Red Cream Modern Simple Guitar Tree Christmas Concert Facebook Cover
Strona główna / Aktualności / Koncert polsko-ukraiński „Spotkanie dla pokoju”

Koncert polsko-ukraiński „Spotkanie dla pokoju”

miejsce i czas
14.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Z ogromną przykrością informujemy, że z przyczyn organizacyjnych, jesteśmy zmuszeni odwołać grudniowy koncert polsko-ukraiński „SPOTKANIE DLA POKOJU". Koncert odbędzie się w późniejszym terminie - w lutym 2023. Przepraszamy za zmiany i zapraszamy na pozostałe grudniowe wydarzenia w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi! 

 

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - koncert polsko-ukraiński „SPOTKANIE DLA POKOJU”, re­ali­zo­wa­ny w ra­mach pro­jek­tu "Solidarni z Ukrainą", który stanowi część działań programu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".


data: 14 grudnia 2022 (środa)
godzina: 19:00
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wstęp: wolny, bezpłatny

 

 

PL

 

W tych burzliwych czasach chcemy wnieść w nasze życie miłość i radość. Nasza walka ze złem polega na tym, aby rozprzestrzeniać dobro i pokój. A pokój pojawia się, gdy człowiek spotyka się z drugim człowiekiem w szacunku i miłości. O tym właśnie będzie ten koncert. O miłości i jej różnorodnych odcieniach. O niezgodzie na wojnę między ludźmi i między narodami. O spotkaniach, które - mimo trudnych obiektywnie okoliczności - przynoszą radość i nową wartość. O spotkaniu kultur i tradycji.

 

A jeśli muzyczne spotkanie kultur, to kto jak nie Dzikie Jabłka, które od lat łączą w swoim repertuarze tradycyjną muzykę polską, z rdzennymi rytmami Afryki Zachodniej? Tym razem jednak nie poprzestaniemy na muzyce polskiej, ale połączymy siły z ukraińskimi muzykami z zespołu Yagody, którzy zostali zmuszeni do ucieczki ze swoich domów. Chcemy ich przyjąć pod swój dach, spotkać się z nimi właśnie poprzez wspólne wykonywanie muzyki. To nasz język, nasz sposób porozumiewania się z drugim człowiekiem, nasz przekaz dla świata.

 

Jako niespodzianka pojawi się również Piewnica - łódzka grupa pasjonatów, wykonująca wielogłosowe pieśni ukraińskie. Będzie to więc spotkanie na wielu poziomach. Będzie barwnie, wzruszająco, refleksyjnie, ale również transowo i energetycznie. Dołączcie do naszego SPOTKANIA! Budujmy razem POKÓJ!

 

Dzikie Jabłka - to zespół, który do perfekcji opanował sztukę mariażu dwóch skrajnie różnych kultur - polskiej i afrykańskiej. Jest jedynym tego typu zespołem w Polsce, który z wdziękiem i niepowtarzalną charyzmą odkrywa nowe oblicze polskiej muzyki tradycyjnej i muzyki etnicznej. Repertuar zespołu to wspólnie brzmiące dwa żywioły, słowiańska melodyjna nuta i porywający rytm afrykańskich bębnów. To nie inspiracja Afryką czy polskim folklorem, lecz ich żywe zespolenie. Ta muzyka ma smak owoców z drzewa, które rośnie w polskim ogrodzie, ale korzeniami sięga aż do Afryki.
Naturalna swoboda, świetny kontakt z publicznością, znakomity warsztat muzyczny, oryginalne brzmienie egzotycznych instrumentów i charakterystyczny biały śpiew to tylko niektóre z atutów zespołu, którego występy są niezwykłym przeżyciem i potężną dawką pozytywnej energii. Dowodem tego są entuzjastyczne reakcje publiczności, znakomite recenzje oraz liczne nagrody na czołowych polskich festiwalach muzyki folkowej (Nowa Tradycja 2014, Scena Otwarta festiwalu Mikołajki Folkowe 2013, Dragon Folk Fest 2014).

 

YaGOdy - zespół współtworzą: Zoryana Dybovska (śpiew), Teimuraz Gogitidze (instrumenty perkusyjne), Vadym Voitovych (gitara). Jesteśmy częścią grupy muzycznej YaGOdy i nie jesteśmy osobnym zespołem. Zoryana, Timur i Vadim będą grać i śpiewać ukraińskie piosenki, które do pewnego stopnia brzmią jak romans. To piosenki o kobiecie, o jej miłości i pamięci, o głębokich korzeniach, jej sile i prawdziwej otwartości. Na spotkaniu wykorzystana zostanie również poezja Łesi Ukrainki.

 

Koncert re­ali­zo­wa­ny jest w w ra­mach pro­jek­tu "Solidarni z Ukrainą" / "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

 

UKR

 

Польсько-український концерт "Зустріч заради миру"
Концерт є частиною проекту «Солідарність з Україною» / «Art Spaces Łódź – Theatre 2022»


Дата: середа, 14 грудня 2022 р., о 19:00 Вхід вільний.

 

В ці буремні часи ми хочемо додати в наше життя любові і радості. Наша боротьбі зі злом полягає в тому, щоб поширювати добро і мир. А мир з'являється тоді, коли одна людина зустрічається з іншою в атмосфері поваги і любові. Про це, власне кажучи, і буде концерт. Про любов у її різноманітних відтінках. Про протистояння у війні між людьми і народами. Про зустрічі, які, незважаючи на важкі об'єктивні обставини, несуть радість і нову цінність. Про зустріч культур і традицій.

 

А якщо музична зустріч культур, то хто, як не "Дикі Ябка", що багато років поєднують в своєму репертуарі традиційну польську музику з автентичними ритмами Західної Африки. Однак, цього разу не обмежимося польською музикою, але поєднаємо зусилля з українськими музикантами з гурту "ЯгОди", які змушені були залишити свої домівки. Ми хочемо прийняти їх під своїм дахом, зустрітися з ними, власне, задля спільного музикування. Це наша мова, наш спосіб порозуміння з іншими людьми, наше послання до світу.

 

Як несподіванка, з'явиться також "Пєвніца", лодзька група любителів народного співу, що виконують багатоголосні українські народні пісні. Отож, це буде зустріч на різних рівнях. Буде різнобарвно, зворушливо, чуттєво і водночас трансово й енергетично. Долучайтесь до нашої зустрічі! Будуймо мир разом!

 

"Дикі Ябка" - це колектив, який досконало опанував мистецтво злиття двох різних культур: польської і африканської. Це єдина такого роду музична група в Польщі, яка з вдячністю і неповторною харизмою відкриває новий образ польської традиційної музики і музики етнічної.
Репертуар колективу - це поєднане звучання двох стихій: слов'янської мелодійної ноти з захоплюючим ритмом африканських барабанів. Це не натхнення Африкою чи польським фольклором, але їх жива взаємодія. Ця музика має присмак фруктів з дерева, що росте в польському саду, а корінням сягає аж до Африки.
Природна свобода, чудовий контакт з публікою, унікальні музичні майстер-класи, оригінальне звучання екзотичних інструментів і характерний народний спів, - це тільки декілька родзинок гурту, виступи якого є чудовим досвідом і потужною дозою позитивної енергії. Доказом цього є захоплені і чудові відгуки публіки, а також численні нагороди на провідних польських фестивалях народної музики ("Нова Традиція" 2014; Відкрита Сцена фестивалю "Міколайкі Фолькове" 2013; "Драгон Фольк" фестиваль 2014)

 

Зоряна Дибовська (вокал актриси), Теймураз Гогітідзе (перкусія), Вадим Войтович (гітара) - Ми - частина музичного гурту "ЯгОди" і не є окремим гуртом. Це проєкт, який ми, спільно з гуртом "Дикі Ябка", назвали "Зустріч заради миру" ("Spotkanie dla pokoju"). Я, Тимур і Вадим будемо грати і співати українські пісні, які певною мірою звучать як романс. Це пісні про жінку, про її любов і пам'ять, про глибоке коріння, її силу і справжню відкритість. На зустрічі також буде використана поезія Лесі Українки.

 

Проект «Przestrzenie Sztuki» фінансується Міністерством культури та національної спадщини, реалізується Інститутом музики і танцю та Театральним інститутом ім. Збігнєв Рашевський.

 

Проект «Przestrzenie Sztuki» співфінансували з державного бюджету.

 

Проект «Przestrzenie Sztuki» був співфінансований Управлінням міста Лодзь. 

 

PS belka 22 

  logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

BMI 0632

Spektakl "Ciepłe i puchate"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Ciepłe i puchate” Teatru Smile - Łódzkiego Teatru Osób z Niepełnosprawnością, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

0388 n

Wystawa fotograficzna "ZNACZYĆ!"

miejsce i czas
13-19.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na wystawę fotograficzną "ZNACZYĆ!", stworzoną przez artystów Teatru Smile, przygotowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.

LETS MEET UP 1200 x 675

LET'S MEET UP! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ! / POZNAJMY SIĘ!

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie sieciujące dla środowisk twórczych z Ukrainy. / Щиро запрошуємо на першу відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fabryka Sztuki invites you to the first open networking meeting for artists and cultural professionals from Ukraine.