www 1200675
Strona główna / Aktualności / Konkurs "Szklarnia - Inkubator Teatralny"

Konkurs "Szklarnia - Inkubator Teatralny"

miejsce i czas
14.06-14.07.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy niezależnych twórców i grupy teatru niezależnego do udziału w trzeciej edycji Konkursu „Szklarnia - Inkubator Teatralny” w ramach realizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi programu Przestrzenie Sztuki - Teatr 2023.


Konkurs adresujemy do niezależnych twórców i grup teatru niezależnego z Łodzi i regionu łódzkiego, zainteresowanych wsparciem w tworzeniu autorskiego projektu teatralnego - spektaklu/performensu. Zamierzamy wesprzeć możliwie różnorodne projekty, zgłoszone przez osoby z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem teatralnym. Zależy nam na wsparciu osób, dla których program „Szklarni” mógłby otworzyć nowe drogi twórcze.

W wyniku ogłoszonego Konkursu wyłonimy trzech rezydentów teatralnych, którzy będą mogli pracować nad swoimi projektami od sierpnia do grudnia 2023 roku.Fabryka Sztuki w Łodzi w ramach Konkursu oferuje:

- nagrodę w wysokości 15 000 zł;

- wsparcie merytoryczno-produkcyjne i opiekę kuratorską;

- udostępnienie przestrzeni na próby na terenie Fabryki Sztuki;

- prezentacje projektu w Fabryce Sztuki;

- pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z zakresu organizacji wydarzeń;

- pakiet materiałów do dalszej eksploatacji projektu.Przed złożeniem Formularza Konkursowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem: http://www.fabrykasztuki.org/files/docs/regulamin_konkurs.pdfLink do Formularza Konkursowego: https://forms.gle/LkKphThU3AMwhega8 Termin przesyłania zgłoszeń upływa 14 lipca 2023 roku, o godzinie 23:59.Pytania prosimy wysyłać na adres mailowy: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, w tytule wpisując: "Szklarnia 2023".

 


Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi
Partner: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

RPS post FB 1200675 px

Festiwal Retroperspektywy poszukuje Wolontariuszy!

miejsce i czas
12.06-31.08.2023
Teatr CHOREA | Warsztat

Cie­ka­wi Cię, jak two­rzy się wy­da­rze­nia ar­ty­stycz­ne? In­te­re­su­je Cię, jak wy­glą­da prze­strzeń fe­sti­wa­lo­wa kil­ka dni przed pierw­szym spek­ta­klem? Co dzie­je się na sce­nie przed przy­by­ciem pu­blicz­no­ści i po wyj­ściu wi­dzów z sali te­atral­nej? A może chcesz być oso­bą, któ­ra wita fe­sti­wa­lo­wych go­ści? Za­sta­na­wiasz się o ja­kich ta­jem­ni­cach nie wie fe­sti­wa­lo­wy widz i co dzie­je się kie­dy fe­sti­wal do­bie­ga koń­ca?

Cover wydarzenia www 1200675 px

Premiera spektaklu „Teatralny plac zabaw”

miejsce i czas
06.06.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Teatralny plac zabaw” w wykonaniu uczniów II klasy Szkoły Podstawowej nr 10 im Władysława Broniewskiego. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

342165095 1403756510425643 6417655025352848993 n

Koncert "Dzień dobry Pinky Mouse!" w Dąbrowie Górniczej

miejsce i czas
03.06.2023
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej | Koncert

Dzień do­bry! Z okazji Dnia Dziecka za­pra­sza­my na sza­lo­ny kon­cer­t Te­atru CHO­REA dla dzie­ci i do­ro­słych "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", we­dług po­my­słu i kon­cep­cji Oli Shayi, w wy­ko­na­niu Pin­ky Mo­use Band, na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, w ramach cyklu Duża Scena Mały Widz!