Festiwal

Strona główna / Festiwal

 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy, tworzony przez Teatr CHOREA, odbywa się cyklicznie od 2010 roku w Fabryce Sztuki w Łodzi. 

 

W 2015 i 2017 roku odbyły się też dwie edycje Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Perspektywy.

 

Nasz festiwal tworzy unikatowe miejsce konfrontacji artystycznych teatru niezależnego. Stanowi platformę spotkań i dyskusji o przemianach zachodzących w teatrze XXI wieku. Jest cyklicznym wydarzeniem kulturalnym, którego kolejne edycje, rozbudowywane są o udział wybitnych międzynarodowych i polskich grup teatralnych. Artyści i zespoły teatralne, które gościmy w Łodzi, przełamują anachroniczne podziały na teatr słowa, ruchu i muzyki, przywracając ich niepodzielną trójjednię - choreę - życiodajny fundament teatru. W odniesieniu do naszego festiwalu, chorea to nie nazwa własna, lecz idea otwierająca nowe przestrzenie dla współczesnego teatru i wyznaczająca kolejne zadania dla aktora: opowiadacza historii-tancerza-śpiewaka, a także stawiająca nowe wyzwania reżyserowi, który - podobnie jak u źródeł teatru - powinien być dramaturgiem, choreografem i kompozytorem jednocześnie. Festiwal RPS stanowi stały punkt odniesienia na teatralnej mapie Polski, został także wyróżniony "TEATRALNYM ZNAKIEM JAKOŚCI", przyznawanym przez środowisko teatralne za tworzenie różnorodnego programu artystycznego i edukacyjnego, działania przeciw wykluczeniu, odpowiedzialność, uczciwość, systemetyczność i transparentność.

 

Festiwal Retroperspektywy ma formę przeglądu teatralnego i prezentuje najatrakcyjniejsze propozycje teatralne i taneczne z Polski i świata. Wydarzenie charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem wykonawców, unikatowością i spójnością programu, dostępnością dla szerokiej i zróżnicowanej publiczności, bogatą ofertą warsztatową oraz spotkaniami z wybitnymi twórcami sztuki teatralnej i muzycznej. 

 

Konsekwentnie kontynuujemy realizowany od lat plan rozwoju i tworzymy kolejne edycje międzynarodowego festiwalu, które pozwalają na zapraszanie wybitnych wydarzeń teatralnych, tanecznych i muzycznych. Tym samym umożliwiamy odbiorcom uczestnictwo w wyjątkowym Święcie Teatru, którego głównym celem jest zarówno dyskurs o współczesnej rzeczywistości, jak i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Długoletnia konsekwencja w docieraniu do różnych grup społecznych (intelektualiści, osoby ze środowisk defaworyzowanych, seniorzy, studenci, młodzież, rodziny z dziećmi) oraz budowanie festiwalowej publiczności (audience development) spowodowała, że nasze wydarzenie cieszy się ogromną popularnością i zajmuje stałe miejsce na mapie kulturalnych wydarzeń Łodzi. Jest cenionym wydarzeniem. Festiwal wykracza poza standardową działalność Teatru CHOREA i pozwala na prezentacje spektakli polskich i zagranicznych z zakresu sztuki teatralnej i tanecznej. Jest pretekstem i wyjątkową okazją do pokazania spektakli, które Teatr CHOREA realizuje w kolaboracji z międzynarodowymi teatrami czy artystami. Ważną ideą, która przyświeca festiwalowi od początku jego istnienia, jest również tworzenie pomostu pomiędzy poszukującymi debiutantami a mistrzami sceny, pomiędzy tradycją a awangardą.