www 1200675 8
Strona główna / Aktualności / Koncert Zespołu "Planety"

Koncert Zespołu "Planety"

miejsce i czas
12.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Zapraszamy na koncert zespołu Planety, do Fabryki Sztuki w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.


data: 12 listopada 2023 (niedziela)
go­dzi­na: 20:00
miej­sce: szklany hol w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Tymie­niec­kie­go 3
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny

 

Muzycy, pochodzący ze Zduńskiej Woli, łączą alternatywny pop, folk i jazz, a ich gra na akustycznych instrumentach przenika się z elektronicznymi brzmieniami oraz poetyckimi tekstami.


Zespół powstał we wrześniu 2020 roku, z inicjatywy Kamila i Julii, którzy po kilku wspólnych wykonach coverów na głos i gitarę, postanowili opowiedzieć Światu swoją własną historię i własne myśli. A myśli te są niepokojące, nieufne i naiwne, pełne pragnień miłości, dobra i piękna, rozbite o ścianę bezlitosnej rzeczywistości.

Tego samego roku, w drewnianym domku w lesie, zespół nagrał „na setkę” 3 utwory, tym samym pokazując się w dziennym świetle po raz pierwszy. Promujący tę EP-kę singiel „Jestem” zagościł na antenie Trójki w audycji Marka Niedźwieckiego oraz w kilku lokalnych rozgłośniach. Idąc za ciosem, w 2020 roku zespół wystąpił również w na festiwalu Garaże w Szczecinie, który udało mu się wygrać, oraz pandemicznej on-line’owej scenie NCPP w Opolu.

Jesienią 2022 roku. Zespół wydał swój debiutancki album długogrający "W POSZUKIWANIU ZAGUBIONEGO ŚWIATA". Na płycie znalazło się 11 utworów o poszukiwaniu sensu, swojego miejsca w świecie i czerpania z niego radości, pomimo wielkiego nim rozczarowania. Trzymających się twardo chodnika, by czasem zadrzeć głowę i zahaczyć o kosmos. Album posiada znamiona albumu koncepcyjnego, w którym motywy muzyczne i tekstowe przewijają się przez wszystkie utwory, tworząc kompletną historię.

 

Skład zespołu:
Julia Wojtaszek – śpiew, flet
Kamil Kaczmarek – gitary, śpiew, teksty
Marcin Jagiełło – instrumenty klawiszowe
Mateusz Klinger – bas
Patryk Sowała – perkusja

 

 

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi

Partner: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

www 1200675 6 v2

Koncert "Marek Pospieszalski Solo"

miejsce i czas
09.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Koncert

Zapraszamy na solowy koncert Marka Pospieszalskiego, w ramach cyklu wydarzeń muzycznych organizowanych przez Fabrykę Sztuki w Łodzi #przepraszamy, że w czwartek. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

tworcze listopad23 miesiac

Listopadowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
04-29.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w listopadowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki wŁodzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

CHOREA jabog baner v2

Spektakl "ja, bóg" w Łodzi

miejsce i czas
03.11.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "ja, bóg" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii i wy­ko­na­niu To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Jo­an­ny Chmie­lec­kiej, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi.