teren net
Strona główna / Projekty / Kultura w Terenie

Kultura w Terenie

Jesienią 2015 roku CHOREA ruszyła w teren! Zaprosiliśmy na prezentacje naszych spektakli i koncertów w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Tomaszowie Mazowieckim oraz towarzyszące im spotkania i dyskusje. Na wszystkie wydarzenia obowiązywał wstęp wolny. Ponadto przeprowadziliśmy warsztaty ruchowe w Ośrodkach dla niewidomych i słabowidzących w całej Polsce oraz pokazaliśmy spektakl "Vidomi' zrealizowany z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 im. Hieronima Baranowskiego w Łodzi. Projekt został dofinansowany z programu "Kultura dostępna" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z programu "Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU" Fundacji PZU.

 

 

 

W ramach projektu "Kultura w terenie" zaprosiliśmy na: 

 

 

Spektakl "VIDOMI"

21.09.2015, godz. 13.00, Instytut Teatralny, Warszawa
12.11.2015, godz. 18.00, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

 

Projekt „VIDOMI” to próba odpowiedzi na pytanie czym jest i nie jest widzenie? Czy uświadamiamy sobie znaczenie zmysłu wzroku? Poprzez konfrontację osób słabowidzących/niewidomych oraz osób widzących, próbujemy wypracować alternatywne techniki pracy, przekraczając fizyczne ograniczenia. 

 

 

Spektakl "MUZG"

07.11.2015, godz. 19.00, Teatr Realistyczny, Skierniewice, wstęp wolny
Po spektaklu zorganizowane zostało spotkanie dotyczące spektaklu o powinowactwach pomiędzy nauką a sztuką. 

 

W spektaklu grupa „badaczy” finalizuje wieloetapowy projekt, w którym poddaje własne ciała i umysły ekstremalnym eksperymentom. W końcowym etapie swoich badań definiują osobiste punkty odniesienia i perspektywy, ukazując sprzeciw (i bezradność?) tego co człowiecze, wobec arogancji i bezwzględności nauki i technoideologii.

 

 

Koncert "RYTM JĘZYKA"

14.11.2015, godz. 18.00, Miejski Ośrodek Kultury, Piotrków Trybunalski, wstęp wolny
Koncertowi towarzyszyła rozmowa o wzajemnych wpływach języka i muzyki oraz utworach zaprezentowanych w koncercie. 

 

Tak jak w kalejdoskopie jest miejsce na różne barwy, kształty, obrazy, emocje tak w koncercie "Rytm Języka" znajdą się pieśni i rytmy inspirowane językami świata. W tym muzycznym “mozaikonie” usłyszymy perski temperament, turecki orient, akadyjską tajemnicę, starogrecki patos, polską grę słów i inne. Staraliśmy się znaleźć w rytmie i brzmieniu języka to, co jest w stanie poruszyć i bezpośrednio dotknąć ludzkiej wrażliwości.

 

 

Koncert "ENGI VENGI"

20.11.2015, godz. 19.00, Sieradzkie Centrum Kultury, Sieradz, wstęp wolny
Koncertowi towarzyszyła opowieść o pieśniach i muzyce bułgarskiej. 

 

„Engi vengi vitelengi” to kolejna, muzyczna propozycja Wielkiego Chóru Młodej Chorei. Tym razem sięgamy do repertuaru muzyki bałkańskiej. W koncercie usłyszymy m.in. tradycyjne pieśni bułgarskie z regionu szopskiego i rodopskiego. Nie zabraknie też akcentów macedońskich. Będą wielogłosy i dysonanse, pieśni frywolne i rzewne, ale przede wszystkim bogactwo ornamentów i nieparzystych rytmów.

 

 

Spektakl "BACHANTKI"

29.11.2015, godz. 19.00, Teatr Realistyczny, Skierniewice, wstęp wolny
Po spektaklu zorganizowane zostało spotkanie dla młodzieży pt. “Korzenie rytuału w dramacie antycznym” prowadzone przez Krzysztofa Bielawskiego, wykładowcę krakowskiej PWST i teatrologii UJ, tłumacza, współzałożyciela i wieloletniego redaktora naczelnego Wydawnictwa Homini. 

 

Dzisiejsze społeczeństwo to grupa, w której tak szybko, z łatwością wyznacza się zbiorową odpowiedzialność. Przy zanikaniu obecności boga i zastępowaniu go jego nieudolnymi wizerunkami łatwo przypisać sobie samemu wszechwiedzę i wszechwładzę i manipulować emocjami innych. Wobec entropii wartości, religii i autorytetów sposobem na zdefiniowanie siebie samego jest destrukcja i agresja wobec innych. Potrzeba oczyszczenia przez złożenie ofiary została w naszej kulturze zredukowana do znajdywania kozła ofiarnego. W każdym z nas jest jednoczesna potrzeba porządku i chaosu, potrzeba szaleństwa i harmonii. Dlaczego jesteśmy jedynym gatunkiem, który wyrzyna sam siebie, pragnąc w głębi serca najbardziej miłości i obecności boga?

 

 

Warsztaty "VIDOMI - Kontynuacje"

19.09.2015, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
14.10.2015, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. Dr Zofii Galewskiej nr 8 w Warszawie
28.10.2015, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej, Dąbrowa Górnicza

 

Cykl spotkań warsztatowych w ośrodkach dla niewidomych i słabowidzących w całej Polsce oparty na technikach i metodach wypracowanych przy realizacji spektaklu "VIDOMI" oraz metodach Teatru CHOREA. Warsztaty będą współprowadzone przez osoby niewidome i słabowidzące ze szkoły im. Henryka Baranowskiego w Łodzi, które biorą czynny udział w spektaklu „Vidomi”. 

 

 

Projekt "Kultura w terenie" finansowany został z programu "Kultura dostępna" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Warsztaty oraz pokazy spektaklu "Vidomi" finansowane zostały z programu "Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU" Fundacji PZU.

mkidn 01 cmyk          Struktura360 KulturaDostepna lifting LOGO kolor          PZU male podstawowe RGB pion 22.05 wer3 INTERNET