rewowwwch
Strona główna / Aktualności / Cykl warsztatów "Zapisy (z) Rewolucji"

Cykl warsztatów "Zapisy (z) Rewolucji"

miejsce i czas
18.05-10.11.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów, prowadzonych metodą teatru dokumentalnego, z elementami treningu fizycznego aktora, opracowanych przez Teatr CHOREA, w ramach projektu edukacyjno-artystycznego "Zapisy (z) Rewolucji".

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie edukacyjno-artystycznym "Zapisy (z) Rewolucji". To unikalna możliwość uczestnictwa w cyklu warsztatów dramaturgicznych, które wykorzystują metody teatru dokumentalnego, w szczególności metodę verbatim, oraz elementy pracy z ciałem, głosem i rytmem.

 

Podczas naszych warsztatów teatralnych skupimy się na eksploracji historii rewolucji, które kształtowały miasto Łódź w przeszłości, oraz rewolucji, które dojrzewają wewnątrz każdego z nas. Nasza praca będzie koncentrowała się na echach historii, które wciąż manifestują się w naszej pamięci, świadomości i tożsamości.

 

Poprzez odwołanie się do pamięci zbiorowej, pamięci miejsca oraz świadomości ciała, naszym celem jest odkrycie tego, co pozostało w nas z dawnych rewolucjonistów i próba opowiedzenia zapomnianej historii Łodzi na nowo. Chcemy odbudować historię rewolucji, buntu i walki o godność, tworząc wydarzenie performatywne, którego premiera odbędzie się w ramach Festiwalu Wielu Kultur w Łodzi.

 

Projekt “Zapisy (z) Rewolucji” stanowi początek prac nad wspólnym spektaklem Teatru CHOREA oraz Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, którego premiera odbędzie się w 2025 roku, w ramach obchodów 120 rocznicy wybuchu Rewolucji 1905 w Łodzi.

Uczestnicy projektu zostaną zaproszeni do dalszej pracy nad spektaklem.

 

Dołącz do nas, aby razem eksplorować przeszłość i teraźniejszość, odkrywać nowe sposoby wyrażania się i budować coś niezwykłego!

 

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/bbKwbVFZEDjaNVu78

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 maja 2024 (poniedziałek)

 

Informacje / zapytania: chorea.warsztaty@gmail.com

 

 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

I warsztat

data: 18-19 maja 2024 (sobota-niedziela)

godzina: 11:00-17:00

miejsce: Teatr CHOREA / Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

 

II warsztat

data: 15-16 czerwca 2024 (sobota-niedziela)

godzina: 11:00-17:00

miejsce: Teatr CHOREA / Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

 

III warsztat

data: 29-30 czerwca 2024 (sobota-niedziela)

godzina: 11:00-17:00

miejsce: Teatr CHOREA / Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

 

IV warsztat

data: 21-22 września 2024 (sobota-niedziela)

godzina: 11:00-17:00

 

V warsztat - pokaz pracy w ramach Festiwalu Wielu Kultur

data: 12-13 października 2024 (sobota-niedziela)

godzina: 11:00-17:00

miejsce: Teatr CHOREA / Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

 

VI warsztat - zakończenie cyklu warsztatów, ewaluacja projektu

data: 9-10 listopada 2024 (sobota-niedziela)

godzina: 11:00-17:00

miejsce: Teatr CHOREA / Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

 


UWAGA!

Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w całym cyklu warsztatów.

Udział w cyklu warsztatów jest bezpłatny.

 


INFORMACJE O WARSZTATACH

Warsztaty mają na celu promowanie teatru dokumentalnego wśród widzów i młodych twórców teatralnych w Łodzi. Składają się cyklu 6 weekendowych spotkań skierowanych do dramaturgów, reżyserów, aktorów, muzyków, badaczy i scenografów. Podczas kursów uczestnicy zdobywają nowe umiejętności w opisywaniu i prezentowaniu rzeczywistości w formie spektaklu dokumentalnego. Zakończeniem kursów są przeglądy spektakli, które są efektem pracy uczestników, bazując zarówno na ich własnych pomysłach, jak i scenariuszach.

 


INFORMACJE O METODZIE

Teatr dokumentalny opiera się na historii, wspomnieniach i przeżyciach jednostki, często pomijanych w tekstach literackich. Metoda verbatim, która polega na dosłownym przedstawieniu świata na scenie, jest szeroko stosowana w innych krajach, jednak w Polsce nie zdobyła dotychczas popularności. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie tej formy na polską scenę teatralną oraz rozwój narzędzi oferowanych przez teatr dokumentalny.

 


DO KOGO KIEROWANE SĄ WARSZTATY

 

Warsztaty "Zapisy (z) Rewolucji" skierowane są do osób w wieku 16+

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

- amatorów pasjonujących się teatrem i aktorstwem,

- uczniów szkół artystycznych, studentów kierunków takich jak: aktorstwo, taniec, choreografia, reżyseria, dramatopisarstwo, historia, nowe media, performatyka, teatrologia, produkcja teatralna, dziennikarstwo,

- mieszkańców Łodzi zainteresowanych historią miasta,

- aktorów zawodowych, pedagogów teatru i animatorów kultury.

Poziom zaawansowania warsztatów będzie dostosowany do potrzeb i potencjału grupy w taki sposób, by każdy jego uczestnik mógł rozwinąć swoje mocne strony i zdobyć nowe umiejętności.


INFORMACJE O PROWADZĄCYCH

Krzysztof Kopka - mieszka we Wrocławiu. Z wykształcenia teatrolog. Reżyser m.in. „Koriolana” uznanego za najlepszy spektakl szekspirowski sezonu 1998/99 oraz polsko-rosyjskiego spektaklu „1612” (Teatr Ad Spectatores/Teatr.doc) nagrodzonego na gdyńskim Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Tłumacz z rosyjskiego, przełożył kilkanaście dramatów twórców z kręgu „nowej dramy”. W wydawnictwie Słowo/obraz terytoria wydał antologię współczesnego dramatu rosyjskiego „Lepsi!”. Imał się różnych zawodów, obecnie jest dramaturgiem (m.in. współautorem „Ballady o Zakaczawiu”, „Reź”) i scenarzystą (filmy „80 milionów”, „Fotograf”; seriale „Głęboka woda”, „Komisja morderstw”). Wraz z „Teatrem na faktach” został laureatem nagrody „Kreatywny Wrocław”. Wykłada na ASP we Wrocławiu (Katedra Scenografii).

Ewa Otomańska - animatorka kultury, pedagożka teatru, artystka i koordynatorka projektów artystycznych. Absolwentka studiów teatrologicznych pierwszego stopnia oraz studentka promocji sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2011 roku współpracuje z Teatrem CHOREA. W latach 2010-2013 uczestniczka i instruktorka programu PaT (Profilaktyka a Teatr). Uczestniczka organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego warsztatu “Praca ze społecznością lokalną” (2017) oraz kursu “Teatr- Sztuka Społeczna” (2022) organizowanego przez Teatr Realistyczny i Instytut Jerzego Grotowskiego, skupiającego się na metodach teatralnej pracy z osobami z niepełnosprawnościami, z osadzonymi, z osobami LGBTQ+, migrantami oraz mieszkańcami obszarów rewitalizowanych. Obecnie w trakcie kursu kwalifikacyjnego teatroterapii organizowanego przez ZTZ. W swoich działaniach stara korzystać z potencjału jaki daje sztuka zaangażowana społecznie i działanie na zasobach grup. Od 2017 autorka recenzji spektakli teatru niezależnego oraz recenzentka pisząca dla gazety festiwalowej Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Reżyserka cyklu spektakli organizowanych w ramach 111, 112 i 113 rocznicy obchodów wybuchu rewolucji 1905 w Łodzi „Rewolucja 1905 - Żyjesz w mieście rewolucji!” oraz spektaklu, którego premiera odbyła się w Teatrze Szwalnia w Łodzi, w ramach obchodów 114 rocznicy Powstania Łódzkiego i wybuchu Rewolucji 1905 roku, który został objęty honorowym patronatem władz miasta Łodzi. Od 2011 roku współpracuje z Teatrem CHOREA jako tancerka, aktorka i performerka.

Tomasz Rodowicz - Dyrektor Artystyczny Teatru CHOREA. Aktor, reżyser, muzyk, pedagog, swego czasu historyk filozofii i pszczelarz. Absolwent Wydziału Historii Filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Współpracował z Jerzym Grotowskim w latach 1974-1979. Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, jego czołowy aktor oraz lider programu dydaktycznego w latach 1977-2003. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA i jego lider od 2004 roku. Dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi od 2007 roku. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy i Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Perspektywy. Wykładowca na: Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Teatralnej w Krakowie (filia w Bytomiu), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi. Lider licznych projektów dydaktycznych i artystyczno-edukacyjnych dla aktorów, instruktorów teatralnych i animatorów kultury na całym świecie. W 2014 roku odznaczony medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody "O! 2017" w kategorii Teatr, przyznawaną przez O.pl Polski Portal Kultury. W 2018 roku został laureatem nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2019 roku otrzymał prestiżową nagrodę im. Zygmunta Hübnera "CZŁOWIEK TEATRU" ustanowioną przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, tym samym dołączył do świetnego grona laureatów tego wyróżnienia: Anny Augustynowicz, Jana Englerta, Jerzego Treli, Piotra Cieplaka i Jacka Głomba.

 

 

 

 

 

 

Archiwum

poprzednie aktualności

tworcze maj24 miesiac

Majowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
11-26.05.2024
Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w moajowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

OGROD T3 STRONA

T3. Ogród Sztuki

miejsce i czas
26.04.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na Tymienieckiego 3, do Fabryki Sztuki w Łodzi i Teatru CHOREA, gdzie od kwietnia 2024 roku tworzymy ogród społeczny - „T3. Ogród Sztuki”, który działa w klimacie „zero waste” i dzięki któremu w naszej lokalizacji pojawiło się kilkaset sadzonek roślin owocujących oraz warzywnik.

rzeczy z lasu

Wystawa i spotkanie z aktywistami Fundacji Bezkres

miejsce i czas
24-25.04.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy na wystawę i spotkanie z aktywistami Fundacji Bezkres, będącej częścią Grupy Granica i zajmującej się wspieraniem uchodźczyń i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Wydarzenie towarzyszy pokazom spektaklu "Przejścia nie ma" Fundacji Teatr Nie-Taki, w dniach 24 i 25 kwietnia, w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi.