LETS MEET UP 1200 x 675
Strona główna / Aktualności / LET'S MEET UP! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ! / POZNAJMY SIĘ!

LET'S MEET UP! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ! / POZNAJMY SIĘ!

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie sieciujące dla środowisk twórczych z Ukrainy. / Щиро запрошуємо на першу відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fabryka Sztuki invites you to the first open networking meeting for artists and cultural professionals from Ukraine.


LET'S MEET UP! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ! / POZNAJMY SIĘ!


PL

 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie sieciujące dla środowisk twórczych z Ukrainy. Malujesz, zajmujesz się rękodzielnictwem, czy prowadzisz zajęcia teatralne dla dzieci? Przyjdź, chcemy Cię poznać!

Spotkajmy się w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, który na co dzień wspiera firmy z sektora kreatywnego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2022 roku o godzinie 18:00 w winiarni nieWinni (ul. Tymienieckiego 3).

Gościem specjalnym będzie ukraińska aktorka i pieśniarka Zoryana Dybovska.

Spotkania są okazją do nawiązania nowych kontaktów, prezentacji ukraińskich twórców z branży kreatywnej, wymiany inspiracji i doświadczeń.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy: info@koperpomaga.org (język ukraiński) / a.shaya@fabrykasztuki.org (język polski)

Zadanie finansowane jest z funduszy Instytutu Szwedzkiego.
Partnerem łódzkiej edycji jest Łódzkie Centrum Wielokulturowe.
Grafika: Yuliya Tabenska


UKR

Щиро запрошуємо на першу відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. Ви малюєте, займаєтесь рукоділлям чи проводите театральні майстер-класи для дітей? Приходьте, хочемо з Вами познайомитися!

Давайте зустрінемося в «Art_Inkubator» у «Fabryka Sztuki» в Лодзі, який щодня підтримує фірми, зі сфери творчості!

Перша зустріч відбудеться 13 грудня 2022 року о 18:00 год у ресторані-винярні «nieWinni» (ul. Tymienieckiego 3).

Спеціальним гостем стане українська актриса та співачка Зоряна Дибовська.

Творчі зустрічі - це можливість налагодити нові контакти, презентації українських митців із креативної індустрії, обмін натхненням та досвідом.

Вхід на зустріч вільний. Oбов'язкова реєстрація: info@koperpomaga.org (українською, з темою "Митець") / a.shaya@fabrykasztuki.org (польською)

Проєкт фінансується за рахунок коштів Шведського Інституту.
Партнером реалізації завдання у Лодзі є Łódzkie Centrum Wielokulturowe.
графіка: Юлія Табенська


ENG

Fabryka Sztuki invites you to the first open networking meeting for artists and cultural professionals from Ukraine. Do you paint, do handicrafts, or do you run theater classes for children? Come, we want to meet you!

Let's meet at Art_Inkubator in Fabryka Sztuki in Łódź, which supports companies from the creative sector on a daily basis.

The first meeting will take place on December 13, 2022 at 6:00 pm at the nieWinni winery (3 Tymienieckiego Street).

The special guest is the Ukrainian actress and singer Zoryana Dybovska.

The meetings are an opportunity to establish new contacts, present Ukrainian artists from the creative industry, exchange inspirations and experiences.

Free admission. Registration required: info@koperpomaga.org (Ukrainian language) / a.shaya@fabrykasztuki.org (Polish language)

"Resource! Ukraine" project is funded by The Swedish Institute.
The partner of the Lodz edition is the Lodz Multicultural Center.
Graphics: Yuliya Tabenska

 

Archiwum

poprzednie aktualności

317116918 824163682168371 3317105523537894652 n

Projekt "Re:source! Ukraine"

miejsce i czas
13.12.2022 do 26.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

13 grudnia 2022 rozpoczynamy realizację wyjątkowego projektu "Re:source! Ukraine", dedykowanego artystom i twórcom kultury z Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych muszą odnaleźć się na rynku europejskim i na nowo zbudować swoją karierę.

wlacz sie google kopia

V Spotkanie "Włącz się!"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na V spotkanie poświęcone sieciowaniu teatru niezależnego w regionie łódzkim, pod hasłem “WŁĄCZ SIĘ! - Siła (w) niezależności”. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

fb w tle i baner fs v4

Premiera spektaklu „Odbiór”

miejsce i czas
12.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Odbiór” Squatu Teatralnego w reżyserii Anny Ciszowskiej, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su "Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny", bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.