dsggwdhkf
Strona główna / Projekty / Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2021

Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2021

Fabryka Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, od czerwca 2021, realizuje nowy projekt społeczno-edukacyjno-artystyczny "Przestrzenie Sztuki", w ramach ogólnopolskiego programu, rozwijanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, pod skrzydłami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt dofinansowany jest również ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 


* O OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE

 

Program "Przestrzenie Sztuki" ukierunkowany jest na kompleksowe rozwiązanie podstawowych problemów hamujących rozwój polskich środowisk twórczych, takich jak: niewystarczająca infrastruktura, ograniczone możliwości tworzenia i regularnego prezentowania projektów artystycznych, niewielka wymiana artystyczna między ośrodkami regionalnymi, odpływ polskich artystów za granicę spowodowany brakiem możliwości rozwoju w kraju i niski dostęp publiczności do oferty artystycznej w poszczególnych regionach.

 

"Przestrzenie Sztuki" to program powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych i sektora prywatnego, opierających się na istniejących instytucjach kultury. Idea programu opiera się na filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Trwająca obecnie edycja obejmuje powołanie na terenie Polski kilku operatorów Przestrzeni Sztuki, których działania skupią się na wsparciu i organizacji działań teatralnych i tanecznych. Program ma charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach prowadzona jest działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. 

 

Program "Przestrzenie Sztuki" działa obecnie w 8 polskich miastach: Katowicach (taniec), Kielcach (taniec), Lublinie (teatr i taniec), Łodzi (teatr i taniec), Olsztynie (teatr), Rzeszowie (teatr), Zielonej Górze (teatr) i Białymstoku (taniec).

 

W Łodzi program "Przestrzenie Sztuki" realizuje dwóch operatorów:

 

 • Operatorem programu "Przestrzenie Sztuki" w dziedzinie teatr jest Fabryka Sztuki w Łodzi.
 • Operatorem programu "Przestrzenie Sztuki" w dziedzinie taniec jest Materia.

 

Więcej informacji / ogólnopolski projekt "Przestrzenie Sztuki"

 

 

* O PROGRAMIE FABRYKI SZTUKI I TEATRU CHOREA

 

Podczas realizacji zadania planujemy organizację licznych wydarzeń adresowanych do twórców teatru niezależnego, lokalnej społeczności i łódzkiego środowiska artystycznego, zainteresowanego wsparciem dla swoich działań. Podczas trwania projektu chcielibyśmy zaprosić do włączenia się w organizowane przez nas inicjatywy:

 

1. SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY - Konkurs dla teatrów niezależnych regionu łódzkiego

2. WŁĄCZ SIĘ! - SIECIOWANIE TEATRÓW OFFOWYCH z regionu łódzkiego

3. FABRYKA LOKALNIE - działania społeczno-edukacyjne na terenie Łodzi

4. Działania artystyczne o charakterze edukacyjno-profesjonalizującym

 

Więcej informacji / www.fabrykasztuki.org

Więcej informacji / facebook

Artykuł "Człowiek z człowiekiem w kreacji", Kalejdoskop Magazyn Kulturalny, nr 02/22 

Więcej informacji / "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022"

 

Pytania dotyczące projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr" prosimy kierować na adres: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com

 

 

1. SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY

 

Jedną z flagowych inicjatyw nowego programu Fabryki Sztuki w Łodzi są rezydencje artystyczne. W ramach ogłoszonego konkursu w roku 2021, zdecydowaliśmy się wesprzeć możliwie różnorodne projekty, zgłoszone przez osoby z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem teatralnym. Zależało nam na wsparciu osób, dla których nowy program mógłby otworzyć nowe drogi twórcze. 

 

Konkurs „Szklarnia - Inkubator Teatralny” adresowany jest do twórców i grup teatru niezależnego z regionu łódzkiego, zainteresowanych wsparciem w tworzeniu autorskich projektów. W roku 2021 wyłonione zostały trzy zespoły: Teatr Fraktal (pakiet pełny), Teatr Szklarnia (pakiet rozszerzony) i Drama Club /koło teatralne Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego/ (pakiet podstawowy), które zrealizują swoje spektakle.

 

Zespoły w ramach rezydencji otrzymają wsparcie finansowe, przestrzenne i produkcyjne. Ponadto przewidziano dla nich pakiety warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z zakresu organizacji wydarzeń artystycznych. 

 

 

PAKIET PEŁNY - Teatr Fraktal, projekt „Frida la Vida!”(premiera 6 listopada 2021):
Galeria zdjęć z premiery spektaklu

 • 10 000 PLN oraz wsparcie produkcji i prezentacja spektaklu w Fabryce Sztuki w Łodzi,
 • pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z zakresu organizacji wydarzeń,
 • udostępnienie przestrzeni na próby na terenie Fabryki Sztuki w Łodzi. 

 

PAKIET ROZSZERZONY - Teatr Szklarnia, projekt „EtnoTechno” (premiera 15 grudnia 2021):
Galeria zdjęć z premiery spektaklu
Galeria zdjęć z próby generalnej spektaklu

 • 10 000 PLN oraz wsparcie produkcji i prezentacja spektaklu w Fabryce Sztuki w Łodzi,
 • pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z zakresu organizacji wydarzeń.

 

PAKIET PODSTAWOWY - Drama Club / Koło Teatralne Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego, projekt „miękkie formy” (premiera: 21 grudnia 2021): 
Galeria zdjęć z premiery spektaklu
Galeria zdjęć z próby spektaklu

 • wsparcie produkcji i prezentacji spektaklu w Fabryce Sztuki w Łodzi,
 • pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z organizacji wydarzeń.

 

-> Formularz konkursowy
-> Regulamin konkursu

 

Termin zgłoszeń upływa 26 lipca 2021, o godzinie 23:59.
Pytania prosimy wysyłać na adres mailowy: szklarnia@fabrykasztuki.org

 

Więcej informacji
Wydarzenie na Facebooku

Wyniki konkursu "SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY"

 

 

2. WŁĄCZ SIĘ!


Czujesz się Off? Włącz się! Zapraszamy twórców i grupy teatrów niezależnych w regionie do dołączenia do bazy teatrów off-owych regionu łódzkiego. We współpracy z Ogólnopolską Offensywą Teatralną pragniemy stworzyć sieć kontaktów, w celu wsparcia, wymiany doświadczeń i obserwacji amatorskiego ruchu teatralnego w regionie łódzkim i w Polsce. Po zapisaniu się do bazy, grupa będzie mogła liczyć na darmową ofertę warsztatową z wybranej przez siebie dziedziny oraz udział w organizowanych spotkaniach i konferencjach liderów teatrów off-owych. 

 

-> Formularz zgłoszeniowy

 

Spotkania:

W 2021 roku odbyły się trzy spotkania z udziałem twórców i grup teatrów niezależnych. Spotkania mają charakter otwarty i mają sprzyjać wymianie informacji, zarysować obecną sytuację oraz możliwe kierunki wspólnego działania.

 

 • I spotkanie liderów niezależnych grup teatralnych z regionu łódzkiego i Polski, odbyło się 21 sierpnia 2021, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2021. Zapis filmowy spotkania / Fotorelacja ze spotkania
 • II spotkanie liderów niezależnych grup teatralnych z regionu łódzkiego i Polski, odbyło się 22 września 2021, w formule online.
 • III spotkanie liderów niezależnych grup teatralnych z regionu łódzkiego i Polski, odbyło się 15 grudnia 2021, w Fabryce Sztuki w Łodzi. Fotorelacja ze spotkania

Podczas spotkań dyskutowano na temat:

 • ustawy o statusie artysty zawodowego, a organizacji reprezentatywnej dla twórców niezależnych
 • systemowych rozwiązaniach dla współpracy teatrów niezależnych z samorządami,
 • współpracy międzynarodowej i wymianie kontaktów w projektach europejskich,
 • zakresu działalności i potrzeb grup teatralnych i twórców niezależnych obecnych na spotkaniach. 

 

Warsztaty:

W 2021 roku odbyły się: warsztaty teatralne i szkolenie z zakresu organizacji wydarzeń dla grupy Face To Face, działającej w domu kultury - Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli oraz dla Teatru Fundamentum z Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.
Galeria zdjęć z warsztatów
Galeria zdjęć ze szkolenia

 

Spektakle:

Prezentacja spektaklu "LINK" w reż. Darii Szymańskiej (Connecting Arts & Theatre Dance Company), 23 sierpnia 2021, podczas na Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2021.
Galeria zdjęć ze spektaklu

 

 

3. FABRYKA LOKALNIE

"Fabryka Lokalnie", to segment działań społeczno-edukacyjnych, adresowanych do dzieci, młodzieży i seniorów. W ramach planowanych akcji odbędą się liczne warsztaty, wydarzenia plenerowe, szkolenia oraz działania z miejskimi partnerami. 

 

Do tej pory zrealizowaliśmy: "Dzień Dziecka na Abramce!" (1 czerwca 2021), "Święto Łodzi na Abramce" (4 września 2021) i "Mikołajki w Fabryce Sztuki!" (7 grudnia 2021). Wszystkie planowane przez nas aktywności mają na celu aktywizację i edukację mieszkańców Łodzi. 

 

"Dzień Dziecka na Abramce!" - zdjęcia: Agnieszka Cytacka fotografia
"Dzień Dziecka na Abramce!" - film: HOLLYBABA
"Święto Łodzi na Abramce!" - zdjęcia: Tomasz Ogrodowczyk
"Święto Łodzi na Abramce!" film: HOLLYBABA
"Mikołajki w Fabryce Sztuki" - zdjęcia: Agnieszka Cytacka Fotografia

 


Działania z partnerami:  

 

 • Projekt animacyjny o charakterze prospołecznym „OdNowa”, realizowany w partnerstwie z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artsystycznych w Łodzi. Więcej informacji

 

 • Pilotażowe warsztaty teatralno-multiduscyplinarne w Szkole Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi, oraz w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi, (wrześień-grudzień 2021). Galeria zdjęć z warsztatów
 • Specjalistyczne warsztaty z młodzieżową i senioralną grupą teatralną Teatru CHOREA.

 

 • Premiera spektaklu "Sklep z dobrym humorem" Dziecięcej Grupy Teatralnej Teatru CHOREA (reż. Paweł Głowaty i Joanna Filarska), 11 grudnia 2021, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Galeria zdjęć z premiery spektaklu

 

 • Warsztaty z zakresu tworzenia i prowadzenia organizacji NGO, pozyskiwania funduszy na działalność artystyczną i artedukacyjną, organizacji i formalnej obsługi wydarzeń artystycznych, budowania strategii promocyjnej wydarzeń. W warsztatach w Teatrze Szwalnia wzięli udział studenci V roku Wydziału Aktorskiego PWSFTviT, którzy przygotowali również spektakl "NOVECENTO". Więcej informacji

 

 • Pokaz wideo tańca "i n a n a" (koncept, choreografia, ruch: Joanna Jaworska Maciaszek), 18 grudnia 2021, KIPISZ. Teaser

 

 

 

4. DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE o charakterze edukacyjno-profesjonalizującym:

 

 • Warsztaty z Łukaszem Kosem dla artystów z Łodzi i regionu łódzkiego, zakończone performensem. Galeria zdjęć z warsztatów

 • Premiera performensu "Śmierć na gruszy" w reżyserii Łukasza Kosa, 20 sierpnia 2021, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2021. Galeria zdjęć z premiery performensu

 • Warsztaty do spektaklu "JA JESTEM PAMIĘCIĄ", 23-27 sierpnia 2021, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2021. Galeria zdjęć z warsztatów

 • Premiera spektaklu "JA JESTEM PAMIĘCIĄ" w reżyserii Wojciecha Farugi, 28 sierpnia, 2021, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2021. Galeria zdjęć z premiery spektaklu

 • Otwarty wykład Thomasa Richardsa i Anieli Gabryel oraz prezentacja fragmentów filmu Anieli Gabryel, dokumentującego proces pracy nad spektaklem "Living Room" Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards; wydarzenie odbyło się 27 sierpnia 2021, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2021. Galeria zdjęć z wykładu

 • Pokaz pracy warsztatowej Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, prowadzony przez Thomasa Richardsa, wydarzenie odbyło się 27 sierpnia 2021, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2021. Galeria zdjęć z pokazu

 • Wizyta studyjna zespołu "Kroniki Sejneńskie" z Ośrodka Pogranicza Sztuk Kultur i Narodów w Sejnach, 4-7 listopada 2021, w Fabryce Sztuki i Teatrze CHOREA w Łodzi.
  Galeria zdjęć z wizyty studyjnej (grupa dziecięca)
  Galeria zdjęć z wizyty studyjnej (grupa młodzieżowa)

 

 

PROJEKT "PRZESTRZENIE SZTUKI ŁÓDŹ - TEATR 2021" W LICZBACH

W 2021 roku, w ramach projektu Przestrzenie Sztuki odbyło się:

 • 187 wydarzeń
 • 174 wydarzenia edukacyjno-społecznych
 • 13 wydarzeń artystycznych

 

W 2021 roku, w wydarzeniach projektu Przestrzenie Sztuki wzięło udział:

 • 2346 odbiorców
 • 1177 uczestników warsztatów
 • 302 artystów i edukatorów
 • 61 wolontariuszy
 • 22 partnerów

 

 

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

 

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

 

Partner: Teatr CHOREA

 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

PS 2021 belka poziom

 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb