Retroperspektywy 2014


rps banerKWADRATnew

 

Trzecia edycja festiwalu RETROPERSPEKTYWY 2014 była z jednej strony podsumowaniem 10-ciu lat aktywności zespołu CHOREA a z drugiej strony - co ważniejsze - otwarciem stałej perspektywy dla teatru. Nie tylko naszego. I nie tylko polskiego. Perspektywy rewitalizacji kultury poprzez jej społeczne redefiniowanie. Mocowanie działań artystycznych w stałym kontekście społecznym, na różnych poziomach dotkliwości i różnych poziomach abstrakcji. W różnych środowiskach, za każdym razem z innym pytaniem i zawsze bez gotowych odpowiedzi. W środowiskach wykluczanych z obiegu kultury i społecznego mainstreamu, miejscach gdzie słowa teatr i sztuka są używane rzadko albo nigdy. Dopiero w takich miejscach i wśród takich ludzi działania artysty są najbardziej obiecujące ale i najbardziej ryzykowne.

Wyjątkowość tego festiwalu na mapie festiwali teatralnych w Polsce polega na prezentowaniu zjawisk z dziedziny teatru, tańca i muzyki, spowinowaconych ze sobą, bliskich pod względem programowym, metodycznym, personalnym i estetycznym, odnoszących się do tego, co stanowi esencję działalności CHOREI. Tu są prezentowane efekty artystycznych poszukiwań ludzi i grup współpracujących ze sobą na wiele sposobów, płynących pod prąd, łamiących stereotypy i zakręconych w swoich pasjach. To ci, którym także nie wystarcza już lament lub rechot nad brakiem wartości czy rozpadem tożsamości. To są Ci, którzy o te wartości i naszą tożsamość w sztuce na nowo pytają i o nie walczą.

Festiwal przez obecność tak różnorodnych artystów udowodnia, że teatr słowa, teatr tańca, teatr muzyki… nie ma już najmniejszego sensu. Ten podział jest już anachronizmem w sztuce. Wszystko jest teatrem żywym albo martwym. I każdy teatr w równej mierze powinien posługiwać się słowem, muzyką i ruchem. Może różnie akcentować te trzy środki komunikacji z widzem, ale pełnię życia uzyskuje, gdy wszystkie trzy mówią na raz z tą samą siłą.

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.