WELCOMING CITIES 1200 x 675
Strona główna / Aktualności / "WE­LCO­MING CI­TIES 1" - warsztaty, spotkania, twórcze działania

"WE­LCO­MING CI­TIES 1" - warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
16-18.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Fabryka Sztuki w Łodzi zaprasza na "WELCOMING CITIES 1" - czyli pierwszy cykl warsztatów, spotkań i twórczych działań, prowadzonych przez ukraińskich twórców dla lokalnego środowiska i osób z Ukrainy, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".

 

data: 16-18 grudnia 2022 (piatek-niedziela)
miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
wstęp: bezpłatny, konieczna rezerwacja miejsc
rezerwacje/informacje:
- info@koperpomaga.org (język ukraiński)
- a.shaya@fabrykasztuki.org (język polski)

 

Zadanie finansowane jest z funduszy Instytutu Szwedzkiego.
Partnerem łódzkiej edycji jest Łódzkie Centrum Wielokulturowe.
Grafika: Yuliya Tabenska

 

 

PL


HARMONOGRAM WYDARZEŃ:

 

* PIĄTEK / 16 grudnia 2022

 

"UKRAIŃSKIE OZDOBY ŚWIĄTECZNE" - warsztaty plastyczne dla dzieci od 5 roku życia i dorosłych

godzina: 15:30-17:00
prowadzenie: Yulia Fisher

 

Zbliża się magiczny czas świąt. Przy uroczych, świątecznych melodiach, rozgrzewającej herbacie i ciasteczkach cynamonowych, stworzymy piękne dekoracje świąteczne!

 

* SOBOTA / 17 grudnia 2022

 

"JOGA PO UKRAIŃSKU Z ELEMENTAMI TAŃCA" - warsztaty ruchowe dla kobiet

godzina: 11:00-13:00
prowadzenie: Elena Swiatek

 

Elena Swiatek poprowadzi dla Ciebie jogę i ćwiczenia oddechowe. Dlaczego warto przyjść na jogę? Bo uwolnimy organizm od stresu i zmęczenia, damy mięśniom poczucie napięcia, a organizmowi - energię. Powrócimy do naszej naturalnej wrażliwośćі poprzez ćwiczenia pranajamy. Bądźmy razem, poczujmy wzajemne wsparcie! Weźcie wygodny strój do ćwiczeń i matę.

 

Elena Swiatek - masażystka w technice Monsalada і instruktor warsztatów ruchowych. Prowadzi zajęcia z jogi i terapii tańcem dla kobiet. W 2022 roku zaczęła organizować spotkania Ukrainek w Łodzi – «KOLO», aby wspierać i uzdrawiać kobiety poprzez kreatywność.

 

"ZIMOWY ANIOŁ" - sesja arteterapeutyczna

godzina: 16:00-17:30
prowadzenie: Olena Kuzniecowa

 

Zapoznamy się z materiałem - gliną, poznamy jej właściwości i metody modelowania, rozwiniemy motorykę małą oraz obie półkule mózgowe. Zrobimy zawieszkę jako ozdobę ścienną lub choinkową. Warsztaty dla każdego, niezależnie od wieku. Wystarczy wygodny strój i dobry nastrój.

 

Olena Kuzniecowa - mistrzyni ceramiki, garncarka, artystka, arteterapeutka.

 

* NIEDZIELA / 18 grudnia 2022

 

"POŚPIEWAJ DLA RELAKSU" - warsztaty wokalne

godzina: 12:00-13:00
prowadzenie: Diana Tomenko

 

Znudziło Ci się śpiewanie pod prysznicem? Przyjdź na warsztaty śpiewu i uwolnij swoje twórcze moce! Bo muzyka leczy, a śpiewanie jest bardzo silnym antystresem. Naukowcy udowodnili, że śpiewając - pozbywasz się niepokoju, stresu i ładujesz pozytywną energią.

 

Diana Tomenko - piosenkarka, nauczycielka śpiewu, poetka, autorka tekstów.

 

"ZIMA W TECHNICE KOLAŻU" - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży od 12 roku życia

godzina: 13:00-15:00
prowadzenie: Yulija Tabenska

 

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg... przy gorącej czekoladzie z pomocą nożyczek, kleju i starych czasopism wyczarujemy piękne zimowe pejzaże!

 

Yuliia Tabenska - artystka, malarka, twórczyni artbooków, ilustratorka książek, wykładowca akademicki – specjalizacja: „Wzornictwo książki artystycznej”. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy – Politechniki Kijowskiej oraz Ukraińskiej Akademii Druku we Lwowie. Dwukrotna stypendystka programu Ministra Kultury RP „Gaude Polonia”. Ma na swoim koncie kilkanaście publikacji, nagradzanych na forum międzynarodowym. Specjalizuje się w tworzeniu obrazów oraz ilustracji, posługując się techniką kolażu oraz „mixed media”. Ostatnio również asamblaż.

 

 

UKR

 

WELCOMING CITIES 1

 

Майстер-класи, зустрічі, творчі заходи, які проведуть українські митці для місцевих мешканців та осіб з України.

“Fabryka Sztukі” в Лодзі запрошує!

 

Вхід на зустрічі вільний.
Обов’язкова реєстрація:
- a.shaya@fabrykasztuki.org (польською)
- info@koperpomaga.org (українською, тема “Митець”, вказуйте майстер-клас, прізвище, ім’я, телефон)

 

Проєкт фінансується за рахунок коштів Шведського Інституту.
Партнером реалізації завдання у Лодзі є Łódzkie Centrum Wielokulturowe.
Графіка: Юлія Табенська

 

 

* П'ятниця 16 грудня

 

15:30 - 17:00
УКРАЇНСЬКІ РІЗДВЯНІ ПРИКРАСИ
проводить Юлія Фішер

 

Наближається чарівна пора Різдва. Під чарівні різдвяні мелодії, зігріваючий чай і печиво з корицею ми створимо чудові новорічні прикраси!
Майстер-класи для дітей: 5+

 

* Субота 17 грудня

 

11:00 - 13:00
ЙОГА УКРАЇНСЬКОЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТАНЦЮ
керівник Олена Сьвйонтек

 

Мене звати Олена Сьвйонтек. Я - масажистка в техниці Монсалада, викладаю тілесні практики для жінок . В 2022 р. заснувала “Kolo” - зустрічі українок в Лодзі для підтримки і зцілення жінок через роботу з тілом.

17.12.22 о 11.00 год запрошую Тебе на йогу і дихальні вправи.
Чому варто займатися йогою:
а) Звільнимо організм від стресу та втоми;
б) Дамо м'язам відчуття тонусу, тілу - енергію;
в) За допомогою дихання повернемося до нашої природної чутливості;
д) Відчуємо підтримку одна одної у жіночому колі.
Для заняття: потрібен йога-мат чи невеликий плед. До побачення, люба!

 

16:00-17:30
ЗИМОВИЙ АНГЕЛ - aрт-терапевтичне заняття
проводить Олена Кузнєцова

 

Арт-терапевтичне заняття на тему: "Зимовий ангел".
Будемо знайомитися з матеріалом - глина. Дізнаватися про її властивості та способи ліплення, розвивати дрібну моторику та обидві півкулі мозку. Зробимо підвіску, як декор на стіну чи ялинку.
Майстер-класи для всіх, незалежно від віку.
Форма одягу: зручна. З собою мати гарний настрій.

Олена Кузнєцова - майстер-кераміст, гончар, художник, арт-терапевт. Україна

 

* Неділя 18 грудня

 

12:00-13:00
ПОСПІВАЙ ДЛЯ РЕЛАКСУ
керівник Діана Томенко

 

Втомився (-лася) співати під душем? Приходь на вокальні майстер-класи та дай волю своїм творчим силам! Бо музика лікує, а спів є дуже сильним антистресом. Вчені довели, що співаючи - ми позбавляємося від тривоги, стресу і заряджаємося позитивною енергією.

Діана Томенко - співачка, викладач співу, поетеса, автор пісень.

 

13:00-15:00
ЗИМА В ТЕХНІЦІ КОЛАЖ
керівник Юлія Табенська

 

Зима, зима, зима, йде дощ, йде сніг... З гарячим шоколадом, ножицями, клеєм і старими журналами ми створимо чудові зимові пейзажі!
Вік учасників: 12+

Юлія Табенська - художник-живописець, автор артбуків, книжковий ілюстратор, викладач - спеціалізація: «Художній дизайн книги». Випускник Національного технічного університету України – Київської політехніки та Української академії друкарства у Львові. Дворазовий стипендіат програми Міністра культури Республіки Польща – «Gaude Polonia». На її рахунку кілька публікацій, удостоєних міжнародних нагород. Спеціалізується на створенні зображень та ілюстрацій у техніці колажу та «змішаної техніки». Останнім часом також ассамбляж.

 

 

ENG

 

WELCOMING CITIES 1

 

Workshops, meetings, creative activities led by Ukrainian artists and cultural workers for the local community and people from Ukraine. The Art Factory in Łódź invites you!

 

Free admission
Registration required:
- info@koperpomaga.org (Ukrainian)
- a.shaya@fabrykasztuki.org (Polish)

 

“Resource! Ukraine” project is funded by The Swedish Institute.
The partner of the Lodz edition is the Lodz Multicultural Center.
graphics: Yuliya Tabenska

 

 

* FRIDAY / December 16, 2022

 

15:30-17:00
UKRAINIAN CHRISTMAS DECORATION
leader: Yulia Fisher

 

The magical time of Christmas is approaching. With charming Christmas melodies, warming tea and cinnamon cookies, we will create beautiful Christmas decorations!
Workshops for children: 5+

 

* SATURDAY / December 17, 2022

 

11:00-13:00
YOGA CLASS IN UKRAINIAN WITH SOME DANCE ELEMENTS
leader: Elena Swiatek

 

Elena Swiatek will lead yoga and breathing exercises for you.
Why should you come to yoga? Because you can release your body from stress and fatigue, give the muscles a sense of tension, and the body - energy. To return to our natural sensitivity through pranayama exercises. Let's be together, let's feel mutual support! Bring comfortable exercise clothes and a mat.

 

16:00-17:30
WINTER ANGEL - art therapy session
leader: Olena Kuznecowa

We will get acquainted with clay material, learn about its properties and modeling methods, develop fine motor skills and both cerebral hemispheres. Let's make either a decoration on the wall or a Christmas tree decoration.
Workshops for everyone, regardless of age. All you need is comfortable clothes and a good mood.

Olena Kuznetsowa - master of ceramics, potter, artist, art therapist.

 

* SUNDAY / December 18, 2022

 

12:00-13:00
SINGING FOR RELAXATION
leader: Diana Tomenko

 

Tired of singing in the shower? Come to the singing workshop and unleash your creative power! Music heals and singing is a very strong anti-stress. Scientists have proven that singing helps to get rid of anxiety, stress and charge with positive energy.

Diana Tomenko - singer, singing teacher, poet, songwriter.

 

13:00-15:00
WINTER IN COLLAGE TECHNIQUE
leader: Yulija Tabenska

 

Winter, winter, winter, it's snowing, it's snowing... With hot chocolate, scissors, glue and old magazines, we'll conjure up beautiful winter landscapes!
Age of participants: 12+

Yuliia Tabenska - artist, painter, creator of artbooks, book illustrator, academic lecturer - specialization: "Art book design". A graduate of the National Technical University of Ukraine - Kiev Polytechnic University and the Ukrainian Academy of Printing in Lviv. Two-time scholarship holder of the program of the Minister of Culture of the Republic of Poland - "Gaude Polonia". He has several internationally awarded publications to his credit. He specializes in creating images and illustrations using the collage technique and "mixed media". Recently also assemblage.

 

Archiwum

poprzednie aktualności

Red Cream Modern Simple Guitar Tree Christmas Concert Facebook Cover

Koncert polsko-ukraiński „Spotkanie dla pokoju”

miejsce i czas
14.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Z ogromną przykrością informujemy, że z przyczyn organizacyjnych, jesteśmy zmuszeni odwołać grudniowy koncert polsko-ukraiński „SPOTKANIE DLA POKOJU". Koncert odbędzie się w późniejszym terminie - w lutym 2023. Przepraszamy za zmiany i zapraszamy na pozostałe grudniowe wydarzenia w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi! 

BMI 0632

Spektakl "Ciepłe i puchate"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Ciepłe i puchate” Teatru Smile - Łódzkiego Teatru Osób z Niepełnosprawnością, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

0388 n

Wystawa fotograficzna "ZNACZYĆ!"

miejsce i czas
13-19.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na wystawę fotograficzną "ZNACZYĆ!", stworzoną przez artystów Teatru Smile, przygotowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.