playing mr cogito 10 fot. David Sypniewski
Strona główna / Projekty / Gry [w] Pana Cogito - Teatr Polska

Gry [w] Pana Cogito - Teatr Polska

Spektakl “Gry (w) Pana Cogito” Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, został zakwalifikowany do pierwszej edycji programu Teatr Polska. Cykl pokazów spektaklu odbył się w listopadzie 2009 roku, w 7 wybranych miastach w Polsce. Program Teatr Polska organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu Teatr Polska jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny. Popularyzuje on sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

 

 

 

Harmonogram prezentacji spektaklu "Gry [w] Pana Cogito"

 

4.11.2009, godz.19:00 - Fabryka Sztuki w Łodzi

5.112009, godz.12:00 i 19:00 - Sieradz /po porannym spektaklu odbędą się warsztaty teatralne dla młodzieży/

6.11.2009, godz. 19:00 - Skierniewice /przed spektaklem odbędą się warsztaty teatralne  dla młodzieży/

7.11.2009, godz.18.00 - Łochów /przed spektaklem odbędą się warsztaty teatralne dla młodzieży/

8.11.2009, godz. 19:00 - Radomsko /przed spektaklem odbędą się warsztaty teatralne dla młodzieży/

9.11.2009, godz. 19:00 - Tomaszów Mazowiecki 

10.11.2009, godz. 19:00 - Grójec

 

 

“Teatr Polska” to nowatorski projekt Instytutu Teatralnego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inspirację projektu stanowiły objazdy teatralne organizowane w XX-leciu międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego. Ich celem było przybliżenie mieszkańcom małych miasteczek najważniejszych osiągnięć kultury polskiej tamtych lat. W ramach projektu Teatr Polska wybrane teatry z całego kraju prezentują swoje spektakle w objazdach, pomiędzy wrześniem a grudniem 2009. Założeniem projektu jest dotarcie do środowisk pozbawionych kontaktu z twórczością teatralną oraz zaktywizowanie teatrów do działalności wykraczającej poza własne miasto i konkretny budynek teatralny. Projekt ma również otworzyć możliwości współpracy między teatrami a ośrodkami kultury i ułatwić poznanie nowych miejsc i przestrzeni, w których można wystawić przedstawienie teatralne. W trakcie dwuetapowej kwalifikacji, na podstawie złożonych projektów spośród 77 spektakli Komisja Artystyczna zarekomendowała pod względem artystycznym 20 przedstawień, wśród których znalazły się „Gry (w) Pana Cogito” Teatru CHOREA z Łodzi, w reżyserii Tomasza Rodowicza.

 

 

Spektakl "Gry [w] Pana Cogito
Na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta

 

„Uczymy się grać, patrząc jak grają inni.
Jak jednak obserwator odróżni błąd graczy od posunięcia prawidłowego?
Przypatrz się temu co nazywamy grami.
Co jest im wszystkim wspólne?

Co jeszcze jest grą a co już nią nie jest?
Czy możesz podać granice?
Nie. Możesz je wytyczyć. Dotąd bowiem ich jeszcze nie wytyczono.”

(Ludwig Wittgenstein, "Dociekania filozoficzne")

Gry (w) Pana Cogito to rozpisanie myśli poety na przestrzeń sceny. Precyzyjne poetyckie konstrukcje zostają rozłożone na części. Taki zabieg prowadzi do odsłonięcia ich elementarnych, żywych znaczeń oraz do wydobycia autentycznej siły słów. Fragmenty tekstów Zbigniewa Herberta składane są w nowe związki.

 

Trzy źródłowe środki teatralne – słowo, ruch i muzyka – budują rządzącą się własnymi prawami rzeczywistość sceniczną. Tworzą nierozerwalną jednię – nową choreę. Ruch nie ilustruje słowa, muzyka nie dopowiada treści. Dopiero z ich równoprawnego połączenia rodzi się wielopoziomowy świat przewrotnych znaczeń i fizycznie odczuwalnych napięć. Surrealizm przenikający obrazy sceniczne oddziałuje z jednakową siłą na zmysły, podświadomość i cogito.

 

Zmaganie z ideami Pana C. dokonuje się w szesnastu rozgrywkach. Każda rządzi się własnymi regułami rozpisanymi adekwatnie do zasad przewrotnej metody CHOREI. Gry z myślami poety stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o to, co Herbert ma nam do powiedzenia w dzisiejszej rzeczywistości. Stwarzają okazję, żeby poeta sam zapytał nas, gdzie jesteśmy. Ale do kogo mówi? Kto go dziś słucha?

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek
Choreografia: CHOREA
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski, Marcin Dobijański
Wizualizacje: Jaromir Dziewic, Piotr Wdówka
Współpraca literacka: Joanna Chmielecka
Obsada: Julia Jakubowska, Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Sebastian Klim, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek