Save the Date
Strona główna / Aktualności / Warsztaty "Jak przyjmować i dawać feedback?"

Warsztaty "Jak przyjmować i dawać feedback?"

miejsce i czas
17.02.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Jak przyjmować i dawać feedback?", odbywających się w ramach projektu "Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego". Warsztaty poprowadzi Małgorzata Wdowik, 17 lutego 2024, w Teatrze CHOREA w Łodzi.

 

data: 17 lutego 2024 (sobota)

godzina: 11:30-17:30

miej­sce: sala warsz­ta­to­wa, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek uczestników: osoby dorosłe, od 18 roku życia

prowadząca: Małgorzata Wdowik

wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc

zapisy/informacje: chorea.warsztaty@gmail.com, +48 506 103 207

 

 

Strach przed oceną, czy przed wystawieniem siebie, bądź swojej pracy na ocenę, bywa blokujący i często odbiera przyjemność z tworzenia spektaklu, projektu czy roli. Krytyka zazwyczaj kojarzona jest negatywnie, jak coś czego należy unikać, aż do momentu zaprezentowania „idealnego efektu”. Stosując jednak odpowiednie narzędzia feedbacku, możemy nauczyć się dostawania i dawania informacji zwrotnych na temat pracy, które mogą być rozwijające i otwierające na nowe pola dalszych poszukiwań twórczych. Wychodząc z założenia, że twórcy i twórczynie, tworząc kolejne prace, rozwijają język estetyczny - w pracy z informacją zwrotną - koncentrujemy się na procesie, a nie na idealnym efekcie.

 

Najważniejszym elementem feedbacku jest język - to w jaki sposób formujemy pytanie czy opinie, lub to jakie pytanie na temat naszej pracy kierujemy do innych. Narzędzia takie jak feedback afirmatywny, perspektywy, czy pytanie otwarte, w prosty sposób pozwolą na przekazanie swojego doświadczenia, związanego z odbiorem oglądanego materiału, w formie komunikatu, który może być rozwijający, zarówno dla osoby prezentującej swoją pracę, jak i dla osoby go formułującej.

 

Warsztat składa się z trzech części, w ramach których uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z metodami dawania i przyjmowania feedbacku, a także z projektowaniem przestrzeni na feedback w procesie twórczym.

 

 

  • Otrzymywanie informacji zwrotnej

 

- Jak słuchać opinii innych na temat mojej pracy jednocześnie utrzymując kierunek swoich poszukiwań?

 

Feedback - wychodzi od potrzeb twórcy/twórczyni - wobec materiału, który prezentują. Pomocnym narzędziem w utrzymaniu harmonii między informacjami, które otrzymuje się na temat pracy z zewnątrz, a celami i potrzebami twórcy/twórczyni jest - autofeedback.

 

 

  • Dawanie informacji zwrotnej

 

- Jak wyrażać swoje emocje i opinie wobec pracy, tak, aby mogłyby one być pomocne dla twórcy?

 

Na podstawie prac uczestników i uczestniczek, będziemy praktykować sesję feedbackową, jednocześnie zapoznając się z technikami dawania feedbacku.

 

 

  • Feedback a proces twórczy

 

- Kiedy wpuszczać oko zewnętrzne w swój proces twórczy?

Jak można wytworzyć zbiorowość wokół projektu, tak, aby nie musieć być samemu/samej w procesie twórczym?

 

Feedback nie musi odbywać się jednorazowo, może być metodą stosowaną w ciągu całego procesu twórczego. Ponownie wychodząc od potrzeb, ważnym jest, aby umieć ustalić kiedy i z czyją perspektywą na temat mojej pracy, chcę się zapoznać. Tworzenie grupy feedbackowej, nazywanie perspektyw jakie dana osoba wnosi oraz wyznaczanie przestrzeni na feedback w procesie prób, będzie ostatnim elementem warsztatów.

 

 

Małgorzata Wdowik - reżyserka teatralna oraz przewodnicząca Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. Studiowała reżyserię teatralną na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz jest absolwentką wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Wraz z kolektywem K.A.U zrealizowała projekt “Transit Monumental” w ramach festiwalu SpielArt.  Ich wspólny projekt “Fiasko” został nagrodzony niemieckim stypendium Doppelpass, a jego finał miał miejsce w marcu 2018 w Staatstheater w Darmstadt.

W TR Warszawa zrealizowała spektakl “Piłkarze” , który dostał główną nagrodę na Festiwalu Młodej Reżyserii w Krakowie, a także spektakl “Strach” (premiera: kwiecień 2018). W sezonie 2016/2017 wyreżyserowała spektakl “Dziewczynki” w Teatrze Studio. W sezonie 2018/2019 zrealizowała spektakl “Gniew”, drugą część trylogii dotyczącej reprezentacji emocji w teatrze. Jej ostatnia premiera „Wstyd” odbyła się w Nowym Teatrze w Warszawie. Ukończyła studia w DAS Theater w Amsterdamie projektem “She was a friend of someone else”.

 

 

Projekt „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego” ma służyć zmianie kultury instytucjonalnej, komunikacji i kultury pracy w teatrze i w szkolnictwie teatralnym. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane dotąd problemy, szeroko dyskutowane w debacie publicznej. Stwarza możliwość systemowej transformacji w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa i przeciwdziałania poważnym dysfunkcjom, obecnym nie tylko w środowisku teatralnym, także w innych dziedzinach polskiego życia społecznego, którego teatr jest nie tylko odzwierciedleniem, ale i wizytówką o zasięgu międzynarodowym.

Więcej: https://akademia.at.edu.pl/bezpieczna-przestrzen

 

 

 

REZERWACJE

System rezerwacji miejsc na wydarzenie prowadzimy od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:

- mailowo: chorea.warsztaty@gmail.com,
- telefonicznie: +48 506 103 207.

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

 

System rezerwacji miejsc zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.

 
W mailu zgłoszeniowym prosimy o podanie tytułu i daty wydarzenia oraz imienia i nazwiska uczestnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

rps 18.08.23 ksiegi niepokoju fot. agnieszka cytacka ACF 2916

Spektakl "Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando" w Łodzi

miejsce i czas
16.02.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii To­ma­sza Ro­do­wi­cza, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

tworcze luty24 miesiac

Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
11-24.02.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w lutowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

Projekt bez nazwy

20 lat Teatru CHOREA

miejsce i czas
10.02.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Kochani Przyjaciele Teatru CHOREA! W tym roku świętujemy nasze 20 urodziny. 10 lutego 2004 powstało Stowarzyszenie Teatralne CHOREA.