Na stroneSpektrum teatru
Strona główna / Aktualności / Cykl warsztatów „Spektrum Teatru”

Cykl warsztatów „Spektrum Teatru”

miejsce i czas
26.05-04.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Doświadcz siebie w sztuce oraz w twórczej relacji z innymi! Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarznie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

 

data: cyklicznie od 26 maja do 4 grudnia 2023 / dokładny terminarz podajemy poniżej
miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wstęp: bezpłatny / ilość miejsc jest ograniczona / konieczna rezerwacja miejsc za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/Myy4Vi8A3vZtm3Fq7
uwaga: na warsztaty prosimy o zabieranie wygodnego stroju oraz wygodnego obuwia na zmianę


Zapraszamy:

 • osoby dorosłe
 • amatorki i amatorów - wszystkie osoby pragnące eksperymentować w przestrzeni działań performatywnych
 • osoby zawodowo związane z teatrem, edukacją, animacją
 • osoby neuroatypowe (spektrum autyzmu, ADHD, zespół Tourett’a, zespół Aspergera)


Rezerwacja miejsc:

 • by zgłosić swoją chęć wzięcia udziału w warsztatach, prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/Myy4Vi8A3vZtm3Fq7
 • zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 22 maja 2023
 • zapisy dotyczą udziału w całym cyklu warsztatowymOPIS WARSZTATÓW

W ramach projektu „SPEKTRUM TEATRU” tworzymy przestrzeń edukacji artystycznej osób dorosłych, do której szczególnie zapraszamy osoby neuroróżnorodne. Chcemy włączyć szerszą perspektywę, potencjał oraz wartości osób atypowych. Pragniemy wyposażyć wszystkich uczestników w kompetencje niezbędne do rozwijania włączającego społeczeństwa, w którym wszystkie osoby (niezależnie od różnic, m.in.: w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu) są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego, kulturowego i cywilizacyjnego.

 


CEL WARSZTATÓW

 • Wraz z uczestnikami wykreujemy przestrzeń aktywności twórczej i zawodowej o możliwie inkluzywnym charakterze.
 • Zwiększymy szanse edukacyjne/rozwojowe osób podnoszących swoje kwalifikacje. Wzmocnimy indywidualny potencjał twórczy.
 • Powołamy grupę zaangażowaną w odkrywanie swoich twórczych potencjałów poprzez aktywności w przestrzeni sztuk performatywnych (teatr, taniec, ruch).
 • Zbadamy możliwości praktycznego użycia poznanych technik w kontekście pracy z grupą i wzbogacania sposobów własnego funkcjonowania w świecie.

 


FORMA WARSZTATÓW

W „SPEKTRUM TEATRU” kontynuujemy ideę prowadzenia swoistego laboratorium praktyk teatralnych i artystycznych, co miało miejsce w poprzedniej edycji programu Przestrzeni Sztuki - Teatr 2022, podczas realizacji zadania „TEATR W DZIAŁANIU”. Rozwiniemy działania twórcze w kontekście bezpiecznej pracy z różnorodną grupą uczestników (dzieci, dorośli, młodzież, grupy/osoby narażone na wykluczenie społeczne). Poprzez techniki teatralne, pracę z ciałem, głosem, przestrzenią i dźwiękiem powołamy autonomiczny język ekspresji każdej osoby uczestniczącej, który wzbogaci możliwości wyrazu całej grupy. W procesie twórczej zabawy wykorzystamy techniki improwizacji (teatralnej, słownej, ruchowej), dramy, pracy choreograficznej.


FINAŁ WARSZTATÓW

Finałem projektu będzie stworzenie z grupą uczestników spektaklu/działania performatywnego, jako swoistej teatralnej/artystycznej manifestacji faktu, iż to, jak odmiennie postrzegamy, odczuwamy, działamy, myślimy, jest wyrazem naturalnego zróżnicowania ludzkich umysłów, nie zaś przejawem chorób czy zaburzeń.


PROWADZĄCA WARSZTATY

Iga Załęczna - specjalistka do spraw edukacji artystycznej, choreografka, trenerka dramy, terapeutka DMT (psychoterapia tańcem i ruchem) w trakcie szkolenia. Jest członkinią i założycielką Teatru CHOREA, gdzie zrealizowała liczne projekty teatralne (m.in.: "Koguty, Borsuki i inne Kozły", "Córka swojej matki", "Szczeźli") oraz projekty edukacyjno-artystyczne (m.in.: "Teatr Forum jako metoda pracy"). W latach 2006-2018 pracowała z Pawłem Passinim i współtworzyła zespół Nettheatre (praca aktorska oraz choreograficzna, m.in.: "Turandot", "Ala ma sen", "Kukła. Księga blasku", "Wszystkie rodzaje śmierci"). Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących w obszarze edukacji artystycznej. W latach 2011-2022 pracowała w Policealnym Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu, prowadząc stały kurs zajęć z reżyserii, dramy, technik teatralnych i ekspresji scenicznej. Współpracuje z Akademią Sztuk Teatralnych we Wrocławiu (reżyseria teatru ruchu) oraz Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie w ramach studiów podyplomowych: psychotraumatologia (arteterapia w traumie). Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w latach 2010, 2011, 2017 ("Teatr Forum - roczny cykl warsztatów i spektakli"), 2020 ("Akademia Praktyk Działań Twórczych"). W 2015 ukończyła kurs Teatru Forum. W latach 2018-2021 realizowała autorski program edukacji artystycznej dla dorosłych "Szkoła Pedagogów Kreatywności", w Fabryce Sztuki w Łodzi. W 2022 roku zrealizowała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Wrocławia ("Animator/Artysta/Pedagog"). Od 11 lat prowadzi warsztaty rozwojowe, edukacyjne, teatralne. Współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Ośrodkiem Kuratorskim we Wrocławiu, Szkołą Społeczną i Fundacją KOM w Miliczu. Łączy narzędzia artystyczne i techniki sztuk performatywnych (taniec, teatr, praca z ciałem, drama, Teatr Forum) z technikami terapeutycznymi (psychoterapia tańcem i ruchem, arteterapia) pracując w zgodzie z dynamiką procesu grupowego. Stale współpracuje z Fabryką Sztuki w Łodzi ("Teatr w działaniu", "Szkoła Pedagogów Kreatywności"), Instytutem Grotowskiego ("Teatr/Sztuka/Spotkanie", "Teatr Forum i inne formy pracy z grupą").


TERMINARZ WARSZTATÓW

I zjazd:
data: 26, 27, 28 maja 2023 (piątek-niedziela)
godzina: 17:00-20:00 (piątek, sobota), 16:00-19:00 (niedziela)

II zjazd:
data: 30 czerwca, 1, 2, 3 lipca 2023 (piątek-poniedziałek)
godzina: 17:00-20:00 (piątek, sobota, niedziela), 16:00-19:00 (poniedziałek)

III zjazd:
data: 1, 2, 3 września 2023 (piątek-niedziela)
godzina: 17:00-20:00 (piątek, sobota), 16:00-19:00 (niedziela)

IV zjazd:
data: 22, 23, 24 września 2023 (piątek-niedziela)
godzina: 17:00-20:00 (piątek, sobota), 16:00-19:00 (niedziela)

V zjazd:
data: 13, 14, 15 października 2023 (piątek-niedziela)
godzina: 17:00-20:00 (piątek, sobota), 16:00-19:00 (niedziela)

VI zjazd:
data: 10, 11, 12, 13 listopada 2023 (piątek-poniedziałek)
godzina: 17:00-20:00 (piątek, sobota, niedziela), 16:00-19:00 (poniedziałek)

VII zjazd:
data: 1, 2, 3, 4 grudnia 2023 (piątek-poniedziałek)
godzina: 17:00-20:00 (piątek, sobota, niedziela), 16:00-19:00 (poniedziałek)

Podczas VII zjazdu warsztatowego zostaną zorganizowane dwa wydarzenia:

 • "A/TYPOWY TEATR" - performatywny finisaż pracy warsztatowej, w formie prezentacji działania artystycznego/spektaklu/performensu przygotowanego przez uczestników projektu.
 • "SPEKTRUM TEATRU" - podsumowanie programu i domknięcie pracy warsztatowej podczas otwartego spotkania wokół problematyki edukacji włączającej, tworzenia rozwiązań systemowych, umożliwiających artystyczny rozwój oraz wykorzystanie twórczego potencjału osób neuroatypowych.Zainteresowały Cię nasze warsztaty?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy, abyśmy mogli być w kontakcie.
Link do formularza: https://forms.gle/Myy4Vi8A3vZtm3Fq7


Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzi Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi
Partner: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

tworcze maj23 miesiac

Majowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
05-31.05.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w majowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

ps23

Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023

miejsce i czas
01.05-14.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Fabryka Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, w 2023 roku, kontynuowała realizację projektu społeczno-edukacyjno-artystycznego "Przestrzenie Sztuki" - w ramach ogólnopolskiego programu, rozwijanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, pod skrzydłami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt dofinansowany jest również ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 114

Spektakle "Szczelina", "Ragnarok" i Warsztaty Teatru CHOREA w Norwegii

miejsce i czas
21-22.04.2023
Teatr Tańca Carte Blanche w Bergen | Projekt

Zapraszamy na spektakl "Szczelina", spektakl "Ragnarok" oraz Warsztaty Teatru CHOREA, w Nor­we­skim Na­ro­do­wym Te­atrze Tań­ca Współ­cze­sne­go - Car­te Blan­che w Bergen, w ramach inicjatywy ACT IN_OUT, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i teatrem tańca Carte Blanche z Bergen, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG.