Aktualności

Strona główna / Aktualności / Wrzesień 2023
pinky mouse premiera fot. agnieszka cytacka ACF 1834

Koncert "Dzień Dobry Pinky Mouse!" w Łodzi

miejsce i czas
09.09.2023
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | Koncert

Za­pra­sza­my na sza­lo­ny kon­cer­t Te­atru CHO­REA dla dzie­ci i do­ro­słych "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", we­dług po­my­słu i kon­cep­cji Oli Shayi, w wy­ko­na­niu Pin­ky Mo­use Band, Pikniku Międzypokoleniowego, w ra­mach 22. edycji Festiwalu Łódź Czterech Kultur: Tożsamość.