MG 1535 www.harmonyart.eu
chorea warsztaty2fot.archiwum
warsztaty sopot2
CHOREA warsztatyfot.Rami Shaya
CHOREA warsztatyfot.Kailai Chen
Strona główna / Warsztaty / CIAŁO / RUCH / GŁOS – AKTOR WIELOWYMIAROWY

CIAŁO / RUCH / GŁOS – AKTOR WIELOWYMIAROWY

Warsztaty dla profesjonalnych aktorów, tancerzy i muzyków, a także amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem. Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski i szansa doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei – trójjedni, czyli połączenia ruchu, dźwięku i słowa w jednym działaniu. W trakcie warsztatów koncentrujemy się na pracy w grupie, pracy z ciałem, głosem i rytmem oraz na poszukiwaniu możliwości używania przez aktora wszystkich tych form ekspresji jednocześnie. Staramy się uruchomić organiczność aktora na sposób zbliżony do tego jak definiował ją Grotowski. W metodzie CHOREI zawsze obecne są dwa główne wyznaczniki jakości: intensywność i ryzyko - zarówno fizyczne jak i to wynikające z konieczności przełamania własnych ograniczeń. Nie chodzi nam o pokazywanie i uczenie technik, ale o uruchomienie kreatywności każdego z uczestników. W trakcie naszych warsztatów zawsze dążymy do stworzenia nowego, twórczego spotkania i kreatywnego, artystycznego wydarzenia.

 

 

 

Opracowany przez nas program warsztatów dzielimy na trzy moduły:

 

PRACA Z CIAŁEM:

 • intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca
 • praca z partnerem i przestrzenią, zwiększanie świadomości własnego ciała i świadomości pracy w grupie
 • praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji
 • nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączona z intensywną pracą z rytmem i muzycznością

PRACA Z GŁOSEM:

 • rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem
 • poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych oraz oddechowych
 • uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami
 • nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI

PRACA Z RYTMEM:

 • praca z rytmami nieparzystymi
 • uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy
 • wypracowywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu
 • praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych, przy równoczesnym wykonywaniu pieśni

 

Warsztat organizowany jest na zamówienie, w ramach stałej oferty Teatru CHOREA. 

 

Proponujemy warsztaty 1,2,3 lub 5 dniowe (z możliwością zakończenia pokazem pracy).

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: +48 506 103 207, lub mailowy: chorea.warsztaty@gmail.com