www 1200675 14
Strona główna / Aktualności / Spotkanie dyskusyjne "Ekologie kultury III. Kostiumy i scenografia"

Spotkanie dyskusyjne "Ekologie kultury III. Kostiumy i scenografia"

miejsce i czas
07.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne "Ekologie kultury III. Kostiumy i scenografia". Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

 

data: 7 grudnia 2023 (czwartek)
godzina: 12:00-15:00 (z przerwą kawową)
miejsce: sala C_201, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wstęp: wolny, bezpłatny


Zapraszamy do udziału w 3. edycji rozmów „Ekologie kultury”, które tym razem dotyczyć będą produkcji teatralnej, szczególnie w kontekście scenografii i kostiumów. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy specjalistki i specjalistów z różnych dziedzin i różnych przestrzeni instytucjonalnych: Mateusza Atmana, (scenografia), Marynię Janus (teatr lalkowy), Kingę Kubiak (kostium) i Agnieszkę Borutę (przewodniczkę kąpieli leśnych), którzy w swoich działaniach wykorzystują m.in. upcykling, recykling i metodę zero waste. Na przykładzie ich działalności chcemy wspólnie zastanowić się nad tym, jak rozwiązać problem nadprodukcji elementów scenograficznych. Zapytamy ich więc, jakie wypracowali ekologiczne strategie i technologie w projektowaniu i produkcji scenografii, lalek oraz kostiumów.

Zastanowimy się też nad tym, jakie trudności spotykają świadomych ekologicznie twórców i twórczynie, w dobie nadmiernego konsumpcjonizmu. Poruszymy także temat ekologii procesu twórczego, w tym kwestii odbioru i we współtworzenia ekologicznych propozycji przez pracownie rzemieślnicze i ekipy techniczne, reżyserki, reżyserów i zespoły aktorskie, a także przez dyrekcje teatrów. W trakcie spotkania odbędzie się również wykład Agnieszki Boruty na temat lasu jako scenografii jej działań. Rozmowę poprowadzi Zofia Smolarska z Instytutu Sztuki PAN, autorka m.in. rozprawy doktorskiej na temat rzemiosła teatralnego w kontekście ekologii twórczości.

 

Kurator: Janusz Adam Biedrzycki
Moderatorka: Zofia Smolarska
Gościnie/goście: Mateusz Atman, Agnieszka Boruta, Marynia Janus, Kinga KubiakWydarzenie realizowane jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi

Partnerzy: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

www 1200675 11 2

Mikołajki w Fabryce Sztuki!

miejsce i czas
05.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Z okazji zbliżających się Świąt zapraszamy wszystkich do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia w serdecznej, mikołajkowej atmosferze, razem z Fabryką Sztuki i Teatrem CHOREA! Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023. 

www 1200675 11

Finał cyklu warsztatowego „Spektrum teatru”

miejsce i czas
03.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na finał cyklu warsztatowego „SPEKTRUM TEATRU” z Igą Załęczną – otwarty warsztat / akcję teatralną / spotkanie performatywne oraz dyskusję wokół problematyki edukacji włączającej. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

tworcze grudzien23 miesiac

Grudniowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
02-20.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w grudniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.