385904312 706817488137394 24380728477595285 n
Strona główna / Aktualności / Spektakl „Hamlet w ruchu” Stowarzyszenia Sztuka Nowa

Spektakl „Hamlet w ruchu” Stowarzyszenia Sztuka Nowa

miejsce i czas
11.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Hamlet w ruchu”, w reżyserii Dawida Żakowskiego, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, przygotowany przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa z Warszawy, w ramach programu OFF Polska.

 

data: 11 października 2023 (środa)
godzina: 19:00
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
czas trwania: 110 minut
wiek widzów: 15+ (w spektaklu występują elementy nagości)
bilety: 45 zł (normalny) / 35 zł (ulgowy)
rezerwacja biletów: teatrchorea@gmail.com, +48 506 103 207

więcej: https://www.facebook.com/events/1436301890269556

 


Zapraszamy na wieczór z teatrem szekspirowskim w najlepszym tradycyjnym wydaniu. Poczujcie mury starych pałaców Elsynoru przesiąkniętych zapachem władzy. Zanurzcie się w duszną politykę Danii. Tu możecie spodziewać się tradycyjnych akcentów – tylko męskich ról, złego traktowania kobiet, zawodowej hierarchii i manifestacji kompleksów.

Świadomi potrzeb nowoczesnego człowieka, dorzucamy trochę memów, czerstwych żartów, prawdziwych aktorów (z telewizji) i kieliszek prosecco. W ten niezapomniany wieczór wystrzeli Was najbardziej charyzmatyczny polski wodzirej. Chcecie sprawdzić kto? Wpadajcie!

W kontekście współczesnych zagadnień i napięć społecznych, okazało się, że z kanonicznego tekstu Szekspira można wydobyć zarówno temat kształtowania się tożsamości Pokolenia Z, jak i diagnozę ekonomicznej kondycji niezależnych artystów oraz polskiego teatru. Dylematy Hamleta możemy potraktować nie jako zaprzeczanie sensowi życia i napiętnowanie aktów odbierania go, ale jako metodę de-komponowania rzeczywistości scenicznej i stawiania jej kluczowych pytań – zarówno tych dotyczących ekonomicznej sytuacji twórców, jak i samego fenomenu teatru.

Sztuka Nowa po serii eksperymentalnych działań i produkcji m.in. „Pompa funebris”, „Last: ostatni taniec Niżyńskiego”, „IV RP Snów” i „Przestrzenie Kobro” również stanęła przed podobnym dylematem, o jakie i czyje potrzeby zadbać w procesie artystycznym – czy zaprosić widza do teatru, czy go z teatru wyprosić i wprowadzić w nową przestrzeń performatywną?

Rozważania te popchnęły twórców Sztuki Nowej do kolejnych pytań - czy „Hamleta” należy sprzedawać, podawać na tacy w ekskluzywnej restauracji, czy raczej go spalić? Praca nad spektaklem odbywała się w procesie kolektywnym, z zaostrzeniem fokusu według poniższego rozróżnienia:

Reżyseria: Dawid Żakowski
Tekst i dramaturgia: Patrycja Babicka
Choreografia: Daniela Komędera-Miśkiewicz
Muzyka: Katarzyna Piszek aka KASAI i A_GIM
Reżyseria światła: Tadeusz Perkowski
Reżyseria dźwięku: Adam Jankowski
Scenografia: Sebastian Żwirski
Artysta wizualny: Konrad Tułak NGHTLOU i Adrian Cognac
Produkcja i koordynacja: Iwa Ostrowska
Performerzy: Kamil Adamus, Marek Bula, Konrad Duplicki, Maciej Feliga, Paweł Mandziewski, Agata Zataj
Identyfikacja wizualna Restauracji Elsynor: Askar Vein

W spektaklu wykorzystano fragmenty tekstu „Hamlet” Williama Szekspira w przekładzie Stanisława Barańczaka; fragment remixu „Popołudnia Fauna” Debussyego autorstwa Bartosza Samitowskiego oraz fragment live act’u Agima Dżeljilji i Jerzego Przeździeckiego z 2022 roku z Audioriver.


REZERWACJE


System rezerwacji biletów na spektakl prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-18.00:

- mailowo: teatrchorea@gmail.com

- telefonicznie: +48 506 103 207

 

W ma­ilu pro­si­my po­dać:

- ty­tuł spek­ta­klu

- datę spek­ta­klu

- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja

- ilość re­zer­wo­wa­nych biletów, oraz czy będą to bilety ulgowe czy normalne

 

System rezerwacji biletów zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

Bilety można odebrać w dniu wydarzenia, najwcześniej godzinę przed jego rozpoczęciem, w szklanym hallu w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.

 

Płatność za bilety przyjmujemy wyłącznie gotówką.

 

Do za­ku­pu bi­le­tów ulgo­wych upo­waż­nio­ne są oso­by nie­peł­no­let­nie (do 18 roku ży­cia), ucznio­wie, stu­den­ci, eme­ry­ci, ren­ci­ści, oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, oso­by po­wy­żej 80 roku ży­cia oraz oso­by ob­ję­te ulgą usta­wo­wą.

 

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Miasto Stołeczne Warszawa

Partnerzy: Fabryka Sztuki w Łodzi, Teatr CHOREA, Mazowiecki Instytut Kultury, Komuna Warszawa

Produkcja spektaklu „Hamlet w ruchu” została dofinansowana w ramach programu OFF Polska dzięki wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

www 1200675 v4

Premiera spektaklu „Jesteśmy wspaniali” Stowarzyszenia Sztuka Nowa

miejsce i czas
10.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Jesteśmy wspaniali”, w reżyserii Dawida Żakowskiego, przygotowaną przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa z Warszawy. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

www

Spektakl "Eden. Baśń sce­nicz­na w kil­ku ob­ra­zach" w Sosnowcu, Lublinie i Krakowie

miejsce i czas
09-29.10.2023
OFF Polska | Spektakl

Zapraszamy na pokazy spektaklu „Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach” w wykonaniu Międzypokoleniowej Grupy Teatralnej CHOREA, w Teatrze Zagłębia w Sosonowcu, w Centrum Kultury w Lublinie oraz w Teatrze KTO w Krakowie, w ramach programu OFF Polska.

www 1200675 3

Warsztaty animacji poklatkowej "Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?"

miejsce i czas
07-08.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy na warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci - „Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?”, prowadzone przez Ewę Marię Wolską. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.