Nasze Swiaty baner wydarzenie
Strona główna / Aktualności / Pokaz pracy "Nasze Światy"

Pokaz pracy "Nasze Światy"

miejsce i czas
17.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz pracy "Nasze Światy", w wykonaniu artystów działających przy Fundacji Autism Team oraz Klubie Świadomej Młodzieży. Pokaz jest efektem cyklu warsztatów, które odbyły się w ramach programu „Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki 2022”, prowadzonych we współpracy z Teatrem CHOREA.

 

data: 17 grudnia 2022 (sobota)
godzina: 15:00
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, budynek C, ul. Tymienieckiego 3

czas trwania: 30 minut
 (bez przerw)
wiek widzów: bez ograniczeń
wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: warsztaty@fabrykasztuki.org, +48 506 103 207

 

 

"Nasze światy" to pokaz pracy będący efektem kilkumiesięcznych spotkań teatralnych, z grupą artystów działających przy Klubie Świadomej Młodzieży oraz Fundacji Autism Team w Łodzi. Łączac neuro- i nieneurotypowe postrzeganie świata chcemy podzielić się wspólnie wypracowaną wizją, w której każdy z uczestników ma szansę opowiedzieć poprzez ruch, śpiew i słowo, o ważnych dla siebie sprawach.

 

Dzielimy się naszymi pasjami, marzeniami, talentami. Zapraszamy do światów, które często są od siebie odległe tematycznie i estetycznie, ale łączy je jedno - pragnienie bliskości, poczucia bezpieczeństwa i bycia widzianym.

 

Reżyseria: Maja Caban, Małgorzata Lipczyńska, Ewa Otomańska
Wizualizacje: Kamil „Wallace” Walesiak
Obsada: Piotr „Kocur” Bartoszewicz, Jan Gawroński, Paula Oset, Monika
Dąbrowska, Lidia Kucharek, Szymon Popiel, Michał Słowik, Sebastian Smilgin, Michał Ludwiczak, Aleksandra Szałek, Borys Chmielewski, Wiktor Trojanowski, Maciej Warszawski
Światło: Tomasz Krukowski
Dźwięk: Marcin Dobijański
Grafika/zdjęcia: Michał Awin

 

Zwiastun: https://youtu.be/KUrqQzqz7HY
Film stworzony i zmontowany przez uczestników projektu / reżyseria: Maciej Warszawski / montaż: Piotr 'Kocur' Bartoszewicz

 

 

 

Pokaz pracy "Nasze światy" powstał we współpracy Teatru CHOREA z Klubem Świadomej Młodzieży, działającej przy Fundacji Autism Team, i jest efektem cyklu warsztatów, które odbyły się w ramach programu „Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki 2022”.

 

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go po­cho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry – pań­stwo­we­go fun­du­szu ce­lo­we­go.

 

 

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

WELCOMING CITIES 1200 x 675

"WE­LCO­MING CI­TIES 1" - warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
16-18.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Fabryka Sztuki w Łodzi zaprasza na "WELCOMING CITIES 1" - czyli pierwszy cykl warsztatów, spotkań i twórczych działań, prowadzonych przez ukraińskich twórców dla lokalnego środowiska i osób z Ukrainy, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".

Red Cream Modern Simple Guitar Tree Christmas Concert Facebook Cover

Koncert polsko-ukraiński „Spotkanie dla pokoju”

miejsce i czas
14.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Z ogromną przykrością informujemy, że z przyczyn organizacyjnych, jesteśmy zmuszeni odwołać grudniowy koncert polsko-ukraiński „SPOTKANIE DLA POKOJU". Koncert odbędzie się w późniejszym terminie - w lutym 2023. Przepraszamy za zmiany i zapraszamy na pozostałe grudniowe wydarzenia w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi! 

BMI 0632

Spektakl "Ciepłe i puchate"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Ciepłe i puchate” Teatru Smile - Łódzkiego Teatru Osób z Niepełnosprawnością, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.