Aktualności

Strona główna / Aktualności / Sierpień 2024
RPS 24 www

Fe­sti­wal Re­tro­per­spek­ty­wy 2024: PRZEBUDZENIA

miejsce i czas
23.08-01.09.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy na XIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy: PRZE­BU­DZE­NIA połączony z obchodami 20-lecia Te­atru CHO­REA, w dniach 23 sierp­nia - 1 wrze­śnia 2024, w Te­atrze CHO­REA i Fabryce Sztuki w Łodzi.