Aktualności

Strona główna / Aktualności / Kwiecień 2023
retroperspektywy 19.08.22 ragnarok spektakl fot. agnieszka cytacka 114

Spektakle "Szczelina", "Ragnarok" i Warsztaty Teatru CHOREA w Norwegii

miejsce i czas
21-22.04.2023
Teatr Tańca Carte Blanche w Bergen | Projekt

Zapraszamy na spektakl "Szczelina", spektakl "Ragnarok" oraz Warsztaty Teatru CHOREA, w Nor­we­skim Na­ro­do­wym Te­atrze Tań­ca Współ­cze­sne­go - Car­te Blan­che w Bergen, w ramach inicjatywy ACT IN_OUT, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i teatrem tańca Carte Blanche z Bergen, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG.