www 1200675 6 v2
Strona główna / Aktualności / Koncert "Marek Pospieszalski Solo"

Koncert "Marek Pospieszalski Solo"

miejsce i czas
09.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Zapraszamy na solowy koncert Marka Pospieszalskiego, w ramach cyklu wydarzeń muzycznych organizowanych przez Fabrykę Sztuki w Łodzi #przepraszamy, że w czwartek. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.


data: 9 listopada 2023 (czwartek)
godzina: 20:00
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki ul. Tymienieckiego 3
wstęp: wolny, bezpłatny

 


Marek Pospieszalski - wybrany przez prestiżowy niemiecki magazyn "Jazz Thing" na listę 25 najbardziej obiecujących muzyków w Europie ("25 unerhörte kommende Großen"). Prowadzi własny oktet i kwartet. Rok 2022 był absolutnym przełomem w twórczości Pospieszalskiego. Płyta oktetu "Polish Composers of the 20th Century" (Album Roku 2022 Jazz Forum) oraz album kwartetu "Dürer's Mother" (Honorable Mentions-New Releases / The New York City Jazz Record) ukazały się pod skrzydłami renomowanej portugalskiej wytwórni Clean Feed, odbijając się szerokim echem, a Marek Pospieszalski został uhonorowany tytułem Muzyk Roku ankiety dziennikarskiej Jazz Forum.

Formuła gry solowej daje możliwość bardzo dokładnego podejścia do instrumentu. To najlepsze warunki do aktywizacji procesu badawczego. Kładąc obecnie główny nacisk na sferę brzmieniową, Marek Pospieszalski eksploruje nowe sposoby gry, np. preparowanie saksofonu, czy użycie wzmacniacza gitarowego z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu saksofon zamienia się w zupełnie nowy instrument. Technika ta okazuje się być osobnym sposobem na dalszą eksplorację. Pospieszalski, czerpiąc z dorobku sound designu i zachowując ekspresyjność i muzykalność, pokazuje że saksofon jest instrumentem, który wciąż ma wiele do zaoferowania z pozornie nieskończoną liczbą możliwości.

W marcu 2023 nakładem Bocian Records ukazał się album zawierający materiał dokumentujący ten ważny dla Marka Pospieszalskiego etap.

Więcej: https://marekpospieszalski.bandcamp.com

 Koncert odbywa się w ramach cyklu #przepraszamy, że w czwartek.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi

Partner: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

Archiwum

poprzednie aktualności

tworcze listopad23 miesiac

Listopadowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
04-29.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w listopadowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki wŁodzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

CHOREA jabog baner v2

Spektakl "ja, bóg" w Łodzi

miejsce i czas
03.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "ja, bóg" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii i wy­ko­na­niu To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Jo­an­ny Chmie­lec­kiej, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi.

aDSC 24 v2

Spektakl "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki

miejsce i czas
29-31.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokazy spektaklu "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki, w reżyserii Katarzyny Knychalskiej, Marcina Kęszyckiego i Tomasza Rodowicza, w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi.