image 6483441
Strona główna / Aktualności / Warsztaty wokalne "Śpiewający krąg" z Oleną Kovernik

Warsztaty wokalne "Śpiewający krąg" z Oleną Kovernik

miejsce i czas
08.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty wokalne "Śpiewający krąg", prowadzone przez wybitną wokalistkę Olenę Kovernik.

 

data: 8 lutego 2023 (środa)

godzina: 18:00-20:00

miejsce: sala A_218, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, (budynek A, II piętro), ul. Tymienieckiego 3

wstęp: zrzutka "do kapelusza" / zebrane środki mają na celu zakup sprzętu medycznego dla szpitali mobilnych w Kramatorsku, Drużkowce i Pokrowsku

konieczna rezerwacja miejsc: a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org

 

 

PL

 

“Śpiewający krąg”- warsztaty wokalne z Oleną Kovernik

 

Zapraszamy na warsztaty wokalne, prowadzone przez wybitną wokalistkę Olenę Kovernik. Celem warsztatów jest uwolnienie naturalnego głosu. Do udziału w zajęciach nie są wymagane profesjonalne umiejętności wokalne.

 

Czekają na ciebie:

- Wykonanie piosenki ukraińskiej (kolędy, możemy też wspólnie wybrać inna piosenkę)

- Wiele ciekawych ćwiczeń przydatnych podczas wystąpień publicznych.

- Ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia na poczucie rytmu.

- Indywidualna praca z każdym członkiem kręgu.

- Wspólne tworzenie melodii.

 

Nauczysz się:

- Wchodzenia w interakcje z innymi głosami

- Śpiewania w chórze

- Kontrolowania własnego głosu

- Komponowania prostych melodii

- To co najważniejsze - nauczysz się kochać swój głos!

 

Olena Kovernik - wokalistka, autorka własnych piosenek, trener wokalny, od ponad 10 lat pracuje w Kijowskim Teatrze na Łypkach.

 

 

UKR

 

"Коло Співу"- Майстер-клас для голосу; проводить: Олена Ковернік

 

дата: Середа, 8 лютого 2023

час: 18:00-20:00

місце: A_218, "Art_Inkubator" "Fa­bry­ka Sztu­kі" в Лодзі, Ty­mie­niec­kie­go 3

вхід: ДОНАТ / Гурт співпрацює з ГО «Волонтерська сотня Доброволя» / Тур спрямований на закупівлю медичного обладнання: для мобільних госпіталів Краматорська, Дружківки, Покровська.

oбов'язкова реєстрація: a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org

 

Запрошую на захоплююче заняття! Мета його - зняти утиснення і розкрити природній голос. Для того, щоб взяти участь, професійні навички співу не обов'язкові.

 

На вас чекатиме:

- Виконання української пісні (різдвяної колядки)

- Багато цікавих вправ на суспільне звучання.

- Тілесні вправи, вправи для почуття ритму

- Індивідуальна робота з кожним учасником кола.

- Спільне створення мелодій

 

Ви навчитеся:

- Взаємодіяти з іншими голосами, співати в хорі

- Керувати гучністю

- Проявлятися творчо (складати прості мелодії)

- А головне - любити свій голос!

 

Проводить заняття Олена Ковернік - співачка, авторка власних пісень, тренер з вокалу, понад 10 років працює в Київському Театрі на Липках.

 

Соц мережі:

https://www.instagram.com/olena_kovernik_music/

https://www.facebook.com/LiloviyMusic

 

Познайомитися з творчістю:

https://youtu.be/__tXcuyyKQU Пришестя

https://youtu.be/uXCxELNxbYc Дівчина-ейфорія

https://youtu.be/4ZfVYXQtp74 Your Sweet Dreams

https://youtu.be/6ZJ8n6TCUHU Хто скаже їй крім мене

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

LETS MEET UP 1200 x 675 3

LET'S MEET UP 3! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ 3! / PO­ZNAJ­MY SIĘ 3!

miejsce i czas
07.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Za­pra­sza­my na trzecie i ostatnie otwar­te spo­tka­nie sie­ciu­ją­ce dla śro­do­wisk twór­czych z Ukra­iny. / Щиро запрошуємо на ТРЕТЮ і останню відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fa­bry­ka Sztu­ki in­vi­tes you to the third and last open ne­twor­king me­eting for ar­ti­sts and cul­tu­ral pro­fes­sio­nals from Ukra­ine.

tworcze styczen23 miesiac 1

Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-28.02.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w lutowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

WELCOMING CITIES 1200 x 675 2

"WE­LCO­MING CI­TIES 2" - Warsztaty, spotkania, twórcze działania

miejsce i czas
28-29.01.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi za­pra­sza na "WE­LCO­MING CI­TIES 2" - czy­li drugi cykl warsz­ta­tów, spo­tkań i twór­czych dzia­łań, pro­wa­dzo­nych przez ukra­iń­skich twór­ców dla lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska i osób z Ukra­iny, w ramach projektu "RE:SOURCE! UKRAINE".