WELCOMING CITIES 1200 x 675 2
Strona główna / Aktualności / "WE­LCO­MING CI­TIES 2" - Warsztaty, spotkania, twórcze działania

"WE­LCO­MING CI­TIES 2" - Warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
28-29.01.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi za­pra­sza na "WE­LCO­MING CI­TIES 2" - czy­li drugi cykl warsz­ta­tów, spo­tkań i twór­czych dzia­łań, pro­wa­dzo­nych przez ukra­iń­skich twór­ców dla lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska i osób z Ukra­iny, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".

 

data: 28-29 stycznia 2023 (sobota-nie­dzie­la)

miej­sce: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3, 90-365 Łódź

wstęp: bez­płat­ny, ko­niecz­na re­zer­wa­cja miejsc

re­zer­wa­cje/in­for­ma­cje:

- info@ko­per­po­ma­ga.org (ję­zyk ukra­iń­ski)

- a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org (ję­zyk pol­ski)

 

Za­da­nie fi­nan­so­wa­ne jest z fun­du­szy In­sty­tu­tu Szwedz­kie­go.

Part­ne­rem łódz­kiej edy­cji jest Łódz­kie Cen­trum Wie­lo­kul­tu­ro­we.

Gra­fi­ka: Yuliya Ta­ben­ska

 

 

PL

 

HAR­MO­NO­GRAM WY­DA­RZEŃ:

 

* Sobota, 28 stycznia

 

CO BY TU ZMALOWAĆ? - warsztaty malarskie dla dzieci od 10 roku życia i dorosłych

godzina: 15:00

wiek uczestników: dorośli - bez ograniczeń / dzieci - 10+

prowadzenie: Aia Kora (Anastasiia Skolozdra)

 

Malowanie nie musi być trudne. Wystarczą dobre chęci i otwarty umysł. Na warsztaty zapraszamy wszystkich, którzy - przy relaksacyjnych dźwiękach i gorącej czekoladzie - chcą stworzyć niepowtarzalne obrazy. Dzieło sztuki będzie można wziąć do domu.

 

Anastasiia Skolozdra - pseudonim artystyczny Aia Kora. Młoda artystka, urodzona w Winnicy na Ukrainie. Absolwentka Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, którą ukończyła z wyróżnieniem. Członkini Związku Artystów Ukrainy. Na swoim koncie ma 8 wystaw indywidualnych, w tym 4 międzynarodowe. Laureatka I miejsca na międzynarodowym festiwalu internetowym „Best Fest”, nominacja w kategorii sztuki użytkowej. Uczestniczka Biennale Sztuki w Wenecji, we wspólnym projekcie „The Falling Shadow of Dreams” w Giardini Gardens. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach na Filipinach, w Ukrainie, Polsce, Austrii, Australii i we Włoszech.

 

AROMOTERAPIA. MAGIA. ANTYSTRES. LEKI - warsztaty aromaterapii dla kobiet od 16 roku życia

godzina: 18:00

wiek uczestniczek: 16+

prowadzenie: Tereza Buzhenko

 

Zapraszamy na magiczne warsztaty z aromaterapii, w absolutnie nietypowym formacie! Zapoznacie się nie ze zwykłymi olejkami zapachowymi, a z perfumami!

 

Na warsztatach:

- odkryjesz antystresowe zapachy

- dopasujesz zapachy na specjalne okazje

- dowiesz się wiele o sobie samej, ponieważ wybór zapachu może o Tobie wiele opowiedzieć

- zyskasz świeże spojrzenie na rolę, jaką odgrywają perfumy w życiu kobiety

 

Dla kogo jest ten warsztat:

- dla kobiet, które chcą odkryć siebie w nowy sposób, dowiedzieć się więcej o sobie

- dla tych, dla których ważny jest relaks i pełne odcięcie się od problemów tu i teraz, efekt relaksacyjny jest gwarantowany

- dla tych, którzy lubią zdobywać nowe informacje, uczyć się nowych rzeczy, kształcić się i po prostu spędzać czas w miłym towarzystwie

 

Tereza Buzhenko - profesjonalna stylistka, aromakolog z 20-letnim doświadczeniem, autorka kursu "Aroma stylista" i "Aromakorekcja od A do Z", psychopraktyczka, coacha kobiet.

 

* Niedziela, 29 stycznia

 

JOGA PO UKRA­IŃ­SKU Z ELE­MEN­TA­MI TAŃ­CA" - warsz­ta­ty ru­cho­we dla ko­biet

godzina: 12:00

pro­wa­dze­nie: Ele­na Swia­tek

 

Ele­na Swia­tek po­pro­wa­dzi dla Cie­bie jogę i ćwi­cze­nia od­de­cho­we. Dla­cze­go war­to przyjść na jogę? Bo uwol­ni­my or­ga­nizm od stre­su i zmę­cze­nia, damy mię­śniom po­czu­cie na­pię­cia, a or­ga­ni­zmo­wi - ener­gię. Po­wró­ci­my do na­szej na­tu­ral­nej wraż­li­wo­śćі, po­przez ćwi­cze­nia pra­na­ja­my. Bądź­my ra­zem, po­czuj­my wza­jem­ne wspar­cie! Weź­cie wy­god­ny strój do ćwi­czeń i matę.

 

Ele­na Swia­tek - ma­sa­żyst­ka w tech­ni­ce Mon­sa­la­da і in­struk­torka warsz­ta­tów ru­cho­wych. Pro­wa­dzi za­ję­cia z jogi i te­ra­pii tań­cem dla ko­biet. W 2022 roku za­czę­ła or­ga­ni­zo­wać spo­tka­nia Ukra­inek w Ło­dzi - «KO­LO», aby wspie­rać i uzdra­wiać ko­bie­ty po­przez kre­atyw­ność.

 

RYSUNEK NA WODZIE - warsztaty plastyczne w technice ebru, dla dzieci od 5 roku życia i dorosłych

godzina: 12:00

wiek uczestników: 5+

prowadzenie: Olga Romanova

 

Wyczaruj magiczne, abstrakcyjne światy, za pomocą wyjątkowej, tureckiej sztuki malarstwa na wodzie, zwanej ebru. Na warsztatach dowiesz się jak używać różnych narzędzi i farb oraz stworzysz niepowtarzalne kolorowe wzory, które przeniesiesz na papier.

 

Olga Romanowa - nauczycielka, psycholożka, pracuje z rodzicami, dziećmi i dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

 

 

UA

 

WE­LCO­MING CI­TIES 2

 

Майстер-класи, зустрічі, творчі заходи, які проведуть українські митці для місцевих мешканців та осіб з України. 

“Fa­bry­ka Sztu­kі” в Лодзі запрошує!

 

Вхід на зустрічі вільний.

Обов’язкова реєстрація:

- a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org (польською)

- info@ko­per­po­ma­ga.org (українською, тема “Митець”, вказуйте майстер-клас, прізвище, ім’я, телефон)

 

Проєкт фінансується за рахунок коштів Шведського Інституту.

Партнером реалізації завдання у Лодзі є Łódz­kie Cen­trum Wie­lo­kul­tu­ro­we.

Графіка: Юлія Табенська

 

* Субота, 28 січня

 

ЩО Б ТУТ НАМАЛЮВАТИ? - майстер-класи з живопису

15:00 год

проводить: Aia Kora (Анастасія Сколоздра)

вік учасників: без обмежень / діти: 10+

 

Малювання не повинно бути складним. Усе, що Вам потрібно, це щире бажання та відкритість. Запрошуємо всіх бажаючих створити унікальні картини з релаксуючими звуками та гарячим шоколадом. Свій витвір можна буде забрати додому.

 

Анастасія Сколоздра - митецький псевдонім  Aia Kora, народилася у Вінниці, Україна, молода художниця, випускниця Львівської національної академії мистецтв, яку закінчила з відзнакою. Член Спілки Художників України. На своєму рахунку має 8 персональних виставок, з них 4 міжнародні. Володар І місця на міжнародному інтернет-фестивалі «Best Fest», номінація в категорії “Прикладне мистецтво”. Учасниця Venice Biennale у спільному проекті „The Falling Shadow of Dreams” w Giardini Gardens. Її роботи знаходяться в приватних колекціях у Філіппінах, Україні, Польщі, Австрії, Австралії та Італії.

 

Ароматерапія. Чари, антистрес, ліки

18:00 год

проводить: Тереза ​​Буженко

вік учасників: 16+

 

Запрошуємо Вас на чарівний майстер-клас з ароматерапії в абсолютно незвичному  форматі. Знайомитися Ви будете не зі звичайними аромамаслами, а з парфумами.

 

 На майстер класі Ви:

- Відкриєте антистрес аромати;

- Приміряйте аромати для особливих випадків;

- Дізнаєтеся багато нового про себе, тому що Ваш вибір аромату розповість про Вас багато цікавого;

- Ви по-новому поглянете на роль парфумів у житті жінки.

 

 Для кого цей майстер-клас?

-  Для жінок, які хочуть по-новому розкрити себе, дізнатись про себе більше.

- Для тих, кому важливо розслабитись та повністю відволіктися від існуючих проблем   тут і зараз.  Релакс-ефект гарантований.

- Для тих, хто любить отримувати нову інформацію, пізнавати нове, навчатися.

… І, просто, провести час у гарній компанії!

 

Тереза ​​Буженко - професійний стиліст аромаколог з 20-річним стажем, автор курсу "Аромастиліст" та "Аромакорекція від А до Я", Психопрактик, жіночий коуч.

 

* Неділя, 29 січня

 

ЙОГА УКРАЇНСЬКОЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТАНЦЮ

12:00 год

проводить: Олена Сьвйонтек

 

Чому варто займатися йогою:

а) Звільнимо організм від стресу та втоми;

б) Дамо м'язам відчуття тонусу, тілу - енергію;

в) За допомогою дихання повернемося до нашої природної чутливості;

д) Відчуємо підтримку одна одної у жіночому колі.

Для заняття: потрібен йога-мат чи невеликий плед. До зустрічі, люба!

 

Олена Сьвйонтек - масажистка в техниці Монсалада, викладаю тілесні практики для жінок . В 2022 р. заснувала “Kolo” - зустрічі українок в Лодзі для підтримки і зцілення жінок через роботу з тілом.

 

МАЛЮВАННЯ НА ВОДІ - художні майстер-класи в техніці ебру

12:00 год

проведе Ольга Романова

вік учасників: 5+

 

Створюйте чарівні абстрактні світи за допомогою унікального турецького мистецтва - малювання на воді, під назвою ебру. Під час майстер-класу Ви навчитеся використовувати різні інструменти та фарби та створювати унікальні барвисті візерунки, які можна буде перенести на папір.

 

Ольга Романова - педагог, психолог; працює з батьками, дітьми та дітьми з особливими потребами.

 

 

ENG

 

WE­LCO­MING CI­TIES 2

 

Work­shops, me­etings, cre­ati­ve ac­ti­vi­ties led by Ukra­inian ar­ti­sts and cul­tu­ral wor­kers for the lo­cal com­mu­ni­ty and pe­ople from Ukra­ine.

The Art Fac­to­ry in Łódź in­vi­tes you!

 

Free ad­mis­sion

Re­gi­stra­tion re­qu­ired:

- info@ko­per­po­ma­ga.org (Ukra­inian)

- a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org (Po­lish)

 

“Re­so­ur­ce! Ukra­ine” pro­ject is fun­ded by The Swe­dish In­sti­tu­te.

The part­ner of the Lodz edi­tion is the Lodz Mul­ti­cul­tu­ral Cen­ter.

Gra­phics: Yuliya Ta­ben­ska

 

* Saturday / January 28, 2023

 

WHAT TO PAINT HERE? - painting workshops

3:00 pm

leader: Aia Kora (Anastasiia Skolozdra)

age of participants: no restrictions (children: 10+)

 

Painting doesn't have to be difficult. All you need is good will and an open mind. Everyone is invited who wants to create unique images with relaxing sounds and hot chocolate. You can take your artwork home.

 

Anastasiia Skolozdra - artistic pseudonym: Aia Kora. Born in Vinnytsia, Ukraine, a young artist, a graduate of the Lviv National Academy of Arts. Member of the Union of Artists of Ukraine. He has had 8 solo exhibitions, including 4 international ones. Winner of the 1st place at the international internet festival "Best Fest", nomination in the category of applied arts. Participant of the Venice Biennale in the joint project "The Falling Shadow of Dreams" at Giardini Gardens. Her works are in private collections in the Philippines, Ukraine, Poland, Austria, Australia and Italy.

 

AROMOTHERAPY. MAGIC. ANTISTRESS, MEDICINES

6:00 pm

leader: Tereza Buzhenko

age of participants: 16+

 

Magical aromatherapy workshops in an absolutely unusual format! You will get acquainted not with ordinary fragrance oils, but with perfumes!

 

At the workshops:

- you will discover anti-stress fragrances

- you can match fragrances for special occasions

- you will learn a lot about yourself because the choice of fragrance can tell a lot about you

- you will gain a fresh perspective on the role that perfume plays in a woman's life

 

Who is this workshop for?

- For women who want to discover themselves in a new way, find out more about themselves.

- For those who value relaxation and complete separation from problems here and now. The relaxing effect is guaranteed.

- For those who like to gain new information, learn new things, educate themselves. And just spend time in good company!

 

Tereza Buzhenko - a professional stylist and aromacologist with 20 years of experience, the author of the "Aroma stylist" and "Aromacorrection from A to Z" courses, a psychopractician, a women's coach.

 

* Sunday/ January 29, 2023

 

YOGA CLASS IN UKRA­INIAN WITH SOME DAN­CE ELE­MENTS

12:00 pm

leader: Ele­na Swia­tek

 

Ele­na Swia­tek will lead yoga and bre­athing exer­ci­ses for you. Why sho­uld you come to yoga? Be­cau­se you can re­le­ase your body from stress and fa­ti­gue, give the mu­sc­les a sen­se of ten­sion, and the body - ener­gy. To re­turn to our na­tu­ral sen­si­ti­vi­ty thro­ugh pra­nay­ama exer­ci­ses. Let's be to­ge­ther, let's feel mu­tu­al sup­port! Bring com­for­ta­ble exer­ci­se clo­thes and a mat.

 

DRAWING ON THE WATER - art workshops in ebru technique

12:00 pm

leader: Olga Romanova

age of participants: 5+

 

Conjure up magical, abstract worlds with the unique Turkish art of painting on water called ebru. During the workshop you will learn how to use different tools and paints and create unique colorful patterns that you will transfer to paper.

 

Olga Romanowa - teacher, psychologist; works with parents, children and children with special needs.

 

Archiwum

poprzednie aktualności

chorea ferie23 banerwww

Ferie zimowe w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
23-27.01.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Serdecznie zapraszamy na Ferie zimowe w Teatrze CHOREA! Od 23 do 27 stycznia 2023 zapraszamy wszystkie dzieci od 7 do 11 roku życia na bogatą serię kreatywnych, całodziennych, multidyscyplinarnych warsztatów! Jeżeli Twoje dziecko nie wyjeżdża z miasta podczas tegorocznych ferii zimowych - przyjdźcie koniecznie na Tymienieckiego 3!

LETS MEET UP 1200 x 675 2

LET'S MEET UP 2! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ 2! / PO­ZNAJ­MY SIĘ 2!

miejsce i czas
10.01.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Za­pra­sza­my na drugie otwar­te spo­tka­nie sie­ciu­ją­ce dla śro­do­wisk twór­czych z Ukra­iny. / Щиро запрошуємо на друге відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fa­bry­ka Sztu­ki in­vi­tes you to the second open ne­twor­king me­eting for ar­ti­sts and cul­tu­ral pro­fes­sio­nals from Ukra­ine.

Ragnarok fot. HOLLYBABA 140

Podsumowanie roku 2022

miejsce i czas
01.01.2023
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem roku 2022 w Teatrze CHOREA. Ile premier stworzyliśmy? Ile spektakli i koncertów zagraliśmy? Dokąd podróżowaliśmy? Czy otrzymaliśmy jakieś wyróżnienia? Wszystkiego dowiecie się zerkając poniżej.