IMG 3997
IMG 0112 copy
Strona główna / Projekty / Brzydal

Brzydal

"Brzydal" to projekt polegający na przeprowadzeniu cyklu warsztatów teatralno-tanecznych przeznaczonych dla młodzieży z województwa łódzkiego, w tym tej zagrożonej wykluczeniem społecznym, który zakończył się profesjonalnym spektaklem. Od stycznia 2013 rozpoczeliśmy pracę nad tym teatralnym przedsięwzięciem, które od marca stało się częścią większego projektu społecznego „Uwaga Człowiek Napięcia Miasta”, realizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi w partnerstwie z Teatrem CHOREA. Pierwszy pokaz pracy odbył się na festiwalu Dotknij Teatru 2013. Większą część osób uczestniczących w projekcie stanowiła młodzież biorąca udział w widowisku "Oratorium Dance Project". Druga część została zrekrutowana w trakcie otwartych warsztatów prowadzonych w Fabryce Sztuki. Cykl spotkań prowadzonych od stycznia do października 2013 roku, zakończył się spektaklem „Brzydal”, który miał premierę w Teatrze Szwalnia.

 

 

 

Pomysł zrodził się po „Oratorium Dance Project 2012” i jest nadal swego rodzaju kontynuacją tego wielkiego projektu społeczno-artystycznego. Zaraz po zakończeniu ODP zaproponowałem grupie młodzieży, w której byłem instruktorem tanecznym, aby kontynuować dalszą pracę na zasadzie „luźnych”, regularnych spotkań i treningów. Wiedziałem, że uczestnicy ODP mają olbrzymie chęci na dalszą pracę w sferze teatralno tanecznej, że nie można uciąć, zakończyć procesu, który został rozpoczęty w trakcie pracy nad Oratorium. Spotykaliśmy się co tydzień na 3 godzinne treningi oparte na różnych technikach tanecznych, ruchowych i teatralnych. Część grupy miała już jakieś doświadczenie taneczno-ruchowe, więc wymienialiśmy się swoimi praktykami. Uczyliśmy się od siebie nawzajem. Po około dwóch miesiącach zaproponowałem realizację projektu dotyczącego pojęcia brzydoty. Zaproponowałem także współpracę Magdalenie Paszkiewicz, liderowi łódzkiego Teatru Tańca Pro, która także była instruktorem tanecznym w grupie 50 + w projekcie ODP.

 

Od stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy pracę nad nowym przedsięwzięciem, który od marca stał się częścią większego projektu społecznego „Uwaga Człowiek Napięcia Miasta”, realizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi. Pierwszy pokaz pracy odbył się na festiwalu Dotknij Teatru 2013. Większą część osób uczestniczących w projekcie stanowiła młodzież z ODP. Druga część została zrekrutowana w trakcie otwartych warsztatów prowadzonych w Fabryce Sztuki. Cykl spotkań prowadzonych od stycznia do października 2013 roku, zakończył się spektaklem „Brzydal”, który miał premierę w Teatrze Szwalnia.

 

Dzięki projektowi powstała grupa ludzi, którzy wspólnie pracują, przyjaźnią się, wymieniają doświadczeniami do dziś i zapraszają się nawzajem do pracy przy innych projektach. Prywatnie to spawacz, maturzystka, osoba z call center, rytmiczka po Akademii Muzycznej, gimnazjalista, pomocnik grabarza, ekspedientka, biotechnolog, licealistka, studentka). Projekt dał szansę zintegrowania się ludzi z różnych środowisk łódzkich, zwiększył ich doświadczenia, nie tylko w pracy taneczno-teatralnej, ale także w komunikacji społecznej, zwiększył ich potencjał, kreatywność, myślenie perspektywiczne, a także spowodował zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i grupę. Poprzez konfrontację różnych postaw społecznych i myślenia o rzeczywistości przełamano pewne stereotypy społeczne zakorzenione w niektórych osobach . Grupa wzajemnie się wspiera i pomaga w perypetiach dnia codziennego. Obecnie część z nich współtworzy projekt  "Art-Impulsy".

 

W dzisiejszym systemie szkolnym tkwi pewien błąd polegający na tym, że poprzez 3-letni system edukacji młody człowiek nie ma szansy zyskać stałych więzi i przyjaźni, co jest jednak bardzo ważnym czynnikiem do samoakceptacji i zbiorowego funkcjonowania. Stałe spotkania, nie tylko na tle zawodowym - czyli teatralno-tanecznym, ale przede wszystkim ludzkim, spowodowały wybudowanie specyficznej więzi i relacji, choć nadal istnieją różnice i napięcia pomiędzy różnorodnymi środowiskami, w których osoby te funkcjonują.

(Janusz Adam Biedrzycki)


Spektakl "Brzydal" został nagrodzony na 26 Festiwalu ŁÓPTA w Łodzi.