317116918 824163682168371 3317105523537894652 n
Strona główna / Aktualności / Projekt "Re:source! Ukraine"

Projekt "Re:source! Ukraine"

miejsce i czas
13.12.2022 do 26.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

13 grudnia 2022 rozpoczynamy realizację wyjątkowego projektu "Re:source! Ukraine", dedykowanego artystom i twórcom kultury z Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych muszą odnaleźć się na rynku europejskim i na nowo zbudować swoją karierę.


PL
Projekt "Re:source! Ukraine" jest dedykowany artystom i twórcom kultury z Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych muszą odnaleźć się na rynku europejskim i na nowo zbudować swoją karierę.

W ramach zadania odbędą się:
- trzy spotkania sieciujące "Let's meet up!" / 13.12.2022 / 10.01.2023 / 7.02.2023 /
- dwa cykle warsztatów twórczych i spotkań kreatywnych "Welcoming cities" / 16-18.12.2022 / 28-29.01.2023 /
- oraz wydarzenia artystyczne dedykowane mieszkańcom Łodzi i społeczności ukraińskiej mieszkającej w naszym mieście


Projekt zakończy się na przełomie lutego i marca Ukraińskim miesiącem w Europie/ Ukrainian month in Europe, szeregiem wydarzeń artystyczno-edukacyjnych zaprezentowanych przez ukraińskich artystów szerszej publiczności.

Projekt koordynuje słowacka organizacja Malý Berlín należąca do sieci Trans Europe Hall.
Fabryka Sztuki w Łodzi jest jedną z siedmiu międzynarodowych instytucji włączonych w realizację projektu.
Partnerem łódzkiej edycji jest Łódzkie Centrum Wielokulturowe.
Zadanie finansowane jest z funduszy Instytutu Szwedzkiego.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://easthub.teh.net/re-source-ukraine/


UKR
13 грудня 2022 року ми розпочинаємо унікальний проєкт «Re:source! Ukraine», присвячений митцям і творцям культури з України, які внаслідок бойових дій змушені шукати свій шлях на європейському ринку та будувати свою кар’єру заново.

У рамках проєкту відбудуться:
- 3 нетворкінг-зустрічі «Let's meet up!» / 13.12.2022 / 10.01.2023 / 7.02.2023 /
- 2 творчі майстерні «Welcoming cities» / 16-18.12.2022 / 28-29.01.2023 /
- мистецькі заходи, присвячені мешканцям, а також українській громаді, що проживають у Лодзі


Завершиться проєкт на межі лютого-березня «Українським місяцем у Європі» / «Ukrainian month in Europe» — серією мистецько-навчальних заходів, які українські митці презентуватимуть широкій аудиторії.

Проєкт координує словацька організація «Malý Berlin», яка входить до мережі «Trans Europe Hall».
«Fabryka Sztuki» в Лодзі є однією із семи міжнародних інституцій, які беруть участь у реалізації проєкту.
Партнером у Лодзі є Łódzkie Centrum Wielokulturowe.
https://easthub.teh.net/re-source-ukraine/


ENG
On December 13th, 2022, we start a unique project “Re:source! Ukraine which aims to support forcibly displaced Ukrainian artists and cultural professionals to re-establish their careers in the European context.

To ensure better inclusivity of Ukrainian artists and cultural professionals in European contexts, the project includes: - 3 networking events for artists and cultural professionals "Let's meet up!"/ 13.12.2022 / 10.01.2023 / 7.02.2023 /
- 2 cycles of creative workshops "Welcoming cities" / 16-18.12.2022 / 28-29.01.2023 /
- artistic events dedicated to the local community but first of all to the Ukrainian community based in Lodz

The summary of the project will take place in February/ March and will include several events by Ukranian artists and promote them to the Ukrainian audience in Europe and the local audiences.

TEH EastHub coordinates the project, and the lead partners are TEH members: сultural center Malý Berlín (Slovakia).
Fabryka Sztuki w Łodzi is one of the seventh of international organizations included in the project.
The partner of Lodz edition is Łódzkie Centrum Wielokulturowe.
"Resource! Ukraine" project is funded by The Swedish Institute.
Find more information at: https://easthub.teh.net/re-source-ukraine/

 

Archiwum

poprzednie aktualności

wlacz sie google kopia

V Spotkanie "Włącz się!"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na V spotkanie poświęcone sieciowaniu teatru niezależnego w regionie łódzkim, pod hasłem “WŁĄCZ SIĘ! - Siła (w) niezależności”. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

fb w tle i baner fs v4

Premiera spektaklu „Odbiór”

miejsce i czas
12.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Odbiór” Squatu Teatralnego w reżyserii Anny Ciszowskiej, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su "Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny", bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

Trzy cwierci do smierci 1 fot. HaWa

Monodram "Trzy ćwierci do śmierci"

miejsce i czas
11.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz monodramu „Trzy ćwierci do śmierci”, w wykonaniu Karoliny Martin, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.