ART- IMPULSY / VIDOMI

Ruchowo-teatralne warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących zakończone stworzeniem profesjonalnego spektaklu teatralnego.

 

Obejrzyj trailer spektaklu "Vidomi"

Obejrzyj film "Art-Impulsy / Vidomi" making of

Obejrzyj film "Vidomi" making of

 

Projekt zakłada cykl warsztatów teatralno- ruchowo-muzycznych dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej zakończonych premierą profesjonalnego spektaklu z udziałem uczestników warsztatów oraz ich instruktorów, nauczycieli - młodych tancerzy i artystów z Łodzi.

Warsztaty odbywać się będą od lipca do listopada 2014 roku.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest uaktywnienie, usamodzielnienie młodzieży niewidomej /słabowidzącej i ich rodziców/ opiekunów.

Projekt „Art-Impulsy” będzie realizowany w ramach dwóch modułów pracy: artystycznego i organizacyjnego.

Moduł artystyczny polega na czynnym udziale w cyklu warsztatów taneczno-teatralnych zakończonych spektaklem. W warsztatach wykorzystywać będziemy techniki mające na celu zdobycie przez uczestników świadomości własnego ciała, polepszenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie swobodnego, płynnego ruchu, uzyskanie zaufania do siebie i innych w grupie. Zajęcia obejmują rozwój ciała i głosu, tworzenie poprzez improwizację.

Moduł organizacyjny polega na merytorycznej i technicznej pracy uczestników przy organizacji pokazu pracy nad spektaklem w sierpniu, na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym RETROPERSPEKTYWY 2014 i premiery spektaklu w październiku 2014. W ramach pracy przewidziana jest wspólna praca młodzieży i prowadzących zajęcia nad scenariuszem, współpraca nad budową scenografii i kostiumów, angażowanie uczestników projektu do prac biurowych przy festiwalu w nowo otwartym centrum kulturalnym Łodzi Art-Inkubatorze w Fabryce Sztuki.

Impulsem do realizowania projektu „Art-Impulsy” były wypowiedzi uczniów i absolwentów szkół specjalnych dla osób słabowidzących w Łodzi zebrane podczas warsztatów „Nie-widomi” zorganizowanych przez Teatr CHOREA w ramach Festiwalu Teatralnego „Dotknij Teatru” w Łodzi, w kwietniu 2014.

Poprzez spotkania warsztatowe opierające się na pracy z ciałem, głosem, partnerem, młodzi ludzie pokonywali swoje bariery, ograniczenia a także łamali stereotypy związane z funkcjonowaniem osób ociemniałych i słabowidzących.

Projekt "Art-Impulsy" sfinansowano z programu "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU"

          mkidn 01 cmyk          znak 2000px

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.