizabet Araj, Joanna Chmielecka, Jacek Czapnik, Joanna Filarska, Sandra Gierzek, Dominika Jarosz, Michalina Jędrzejczak, Majka Justyna, Joanna Kłos, Marcin Kobyliński, Milena Kranik, Anna Przybyt, Marta Sterna, Justyna Sobieraj-Bednarek, Aleksandra Szałek, Elina Toneva, Paulina Tralewska, Jacek Witych
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Premiera: 22 sierpnia 2012, Klub Wytwórnia, Łódź, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2012

 

more

Polska premiera spektaklu "Tov/Dobro"

Polska premiera spektaklu "Tov/Dobro"

17-18.08.2012
Teatr Nowy w Łodzi

Zapraszamy na polską premierę spektaklu "Tov/Dobro", stworzonego we współpracy Rosanna Gamson World Wide i Teatru CHOREA, do Teatru Nowego w Łodzi, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2012.

data: 17, 18 sierpnia 2012
miejsce: Teatr Nowy w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2012

 

Spektakl Rosanny Gamson i Teatru CHOREA to dramat taneczno-muzyczny osnuty wokół historii tarpanów - wymarłej rasy dzikich koni, która została genetycznie zrekonstruowana w latach trzydziestych XX wieku w Niemczech. Inicjatywa ta zbiegła się w czasie z hitlerowskim planem eksterminacji Żydów i „oczyszczenia rasowego” Europy. Amerykańska choreograf wykorzystała tę opowieść jako metaforę regeneracji, odnosząc ją do własnych polsko-żydowskich korzeni i burzliwych losów jej przodków. Byli oni polskimi Żydami ze Szczecina. Handlowali solą, wożąc ją na małych konikach. Tytuł „Tov” pochodzi od zwrotu: „Gamzu l’tovah” (“To także jest dla dobra”) - ulubionego powiedzenia jednego z przodków reżyserki, nauczyciela Talmudu Nachum Ish Gamzu, który odnajdywał boską dłoń nawet w najtragiczniejszych okolicznościach. Nie jest to jednak spektakl o Holokauście. Nie dotyczy też historii jednej nacji. Mieszają się w nim słowa i pieśni w języku polskim, angielskim, jidysz, bułgarskim, hebrajskim i niemieckim. To sugestywny dramat taneczny, w którym przeplata się intensywny ruch i taniec, słowo mówione, przejmujący śpiew i muzyka. To sztuka o przetrwaniu, o ludziach, którzy wyszli skądś dokąd nie mogą wrócić, więc ciągle gdzieś idą.

„Żydzi mogą w tym spektaklu widzieć żydowskie dzieło, lecz Żydzi, naziści czy nawet Bóg nigdy się w nim nie pojawiają. Jest to opowieść o mojej rodzinie, ale to tylko otwiera kontekst do dalszych poszukiwań. Czym są historie, które wciąż powtarzamy? W  końcowym rozliczeniu - co przekazujemy? Ostatecznie trwamy, idziemy naprzód, jedno pokolenie za drugim. Dlatego moja córka Delilah pojawia się w sztuce. Moim zdaniem najlepszą rzeczą, jaką mogę powiedzieć jest to, iż istnieje ciągłość”.
Rosanna Gamson

W czerwcu 2009 w Łodzi odbyła się sesja międzynarodowych warsztatów teatralnych CHOREI „Alfabety sceny”. Było to pierwsze spotkanie i początek współpracy między CHOREĄ a choreografką Rosanną Gamson z Los Angeles. W styczniu 2010 grupa teatralna Rosanna Gamson/World Wide zaprosiła CHOREĘ do współpracy przy realizacji projektu “Tov/Good”. Tomasz Rodowicz, Elina Toneva, Dominika Krzyżanowska i Tomasz Krzyżanowski przeprowadzili w Los Angeles sesję pracy dla amerykańskich aktorów i tancerzy. 9 stycznia 2010 w Teatrze REDCAT w Los Angeles odbył się pokaz podsumowujący warsztat oraz prezentacja technik pracy CHOREI. Jednocześnie artyści CHOREI uczestniczyli w próbach spektaklu “Tov”. Zadaniem CHOREI było wprowadzenie do spektaklu muzyki wykonywanej na żywo oraz związanego z nią ruchu, umuzycznienie tancerzy i otworzenie im głosów, a także stworzenie postaci, które dopełnić miały zarysowane napięcia i obrazy. Premiera spektaklu „Tov” odbyła się 18 marca 2010 w REDCAT Theater w Los Angeles. Podczas drugiej edycji festiwalu RETROPERSPEKTYWY zaprezentowana została nowa wersja spektaklu, z polską obsadą, w wykonaniu artystów CHOREI i artystów współracujących z CHOREĄ.

Twórcy: Rosanna Gamson Word Wide, Teatr CHOREA
Reżyseria i choreografia: Rosanna Gamson
Muzyka: Fryderyk Chopin, Controlled Bleeding, Stuart Dempster, Michael Galasso, Godspeed You! Black Emperor
Kierownictwo muzyczne i aranżacje muzyki tradycyjnej: Tomasz Krzyżanowski
TD/FM: Remigiusz Ristok
Obsada: Adrian Bartczak, Suna Lavinia Findikoglu, Michał Gośliński (kontratenor), Paweł Grala (Pracownia Fizyczna), Rachel Butler-Green, Joanna Jaworska (Pracownia Fizyczna), Julia Jakubowska, Michalina Kobylińska, Tomasz Kowalski, Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Carin Noland, Ula Parol (Pracownia Fizyczna), Tomasz Rodowicz, Elina Toneva, Alexandria Yalj
Premiera amerykańska: 18 marca 2010, Disney/Callarts Theatre - RedCat, Los Angeles, USA
Premiera polska: 17 i 18 sierpnia 2012, Teatr Nowy w Łódzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2012

 

more

Festiwal Retroperspektywy 2012

Festiwal Retroperspektywy 2012

17-25.08.2012
Willa Grohmana, Łódź

Zapraszamy na drugą edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2010, organizowaną przez Teatr CHOREA.

data: 17-25 sierpnia 2012
miejsce: Willa Grohmana, Łódź 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2012 to miejsce konfrontacji artystycznych niezależnego teatru i muzyki, platforma spotkań, warsztatów i dyskusji o nowym języku w teatrze XXI wieku.

Druga edycja festiwalu, która odbędzie się między 17 a 25 sierpnia 2012 roku, nawiązywać będzie w dużym stopniu do żydowskiej tradycji, kultury i historii, ale w odróżnieniu od innych festiwali sięgających po tę tematykę, Retroperspektywy chciałyby zaprezentować wydarzenia teatralne i muzyczne wywodzące się z różnorodnych doświadczeń osobistych twórców, operujących skrajnie odmienną estetyką i metodami pracy.

Specjalnie na festiwal zostanie przygotowane pięć premierowych spektakli. Będziemy mieli, między innymi, możliwość wybrania się w wielopoziomową  podróż-opowieść o żydowskich przodkach i niemieckich eksperymentach genetycznych  razem z wybitną choreografką  Rosanną Gamson z Los Angeles, przygotwującą wraz z CHOREĄ polską premierę spektaklu „Tov”. Młoda reżyserka z Tel Avivu - Ruthie Osterman, we współpracy z Tomaszem Rodowiczem zrealizuje interdyscyplinarny projekt „Szpera 42”, odwołujący się do najbardziej dramatycznych wydarzeń łódzkiego getta - wielkiej wywózki 15 tysięcy dzieci i starszych ludzi we wrześniu 1942 do obozów śmierci. Paweł Passini w „Księdze Blasku”, który po miesiącu pracy w Lublinie i dwutygodniowych warsztatach w Edynburgu, w przewrotny sposób podejmie próbę przeniesienia na scenę jednej z najbardziej zagadkowych ksiąg ludzkości - "Kabały". Teatr Manisha Mitry z Indii przedstawi pudełkowy spektakl o Januszu Korczaku pracującym z dziećmi nad sztuką „Post Office” R. Tagore. W ramach festiwalu zaplanowaliśmy również cykl monodramów, podczas którego przedstawimy indywidualne wypowiedzi aktorów CHOREI i zaproszonych artystów.

Drugim filarem festiwalu ma być scena muzyczna w Willi Grohmana gdzie będzie mieściło się nasze centrum festiwalowe. Zagrają dla nas m.in.: The Blue Rabitt z Łodzi, Chór Gre- Badanie z Warszawy, międzynarodowa formacja The Turbans, Sza/Za/Ze, Łukasz z Bałut, czy grający muzykę bałkańską zespół Sarakina. Pracę edukacyjną rozpoczętą w  „Oratorium Dance Project” kontynujemy wraz z Wielkim Chórem Młodej CHOREI, który na festiwal przygotował finałowy koncert w ramach projektu „Pieśni Świata”.

Festiwal Retroperspektywy to nie tylko poszukiwania teatralne i spektakle, koncerty i eksperymenty muzyczne. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez artystów i pedagogów z z różnych stron świata, lub też, po nocnych jamach i filmach o sztuce, odpocząć na leżaku w jednym z najładniejszych miejsc w Łodzi - w ogrodzie Willi Grohmana.

Więcej informacji: https://www.retroperspektywy2012/

 

more

Widowisko "Oratorium Dance Project" w Łodzi

Widowisko "Oratorium Dance Project" w Łodzi

22.06.2012
Klub Wytwórnia, Łódź

Zapraszamy na drugi pokaz widowiska muzyczno-tanecznego "Oratorium Dance Project Teatru CHOREA, do Klubu Wytwórnia w Łodzi.

data: 22 czerwca 2012
godzina: 20:00
miejsce: Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29, Łódź
rezerwacja biletów: chorea@chorea.com.pl, +48 506 103 207, +48 42 646 88 65

 

"Oratorium Dance Project" CHOREA Łódź 2012 jest spotkaniem, kontynuacją i drugim finałem współpracy ponad 200 osób: tancerzy i chórzystów amatorów, profesjonalnych artystów sceny muzycznej i tanecznej oraz Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Łódzkiej. Jesteśmy w rytmie, w drugim cyklu pracy, której efekt będzie można zobaczyć 22 czerwca w Klubie Wytwórnia w Łodzi. Nasz międzynarodowy projekt edukacyjno-artystyczny z młodzieżą “niepokorną” z miasta Łodzi wytrzymał najtrudniejszą próbę - próbę czasu.

Główną inspiracją i tworzywem Oratorium Dance Project jest muzyka napisana przez młodych kompozytorów Tomasza Krzyżanowskiego i Macieja Maciaszka. Specjalnie dla wyjątkowej grupy wykonawców powstało oryginalne dzieło, zainspirowane antycznymi tekstami i formami muzycznymi, rozpięte między sacrum i profanum. Polirytmia oraz złożone struktury muzyczne pieśni świeckich i świętych nadały Oratorium niepokojący rytm, a polifoniczne partie chóralne wniosły świeżość i intrygujące współbrzmienia. Całość została ujęta w nowoczesne formy i zatańczona przez zespół tancerzy, pod kierunkiem wybitnego amerykańskiego choreografa Roberta M. Haydena. Udało się przeciąć miasto wzdłuż i wszerz zapraszając do pracy młodzież z bardzo różnych środowisk. Stworzyliśmy zespół, w którego składzie znalazły się osoby w wieku od 6 do 60 lat - 3 generacje.

Oratorium nie skończyło się w grudniu, ono ciągle trwa. Organizujemy dla uczestników projektu regularne warsztaty taneczne i muzyczne. Powołaliśmy do życia kilka nowych przedsięwzięć i kilka następnych mamy w planach. Wraz z młodzieżą współtworzymy nasz najnowszy spektakl “Bachantki”, akcję teatralną w przestrzeni byłego Łódzkiego Getta “Szpera 42” i “Pieśni Świata - Wielki Chór Młodej Chorei” - najnowszy duży projekt edukacyjno-muzyczny. Jedni przychodzą, inni odchodzą, ale udało się stworzyć miejsce do wspólnej pracy i spotkań, przestrzeń do wymiany doświadczeń i inspiracji, rozwoju i powrotów. Chcemy rozwijać potencjał tego miasta wspierając młodych ludzi. Chcemy dać im miejsce, inspirować ich do działania, pozwalać mądrze dorastać i dokonywać własnych wyborów. Na szerokim polu muzyki, śpiewu i tańca chcemy dawać wiarę w możliwość zmiany własnej drogi I świadomego budowania własnej tożsamości.

 

"ORATORIUM DANCE PROJECT - CHOREA - Łódź", to międzynarodowy edukacyjno-artystyczny projekt taneczno-muzyczny, na 200-osobową grupę artystów, zawodowców i amatorów. Przecina on całe nasze miasto wzdłuż i wszerz, by połączyć trzy generacje oraz ludzi pochodzących z bardzo różnych środowisk łódzkich, którzy w innych okolicznościach nie mieliby szansy na spotkanie… To wyzwanie które rzucamy temu szaremu miastu. To pytanie o naszą tożsamość, nasz gniew/wściekłość i miłość.

"Nie próbujemy tworzyć rekonstrukcji, enklaw ani odtwarzać kontekstu estetycznego, który by pozwalał na najpełniejsze oddanie odległych i współczesnych tradycji, ale sięgamy po źródło, motyw, fragment i staramy się nim uderzyć, odbić od fabrycznych murów, od kawałka blachy, rozpadającej się cegły i betonowej podłogi, by coś w sobie samych zobaczyć i usłyszeć. To poszukiwanie swojego miejsca i swojej drogi w bieganiu po moście pomiędzy czymś bardzo odległym a czymś bardzo współczesnym. Pomiędzy pytaniem kim mamy być, a pytaniem kim byli geniusze, którzy byli wygnani, płonęli za nas na stosach, lub kończyli jako szaleńcy. Wtedy Eurypides, Arystofanes, zadają nam te same pytania.
Po to jest teatr, żeby nie szukać tożsamości przez ścianę ekranu, przez zero-jedynkowe wartościowanie, ale usłyszeć bezpośrednio „w realu” od innego człowieka komunikat, w którym na różne sposoby będzie zadawane to samo pytanie: kim jesteśmy, w jaki sposób działamy, po co, dla kogo? Dlaczego jesteśmy jedynym gatunkiem, który wyrzyna sam siebie, pragnąc w głębi serca najbardziej miłości i obecności boga."
Tomasz Rodowicz

Muzyka: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek
Kierownictwo artystyczne i reżyseria: Tomasz Rodowicz
Choreografia i reżyseria: Robert M. Hayden
Asystent choreografa: Aleksandra Ścibor
Orkiestra symfoniczna i chór Filharmonii Łódzkiej pod batutą: Grzegorza Wierusa
Przygotowanie chóru Filharmonii Łódzkiej: Dawid Ber
Przygotowanie Chóru Młodej CHOREI: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek, Jakub Pałys
Choreografia Chóru Młodej CHOREI: Lara Ward
Kwartet jazzowy: Hubert Zemler (perkusja), Mariusz Obijalski (fortepian), Wojtek Traczyk (kontrabas), Marcin Gańko (saksofony)
Reżyseria dźwięku: Krzysztof Sztekmiler
Reżyseria światła: Tomasz Krukowski
Kostiumy: Izabela Ofelia Śliwa
Pomoc przy wykonywaniu kostiumów: Anna Raczkowska
Wizualizacje: Paweł Korbus
Instruktorzy tańca: Julia Jakubowska, Aneta Jankowska, Joanna Jaworska, Maja Justyna, Małgorzata Lipczyńska, Urszula Parol, Magda Paszkiewicz, Justyna Sobieraj, Aleksandra Ścibor, Katarzyna Wolińska, Janusz Adam Biedrzycki, Paweł Grala, Wojciech Łaba, Jacek Owczarek, Krzysztof Skolimowski
Instruktorzy śpiewu: Joanna Chmielecka, Dominika Jarosz, Dorota Porowska, Elina Toneva, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek, Jakub Pałys
Premiera: 9 grudnia 2011, 22 czerwca 2012, Klub Wytwórnia, Łódź

 

more

Spektakl "Grotowski - próba odwrotu" w Jeleniej Górze

Spektakl "Grotowski - próba odwrotu" w Jeleniej Górze

01-02.06.2012
Festiwal Pestka 2012

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Grotowski - próba odwrotu" Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Awangardowych PESTKA 2012, w Jeleniej Górze.

data: 1 czerwca 2012
miejsce: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych PESTKA 2012, w Jeleniej Górze
2 czerwca 2012 aktorzy CHOREI poprowadzą w ramach festiwalu warsztaty teatralne

 

Jerzy Grotowski, największy rewolucjonista teatru XX w. jest inspiracją dla większości współczesnych artystów, jednak nikt nie podjął jeszcze próby otwartej refleksji nad jego spuścizną. Dokonana zostaje ona w najnowszym spektaklu Chorei. Na podstawie niepublikowanych dotąd tekstów Grotowskiego i jego osobistych spotkań z reżyserem spektaklu Tomaszem Rodowiczem, grupa młodych performerów zmierzy się z legendą teatralnego szamana.

Tomasz Rodowicz wraca do wspomnień związanych z Jerzym Grotowskim, który wciągnął go w działalność teatralną. Przez lata spotykali się, spierali i dyskutowali. Pod kierunkiem Rodowicza młodzi aktorzy Chorei konfrontują się z tekstami twórcy Teatru Laboratorium w kontekście własnych doświadczeń. Zastanawiają się, na ile reforma XX-wiecznego teatru dokonana przez Grotowskiego jest ważna dla ich wyborów dzisiaj.

"Ten projekt jest ekscytujący i ryzykowny zarazem: „Jerzy Grotowski – największy rewolucjonista teatru XX wieku.” Wracam do Grotowskiego po tylu latach trochę z powodu buntu wobec tego, co z tą postacią zostało zrobione, a trochę z powodu poczucia, że jestem mu coś winien – po ludzku, ale przede wszystkim artystycznie. Po zobaczeniu jego Apocalypsis cum figuris w 1974 roku, zdecydowałem, że muszę robić teatr – bez odwrotu. Czuję, że dzisiaj mam potrzebę konfrontacji z jego praktycznymi dokonaniami, z jego myślą o teatrze, aktorze, człowieku, religii, ale nie poprzez kolejne wspomnienia, sympozja i seminaria, a poprzez praktykę ludzi, którzy chcą robić teatr i chcą wiedzieć, czy mają z nim jakiś związek, czy nie. Czy są to zamknięte drzwi, czy może został jakiś rodzaj rysy, śladu, niepokoju, piętna i dziedzictwa, wobec którego trzeba stanąć i okazać się go wartym albo się z nim zmierzyć i odrzucić?

Pracę nad tym projektem rozpocząłem z ludźmi, którzy ze względu na swój wiek nie mieli żadnego kontaktu ani z Grotowskim, ani z jego praktyką teatralną, parateatralną czy z okresu „sztuki jako wehikułu”, ani z jego aktorami, czy kontynuatorami pracy. Wiedzieli o Grotowskim tyle, ile każdy przeciętny młody człowiek, czyli prawie nic. W większości przypadków ich postawa była zdystansowana. Raczej umiarkowane zainteresowanie niż fascynacja. Dla nich ten człowiek, który przewrócił światowy teatr do góry nogami, to obca, historyczna i zarchiwizowana figura kulturowa. Była to idealna sytuacja wyjściowa. Ludzie ci gotowi byli bez ideologii i uprzedzeń rozpocząć pracę nad sprawdzaniem, kim lub czym jest dla nich Grotowski. Każdy z aktorów/performerów próbował znaleźć odpowiedź na ważne dla siebie samego pytanie: na przykład o to, jak ma się myśl Grotowskiego o aktorze, do pro-egocentrycznej edukacji studentów szkół teatralnych? Czy idea teatru, jako spotkania może mieć jakikolwiek punkt styczny z dzisiejszym polskim katolicyzmem? Czy można „wspierać się” Grotowskim w szukaniu własnej, osobistej tożsamości? W jakim stopniu jego zasady pozostają aktualne w murach szpitala psychiatrycznego? Czy można robić teatr/spektakl nie chcąc być aktorem? Najprawdopodobniej każda inna grupa ludzi stawiałaby inne pytania.

Ja pytam, czy w jego spuściźnie zostało cokolwiek, co ma znaczenie dla tych młodych ludzi? Jeśli tak, to należy to skonfrontować z ich myśleniem o sobie, o życiu, o teatrze i sztuce, i to oni sami się z tym zmierzą. Ja będę tylko między nimi chodził i będę mówił, czy wierzę, czy nie wierzę."

Tomasz Rodowicz

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Choreografia: CHOREA
Scenografia: Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Obsada: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Janusz Adam Biedrzycki, Piotr Witkowski / Piotr Grabowski, Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz
Premiera: 13, 20 sierpnia 2010, scena Fabryki Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2010

 

more

Spektakl "Upadek" w Łodzi

Spektakl "Upadek" w Łodzi

17.05.2012
Teatr Szwalnia, Łódź

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Upadek" Teatru CHOREA, reżyserii Magdaleny Paszkiewicz i w wykonaniu Janusza Adama Biedrzyckiego, na scenie Teatru Szwalnia w Łodzi.

data: 17 maja 2012
godzina: 18:00
miejsce:  Teatr Szwalnia, ul. Struga 91, Łódź
bilety: 15 zł (ulgowy) / 20 zł (normalny)
rezerwacje: warsztaty@fabrykasztuki.org

 

Upadek - Psychosomatic GAYm

1. Moją przestrzeń dopełnia…
2. Moją przestrzeń ogranicza…
3. Moją przestrzeń stwarza…

A. Mężczyzna
B. Kobieta
C. Samotność

Stwarzamy przestrzeń mężczyzny, niedopełnioną… i przepełnioną historią ograniczeń. Wrzucamy Go w role i wyrzucamy z Siebie. Pozwalamy toczyć grę, ze swoim ciałem, swoją świadomością, swoimi przeświadczeniami o innych i sobie. Pozostawiamy mu możliwość oswajania „innej” miłości i szukania „chłopca w mężczyźnie, czy może mężczyzny w…”**.

Ale nie ma ucieczki przed samotnością, na której skraju czai się schizofreniczna izolacja.

** Fragmenty tekstu zaczerpnięte z powieści „Senność” W. Kuczoka

Monodram w wykonaniu Janusza Adama Biedrzyckiego
Reżyseria i scenariusz: Magdalena Paszkiewicz
Choreografia i scenografia: Magdalena Paszkiewicz, Janusz Adam Biedrzycki
Muzyka: Sebastian Klim
Światło i dźwięk: Maciej Kobalczyk
Monodram zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Premiera: 21 sierpnia 2010, scena Fabryki Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2010

 

more

Spektakl "Bachantki" w Łodzi

Spektakl "Bachantki" w Łodzi

16-17.05.2012
AOIA, Łódź

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Bachantki" Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, z choreografią Roberta M. Haydena, na scenie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

data: 16, 17 maja 2012
godzina: 20:00
bilety: 15 zł / 20 zł
rezerwacje: warsztaty@fabrykasztuki.org
miejsce: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56, 90-403 Łódź

 

Spektakl "Bachantki" w reżyserii Tomasza Rodowicza stanowi trzecią, finalną fazę mierzenia się z najbardziej intrygującym dramatem Eurypidesa i jest próbą opowiedzenia tej wieloznacznej tragedii  przy użyciu innego niż w poprzednich projektach klucza. Do współpracy nad spektaklem został zaproszony amerykański choreograf Robert Hayden (tancerz, wieloletni współpracownik Ultima Vez, wcześniej współpracował już z CHOREĄ, między innymi tworząc ruch do naszego Oratorium Dance Project).

CHOREA po raz kolejny sięga po tekst "Bachantek". Efektem pierwszego etapu pracy był spektakl "Bakkus" - międzynarodowa produkcja realizowana z Earthfall Dance w 2006 roku. Była to opowieść o konflikcie prawa i religii, przestroga przed fanatyzmem z jednej strony i nadużyciami władzy z drugiej, kryzysem wartości i grozą odpowiedzialności zbiorowej. "Bakkus" jest w tym spektaklu manipulatorem, charyzmatycznym przywódcą po przejściach, który chciałby grać rolę boga.

Druga część - "Śpiewy Eurypidesa" to opowieść o zbiorowym szaleństwie i ostrzeżenie przed niebezpiecznymi, bigoteryjnymi praktykami. Wyłaniająca się z chóru grupa kobiet, w zbiorowym uniesieniu sięga do tego, co w człowieku najbardziej intymne i skrywane, ale w dewocyjnej ekstazie może być groźne i prowadzić do zbrodni, zarówno 2,5 tysiąca lat temu jak i dziś. Pieśni uruchamiają ciemne emocje - energie, które przy podejrzanej obecności Dionizosa, pół-boga, pół-człowieka, prowokują zdegradowany rytuał - dwuznaczny obrzęd zwieńczony samosądem na odmieńcu próbującym zbyt odważnie przekroczyć społeczne tabu.

Spektakl "Bachantki" - to konfrontacja tych dwóch wątków oraz odniesienie powstałych między nimi napięć do współczesnych relacji międzyludzkich. Dzisiejsze społeczeństwo to grupa, w której tak szybko, z łatwością wyznacza się zbiorową odpowiedzialność. Przy zanikaniu obecności boga i zastępowaniu go jego nieudolnymi wizerunkami łatwo przypisać sobie samemu wszechwiedzę i wszechwładzę i manipulować emocjami innych. Wobec entropii wartości, religii i autorytetów sposobem na zdefiniowanie siebie samego jest destrukcja i agresja wobec innych. Potrzeba oczyszczenia przez złożenie ofiary została w naszej kulturze zredukowana do znajdywania kozła ofiarnego. W każdym z nas jest jednoczesna potrzeba porządku i chaosu, potrzeba szaleństwa i harmonii. Dlaczego jesteśmy jedynym gatunkiem, który wyrzyna sam siebie, pragnąc w głębi serca najbardziej miłości i obecności boga?

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Choreografia: Robert M. Hayden
Muzyka i prowadzenie chóru: Tomasz Krzyżanowski
Światło: Tomasz Krukowski
Dźwięk: Marcin Dobijański
Obsada premierowa: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Aleksandra Ścibor, Janusz Adam Biedrzycki, Paweł Korbus, Maciej Maciaszek, Kuba Pałys, Krzysztof Skolimowski
Chór: Joanna Filarska, Sandra Gierzek, Joanna Kłos, Aleksandra Kozioł, Milena Kranik, Justyna Sobieraj-Bednarek, Marta Sterna, Elina Toneva, Paulina Tralewska, Dara Weinberg
Premiera: 26 marca 2012, Teatr Szwalnia, Łódź, Akcja Dotknij Teatru - łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru

 

more

Teatr CHOREA w Izraelu

Teatr CHOREA w Izraelu

06-07.05.2012
Tel Aviv, Izrael

Studenci z izraelskich szkół teatralnych, aktorskich i tanecznych zostali zaproszeni przez Instytut Polski w Izraelu do udziału w wyjątkowych warsztatach teatralnych “Alfabety sceny - ciało / rytm / głos”, prowadzonych przez Tomasza Rodowicza, Elinę Tonevę i Joannę Chmielecką z Teatru CHOREA. Warsztaty zorganizowane zostały przy współudziale “Stage Centre” z Tel Awiw, jako część polsko-izraelskiego projektu “Szpera 42″, realizowanego obecnie przez CHOREĘ, we współpracy z izraelską reżyser Ruthie Osterman i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Warsztaty są intensywnym treningiem aktorskim, opartym na doświadczeniach Teatru CHOREA. Skoncentrujemy się na pracy z ciałem, głosem i rytmem oraz na poszukiwaniu możliwości używania przez aktora wszystkich tych środków jednocześnie. Warsztaty obejmą wymagający trening kondycyjny i sprawnościowy z elementami akrobatyki, pracę z ruchem scenicznym i elementami tańca, tworzenie choreografii opartych na nieparzystych formułach rytmicznych oraz pracę z głosem - od ćwiczeń oddechowych po niekonwencjonalne sposoby wykorzystania aparatu głosowego i naukę pieśni. Celem warsztatu będzie rozwijanie w obrębie grupy uczestników różnorodnego języka ekspresji i komunikacji oraz oryginalnych, nowatorskich form teatralnych.

 

more

Archive

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.