335609091 623917729555486 4221874805047111409 n
Strona główna / Aktualności / Festiwal Retroperspektywy w plebiscycie "Plastry Kultury"

Festiwal Retroperspektywy w plebiscycie "Plastry Kultury"

miejsce i czas
14-21.03.2023
plasterlodzki.pl | Projekt

Z dumą i radością informujemy, że Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022 - Po­czą­tek No­we­go Świa­ta - zajął 3 miejsce w plebiscycie "Plastry Kultury", na najlepsze łódzkie wydarzenie kulturalne minionego roku.

 

Dziękujemy bardzo za wyróżnienie, gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim nominowanym!

 

https://plasterlodzki.pl/plastry-kultury-2022-nominacje/ 

 

Or­ga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest por­tal pla­ster­lodz­ki.pl. Projekt “Plastrów Kultury” powstał w 2011 roku, a zmaterializował się w 2013 roku. Organizatorzy corocznie przyznają nagrody i wyróżnienia łódzkim artystom i animatorom kultury. Celem plebiscytu jest promowanie najważniejszych wydarzeń artystycznych, również tych, o których nie wspomina się w mediach o ogólnopolskim zasięgu. 

 

Gala przyznania nagród odbyła się stacjonarnie i online, 21 marca 2023, o godzinie 18:00, w Domu Literatury w Łodzi.

 

Archiwum

poprzednie aktualności

tworcze marzec23 miesiac

Marcowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
01-29.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w marcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

ukr month 1200 x 675 Z LOGO

Ukraiński miesiąc w Europie / Українськи місяц у Європі

miejsce i czas
24.02-26.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Rozpoczyna się UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE / Українськи місяц у Європі / UKRAINIAN MONTH IN EUROPE - szereg wydarzeń artystyczno-edukacyjnych prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.

WszystkoGraStudioPost glowny

Teatr CHOREA partnerem kampanii "Wszystko gra?"

miejsce i czas
23.02.2023
Wszystko gra? | Projekt

23 lutego 2023, w Światowym Dniu Walki z Depresją wystartowała kampania społeczna „Wszystko gra?”, której celem jest zachęcenie Polek i Polaków do korzystania z oferty kulturalnej, jako remedium na pogarszającą się kondycję psychiczną społeczeństwa. Jestesmy dumni, że jako Teatr CHOREA, możemy zostać partnerem tego przedsięwzięcia.