Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

Działając w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych, przekazujemy poniższą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr CHOREA w Łodzi: 

1. Administratorem danych jest Teatr CHOREA w Łodzi.
Adres: ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
Strona www: http://wwww.chorea.com.pl
Adres e-mail: chorea@chorea.com.pl
Numer telefonu: +48 506 103 207
P.o. Inspektora Ochrony Danych w Teatrze CHOREA w Łodzi dostępny jest pod adresem e-mail: chorea@chorea.com.pl

2. Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajdą się w bazie danych oraz bazie osób otrzymujących newsletter informujący o bieżących wydarzeniach, akcjach i promocjach organizowanych przez Teatr CHOREA w Łodzi. Dane te będą przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych, tylko na potrzeby Teatru CHOREA, to jest w celu kształtowania oferty.

3. Państwa dane będą przetwarzane przez Teatr CHOREA do czasu ich usunięcia, co nastąpi na Państwa ewentualny wniosek. 

4. Teatr nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw trzecich.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO.

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.