www 1200675 v5
Strona główna / Aktualności / Warsztaty muzyczne "Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?"

Warsztaty muzyczne "Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?"

miejsce i czas
13.10.2023
Warsztat

Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla młodzieży i dorosłych „Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?”, poprowadzone przez Tomasza Mirta. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

data: 13 października 2023 (piątek)
godzina: 12:00-15:00
miejsce: sala A_120, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: 16+
wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc
rezerwacje: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207

prowadzenie: Tomasz Mirt

 


Ostatnia dekada to wielki powrót systemów modularnych, które stanowią pierwotną formę wszystkich syntezatorów dźwięku. Skąd ich popularność w epoce niezwykle rozbudowanych, wygodnych i łatwo dostępnych wirtualnych instrumentów? Dlaczego, tworząc muzykę elektroniczną czy sound design, warto rozważyć taki instrument? Jak on powinien wyglądać w zależności od naszych potrzeb? Jak wykorzystać jego ograniczenia? Czy efekty pracy z modularami zawsze są nieprzewidywalne? Jak nauczyć się nad nimi panować? W ramach warsztatów postaramy się odpowiedzieć na te pytania i zapewne jeszcze kilka innych. Poza podstawami teorii związanej z syntezą dźwięku, którą oferują użytkownikom systemy modularne, poznamy praktyczne aspekty wykorzystania tych instrumentów. Przyjrzymy się różnym sposobom pracy z modularami i różnym kontekstom, w których mogą one zaistnieć, począwszy od pracy studyjnej i zaplanowanej kompozycji po występy na żywo oraz improwizacje ad hoc.

Tomasz Mirt – w swojej muzyce bada relacje między technologią, naturą a duchowością. Posługuje się syntezatorami, nagraniami terenowymi, samplami oraz instrumentami preparowanymi. Sam tworzy nagrania terenowe i konstruuje syntezatory modularne. Sam tworzy również oprawę graficzną swoich płyt, najczęściej używając obrazów własnego autorstwa. I nie nakłada sobie żadnych ograniczeń co do dźwiękowych składników, z których montuje swoje utwory i albumy.

https://soundcloud.com/saamleng/mirt-bikes-in-hanoi-bats-in-phong-nha-mixhttps://culture.pl/pl/tworca/mirt

 

 

PROJEKT FABRYKA DZWIĘKÓW DZIWNYCH

 

Wydarzenie „Fabryka dźwięków dziwnych” poświęcone jest sztuce i edukacji artystycznej. Chcemy, aby celem tego wydarzenia było zaangażowanie lokalnej społeczności w szeroko pojętą kulturę poprzez oryginalną i dostosowaną niemal dla każdego ofertę edukacyjno-artystyczną. W programie wydarzenia przewidziano warsztaty, koncerty, performances, happeningi. „Fabryka dźwięków dziwnych” jest wydarzeniem kulturalnym, koncentrującym się na propagowaniu sztuki dźwięku głównie poprzez edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Uważamy, że w zdominowanej przez sferę wizualną kulturze, często zapominamy o równie istotnym elemencie naszej percepcji postrzegania świata – przestrzeni audio. W wydarzeniu weźmie udział grupa muzyków, artystów, edukatorów, wywodzących się z rożnych dziedzin sztuki (muzyki, teatru, sztuk wizualnych). Pragniemy, aby zaproszeni eksperci pracowali z przestrzenią (korzystając zarówno z bodźców pod kątem wizualnym, jak i dźwiękowym), którą spotkają na miejscu oraz inspirowali się ludźmi, charakterem miejsca. Wszystkie wydarzenia skupione będą̨ wokół głównego tematu, czyli szeroko pojętego dialogu między przestrzenią Łodzi a artystą/edukatorem i uczestnikami wydarzenia.

Proponujemy cykl spotkań́, dzięki którym artyści wraz z mieszkańcami Łodzi będą̨ próbowali ustalić́ m. in. specyficzne otoczenie dźwiękowe dla tego miasta. Chcemy, aby uczestnicy projektu poprzez te nowe i z całą pewnością̨ prekursorskie zjawiska obcowania z dźwiękiem zostali dobrowolnie wciągnięci w akt twórczy. Wydarzenia będą̨ koncentrowały się̨ wokół następujących problemów: analiza i praca z soundscape, otoczenie dźwiękowe Kosmosu, doświadczenie przestrzenne jako istotny element muzycznej percepcji, ekologia akustycznaa (dychotomia pojęć hi-fi i low-fi), zagadnienia field recordingu, pojęcie audio artu oraz sound artu (tworzenie przestrzennych instalacji dźwiękowych przy użyciu źródeł akustycznych i elektroakustycznych), antropologia dźwiękowa wykorzystywana jako nowa forma badań.

 

 

RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.


W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł warsz­ta­tów, imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.


Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

 

 


Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.


Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

 

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi

 

Partner: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

385904312 706817488137394 24380728477595285 n

Spektakl „Hamlet w ruchu” Stowarzyszenia Sztuka Nowa

miejsce i czas
11.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na pokaz spektaklu „Hamlet w ruchu”, w reżyserii Dawida Żakowskiego, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, przygotowany przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa z Warszawy, w ramach programu OFF Polska.

www 1200675 v4

Premiera spektaklu „Jesteśmy wspaniali” Stowarzyszenia Sztuka Nowa

miejsce i czas
10.10.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu „Jesteśmy wspaniali”, w reżyserii Dawida Żakowskiego, przygotowaną przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa z Warszawy. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

www

Spektakl "Eden. Baśń sce­nicz­na w kil­ku ob­ra­zach" w Sosnowcu, Lublinie i Krakowie

miejsce i czas
09-29.10.2023
OFF Polska | Spektakl

Zapraszamy na pokazy spektaklu „Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach” w wykonaniu Międzypokoleniowej Grupy Teatralnej CHOREA, w Teatrze Zagłębia w Sosonowcu, w Centrum Kultury w Lublinie oraz w Teatrze KTO w Krakowie, w ramach programu OFF Polska.