przestrzenie sztuki a6 web popr
Strona główna / Aktualności / Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022

Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022

miejsce i czas
01.06-31.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Fabryka Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, w 2022 roku, kontynuowała realizację projektu społeczno-edukacyjno-artystycznego "Przestrzenie Sztuki" - w ramach ogólnopolskiego programu, rozwijanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, pod skrzydłami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt dofinansowany jest również ze środków Urzędu Miasta Łodzi.* O OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE

 

Program "Przestrzenie Sztuki" ukierunkowany jest na kompleksowe rozwiązanie podstawowych problemów hamujących rozwój polskich środowisk twórczych, takich jak: niewystarczająca infrastruktura, ograniczone możliwości tworzenia i regularnego prezentowania projektów artystycznych, niewielka wymiana artystyczna między ośrodkami regionalnymi, odpływ polskich artystów za granicę, spowodowany brakiem możliwości rozwoju w kraju i niski dostęp publiczności do oferty artystycznej w poszczególnych regionach.

 

"Przestrzenie Sztuki" to program powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych i sektora prywatnego, opierających się na istniejących instytucjach kultury. Idea programu opiera się na filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Kolejne edycje projektu obejmują powołanie na terenie Polski wybranych operatorów Przestrzeni Sztuki, których działania skupią się na wsparciu i organizacji działań teatralnych, tanecznych, artystycznych i edukacyjnych. Program ma charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach prowadzona jest działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. 

 

Program "Przestrzenie Sztuki" działa obecnie w 8 polskich miastach: Katowicach (taniec), Kielcach (taniec), Lublinie (teatr i taniec), Łodzi (teatr i taniec), Olsztynie (teatr), Rzeszowie (teatr), Zielonej Górze (teatr) i Białymstoku (taniec).

 

W Łodzi w 2021 i 2022 roku program "Przestrzenie Sztuki" realizowało dwóch operatorów:

  • Operatorem programu "Przestrzenie Sztuki" w dziedzinie teatr jest Fabryka Sztuki w Łodzi.
  • Operatorem programu "Przestrzenie Sztuki" w dziedzinie taniec jest Materia.

 

 

 

 

* O PROGRAMIE FABRYKI SZTUKI I TEATRU CHOREA

 

W 2022 roku kontynuowaliśmy część inicjatyw i współpracy rozpoczętych w 2021 roku. Do programu wprowadziliśmy także nowe działania edukacyjno-społeczne oraz artystyczne o charakterze edukacyjno-profesjonalizującym. Uważamy, że niektóre z rozpoczętych przez nas działań, powinny być kontynuowane przez najbliższe miesiące, a w przypadku poszczególnych projektów - również przez najbliższe lata.

 

Fabryka Sztuki w Łodzi we współpracy z Teatrem CHOREA w 2022 roku zrealizowała kilkuczłonowy program, podzielony na trzy moduły: 

 

1. SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY - konkurs dla twórców i teatrów niezależnych regionu łódzkiego, zainteresowanych wsparciem w tworzeniu autorskich projektów

 

2. FABRYKA LOKALNIE - działania społeczno-edukacyjno-artystyczne na terenie Łodzi

 

3. WŁĄCZ SIĘ! - sieciowanie teatrów niezależnych regionu łódzkiego

 

 

 

 

 

 

Pytania dotyczące projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr" prosimy kierować na adres: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com

 

 

1. SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY

 

Jedną z flagowych inicjatyw programu Fabryki Sztuki są rezydencje artystyczne. W ramach II edycji konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny", chcieliśmy wesprzeć możliwie różnorodne projekty, zgłoszone przez osoby z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem teatralnym. Zależało nam na wsparciu osób, dla których program „Szklarni” mógłby otworzyć nowe drogi twórcze. W wyniku ogłoszonego naboru zostały wyłonione grupy teatralne (nieformalne i formalne), lub niezależni twórcy (w tym studenci i absolwenci szkół artystycznych), którzy otrzymali możliwość samodzielnej pracy nad własnym projektem teatralnym. Rezydenci teatralni otrzymali wsparcie finansowe, przestrzenne i produkcyjne. Ponadto otrzymali pakiet materiałów (zdjęcia, trailer, plakat, nagranie) do dalszej eksploatacji projektu oraz pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych, który ma służyć podnoszeniu kwalifikacji artystycznych, jak i organizacyjno-promocyjnych, artystów niezależnych, artystów amatorów i młodych twórców. 

 

W drugiej edycji Konkursu, w 2022 roku, wzięło udział 21 niezależnych artystów/artystek oraz grup teatralnych z Łodzi i z regionu łódzkiego. 

 

Komisja Konkursowa wybrała projekty do realizacji rezydencji teatralnych:

1. Fundacja Gra/nice, projekt „Morze ∞ możliwości” (premiera: 19 grudnia 2022)

2. Sara Kozłowska, projekt „Po” (premiera: 7 grudnia 2022)

3. Squat Teatralny, projekt „Odbiór - laboratorium performatywnych sposobów komunikacji” (premiera: 12 grudnia 2022)

 

Rezydenci otrzymali w ramach Konkursu następujące pakiety wsparcia: 

- nagrodę w wysokości 15 000 zł
- wsparcie merytoryczno-produkcyjne i opiekę kuratorską
- udostępnienie przestrzeni na próby na terenie Fabryki Sztuki
- prezentacje projektu w Fabryce Sztuki
- pakiet warsztatów, konsultacji artystycznych i szkoleń z zakresu organizacji wydarzeń
- pakiet materiałów do dalszej eksploatacji projektu

 

Komisja Konkursowa przyznała również pakiety warsztatowe wybranym wnioskodawcom:

1. Teatr Xiężycowy

2. Teatr Face To Face (F2F) ze Zduńskiej Woli

3. Koło teatralne działające w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, prowadzone przez Luizę Łuszcz Kujawiak

 

 

2. FABRYKA LOKALNIE 

 

"Fabryka Lokalnie", to segment działań społeczno-edukacyjno-artystycznych, adresowanych do mieszkańców naszego regionu ze wszystkich grup wiekowych. W ramach programu odbyły się liczne wydarzenia plenerowe, warsztaty, premiery i pokazy spektakli oraz działania z partnerami. 

 

 

  • WYDARZENIA PLENEROWE:

 

Zrealizowaliśmy wydarzenia plenerowe, o charakterze okazjonalnym, dostosowane są do potrzeb lokalnej społeczności i połączone z organizacją multidyscyplinarnych warsztatów i aktywności edukacyjno-społeczno-artytsycznych. Wydarzenia są bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Organizujemy je w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Sztuki (m.in. w Pasażu Abramowskiego). Jest to miejsce, w którym łączą się dwa światy - świat łódzkich kamienic i świat nowoczesnych budynków. Znajdują się one po dwóch stronach Pasażu. W wydarzeniach uczestniczą mieszkańcy obu terenów i jest to prawdopodobnie jedna z niewielu okazji do wspólnego spędzania czasu. Oferta warsztatowa skierowana jest zarówno do dzieci jak i dorosłych. W trakcie spotkań prowadzimy rozmowy z mieszkańcami i pytamy o ich opinie i potrzeby, a każde następne spotkanie dostosowujemy do sugestii, które otrzymaliśmy od uczestników wydarzenia. Spotkania są połączone z poczęstunkiem, lub wspólnym gotowaniem. W organizacji pomagają nam zaprzyjaźnione szkoły i stowarzyszenia oraz Urząd Miasta Łodzi.

 

Od czerwca do grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy wydarzenie plenerowe:

- "Dzień Dziecka na Abramce!" (1 czerwca 2022)

- "Urodziny Łodzi na Abramce!" (20 lipca 2022)

- "Pożegnanie Lata na Abramce!" (24 wrzesnia 2022)

- "Mikołajki w Fabryce Sztuki!" (7 grudnia 2022)

 

Wydarzenia plenerowe mają na celu aktywizację i edukację mieszkańców Łodzi. W programie plenerów 2022 znalazły się następujące wydarzenia edukacyjne: warsztaty plastyczne, nauka robienia ekologicznych łapaczy snów, warsztaty kulinarne, warsztaty sportowe z Krav Magi, warsztaty relaksacyjne, warsztaty muzyczne dla najmłodszych, warsztaty druku na tkaninie, gra miejska, labirynt sensoryczny, „Głosy Abramki” – stanowisko do odsłuchania dźwięków nagranych podczas warsztatów letnich w Pasażu Abramowskiego, kolaż abramkowy ze zdjęć z warsztatów letnich na Abramce, wspólne tworzenie Totemu Abramki, warsztaty z robienia ozdób choinkowych i kartek świątecznych w duchu zero waste, warsztaty sensoryczne, warsztaty z robienia vision board'ów. Nie zabrakło również stoisk z kawą, lodami, watą cukrową, ciastem, jesiennym kompotem oraz świątecznymi przekąskami. Podczas wydarzeń przeprowadzone zostały rozmowy z mieszkańcami, którą posłużyły do stworzenia diagnozy społecznej. 

 

 

  • DZIAŁANIA Z PARTNERAMI:

 

 

* WARSZTATY TEATRALNE DLA UCZNIÓW

- Warsztaty teatralne w Szkole Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi (styczeń - grudzień 2022)

- Warsztaty teatralne w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi (styczeń - grudzień 2022)

- Premiera spektaklu „Zjawiska paranormalne” uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi  (25 listopada 2022)


Warsztaty miały na celu wyzwolenie twórczego potencjału, drzemiącego w każdym młodym człowieku, zapoznanie z kreatywną pracą grupową i wybranymi aspektami treningu Teatru CHOREA, integrację grupy, oswojenie z własnym ciałem, pracą partnerską i grupową. Praca bazowała przede wszystkim na kreatywności dzieci, która jest punktem wyjścia do „tworzenia teatru”. Ponadto ważnym aspektem było rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i wzajemnego szacunku.

 

 Podczas warsztatów odbywały się:

- Zajęcia integracyjne: gry i zabawy, które z jednej strony oswajają dzieci z prowadzącymi, pomagają lepiej się poznać nie tylko grupie i prowadzącym, ale także samym dzieciom, z drugiej zobrazują dynamikę grupy.

- Zajęcia z budowania zaufania: zestaw ćwiczeń z wyłączeniem wzroku, opracowany podczas pracy z osobami niewidomymi i słabo widzącymi (projekt „Vidomi”, „Ciemność” i "Jak w Ulu"). Ćwiczenia z jednej strony pomagają zbudować atmosferę skupienia, uwrażliwiają na drugą osobę, uczą aktywnej obecności i współpracy z partnerem, a także zaufania w zespole. Ćwiczenia ruchowe (partnerskie i grupowe), rozwijające uważność, umiejętność współpracy i komunikacji. Wysiłek fizyczny pozwala na przezwyciężanie barier, zarówno emocjonalnych jak i społecznych. Fizyczne zmęczenie sprawia, że ludzie rezygnują z różnych energochłonnych strategii obronnych - z póz i fobii społecznych oraz stereotypów percepcyjnych - co jest bardzo ważne w pracy z młodymi ludźmi, zwłaszcza obciążonymi społecznie czy zdrowotnie.

- Ćwiczenia z rytmem i wprowadzanie pojęcia rytmów nieparzystych; ćwiczenia rozwijające koordynację oraz ćwiczenia akrobatyczne; ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania i uważność na drugą osobę; ćwiczenia opowiadania i pisania; improwizacja teatralna, ruchowa i muzyczna; elementy improwizacji kontaktowej.

 

 

* SUPERWIZJA

 

Dodatkowo wprowadziliśmy superwizję dla zespołu pedagogów teatralnych i edukatorów zaangażowanych w działania programu Przestrzeni Sztuki. Od kwietnia do grudnia 2022 roku odbyło się osiem półtoragodzinnych spotkania z pedagożką i psycholożką Moniką Modrzejewską.

 

 

* STOWARZYSZENIE TARGOWA 62 / TEATR SZWALNIA / PROJEKT "POSTAW NA TEATR"

 

"POSTAW NA TEATR" to dwuetapowy projekt z pogranicza działań prospołecznych oraz edukacyjnych, realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 23, przy ulicy Gdańskiej 16 w Łodzi - z uczniami klasy pierwszej oraz z młodzieżą z klas starszych. Projekt jest działaniem, które wzmacnia praktykę rozwijania partnerstwa pomiędzy instytucjami oświaty a podmiotami kulturalnymi. W ramach projektu przeprowadzone zostały trzymiesięczne warsztaty teatralne dla dwóch grup wiekowych, które poprowadziły Ewa Łukasiewicz oraz Anna Ciszowska. (wrzesień-grudzień 2022)

 

Finałem projektu była premiera spektaklu „Zimowa opowieść”, przygotowana przez uczniów klasy pierwszej, a tym samym była to inauguracja szkolnej sceny teatralnej. (20 grudnia 2022)

 

 

* CYRK POD ZIELONYM XIĘŻYCEM

 

Cyrk Pod Zielonym Xiężycem to kolektyw artystyczny, w skład którego wchodzą młodzi artyści z Łodzi. Od początku maja 2021 wynajmują przestrzeń na ul. Piotrkowskiej 92, która jest zarówno pracownią, świetlicą artystyczną, jak i domem w środku miasta, w którym każdy jest mile widziany i może czuć się swobodnie. Miejsce służy mieszkańcom miasta jako eksperymentatorium artystyczne, które napędza ludzi do kreacji, dzielenia się, wyrażania i tworzenia. Jako kolektyw organizują i prowadzą warsztaty z zakresu ruchu, śpiewu, teatru, arteterapii, a także slamy poetyckie, medytacje, koncerty, szkice z modelem, pokazy filmowe, prelekcje.

 

W ramach zadania „Tydzień Twórczych Zabaw w Cyrku” zostało przeprowadzonych 10 warsztatów z zakresu rożnych dziedzin sztuki: aktorstwa, sztuk pięknych, muzykoterapii, poezji i performance'u, improwizacji muzycznej, a także kreatywnej nauki elektroniki oraz zero waste. Cykl został zwieńczony kolektywnym malowaniem Wielkiej Ściany, która zawisła w przestrzeni Cyrku. W warsztatach uczestniczyli zarówno stali bywalcy i osoby zaprzyjaźnione z miejscem, jak i nowi uczestnicy. Dzięki wydarzeniom cyrkowa społeczność miała możliwość zarówno integracji, jak i nawiązania nowych kontaktów. Uczestnicy poznali nowe sposoby wyrazu oraz ukryte w każdym człowieku siły twórcze. Zyskali większą świadomość swojej kreatywności oraz zbliżyli się do niej za pomocą działań podjętych podczas warsztatów. Zyskali nowe umiejętności i zostali zapoznani z narzędziami oraz technikami, które będą mogli wykorzystywać samodzielnie w przyszłości. Mieli także okazję zaprezentować autorskie teksty poetyckie na scenie oraz wziąć udział w performansie.


„Tydzień Twórczych Zabaw w Cyrku” miał pokazać uczestnikom jak uczyć i uzdrawiać się przez sztukę. Miał przybliżyć ludzi do ich własnej kreatywności oraz otworzyć na nią, dając pewne narzędzia, lub nakierowując na poszukiwanie. Celem było także gromadzenie i integracja cyrkowej społeczności, by ludzie mogli wymieniać się pomysłami, doświadczeniami oraz napędzać wzajemnie do twórczych działań. Cykl warsztatowy składał się z następujących wydarzeń: „Spray The System”, „Słuchowisko Ciała Człowieka”, „Zakazane i dozwolone techniki malarstwa akademickiego”, „Potnij, przyklej, powieś”, „Wyrażanie Wyrazów Wewnętrznych”, „nieSLAM performance”, „Wariacki Warsztat Wspólnego Muzykowania”, „Elementarz teatralny”, „Żyły Boga Maszyny”, „Cyrksztat dokumentalny”, „Malowanie Wielkiej Ściany”. W realizację projektu zaangażowani zostali młodzi absolwenci artystycznych szkół wyższych. (22 maja - 12 czerwca 2022)

 

* STOWARZYSZENIE "SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANI"

 

Celem głównym działania Stowarzyszenia "Społecznie Zaangażowani" jest szerzenie i wdrażanie idei współpracy (w tym sieciowania) oraz społecznego zaangażowania osób i organizacji, na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W ramach projektu przeprowadzone zostały praktyczne szkolenia dla animatorów społecznych i kulturowych. (listopad-grudzień 2022)

 

Tematyka spotkań:

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z pracą animatora; aktywności integrujące

2. Projektowanie działań: odbiorcy - stan zastany i ich potrzeby

3. Planowanie działań w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby: cel, działanie, rezultat

4. Zasoby osobowe, finansowe, rzeczowe własne i partnerów; mapowanie terenu

5. Rozpoczynanie pracy ze społecznością; warsztaty, gry, zabawy podwórkowe; podsumowanie spotkań

 

Cykl zakończony został realizacją mikroinicjatywy. Celem projektu była edukacja osób zainteresowanych działaniami społeczno-kulturalnymi w społecznościach lokalnych, dostarczenie i rozwijanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracy animacyjnej. Osoby te przygotowane zostały do prowadzenia świadomych działań animacyjnych, do planowania swej pracy w formule projektowej, a także do poszukiwania finansowania na realizację pomysłów. Spotkania miały charakter praktycznych warsztatów, nawiązujących do doświadczeń uczestników. W przebiegu szkolenia uwzględniono również zajęcia terenowe, w ramach których mapowano zasoby wybranego obszaru (Pasaż Abramowskiego i okolice), w kontekście planowanej mikroinicjatywy oraz ćwiczono w rzeczywistych warunkach zadania omawiane w czasie szkolenia. Zwieńczeniem cyklu była realizacja warsztatów z ozdób świątecznych. Warsztaty poprzedzone były elementami terenowej pracy animatora. Podczas pobytu w pobliskim parku zapraszano osoby tam spacerujące do udziału w przygotowanych warsztatach. Ze względu na porę i aurę warsztaty odbyły się w pomieszczeniach przy ul. Tuwima 17a, udostępnionych na czas naszych działań. Budynek znajduję się przy samym Parku Sienkiewicza, dzięki czemu lokalizacja do przewidzianych działań była sprzyjająca zaplanowanym aktywnościom. Realizując mikroinicjatywę uczestnicy szkolenia planowali i realizowali wydarzenie samodzielnie, ale przy wsparciu mentorskim edukatorki. Brali również bezpośredni udział w prowadzeniu warsztatów, w których uczestniczyły 23 osoby. Grupa wykazała zainteresowanie tematem, a także chętnie dzieliła się własnymi doświadczeniami i wiedzą. 

 

 

* IGA ZAŁĘCZNA / CYKL WARSZTATÓW "TEATR W DZIAŁANIU"

 

Program edukacji artystycznej osób dorosłych, skierowany zarówno do amatorów, osób pragnących poeksperymentować w przestrzeni działań performatywnych, jak i osób zawodowo związanych z teatrem, edukacją, animacją, które chciałyby zwiększyć swoje umiejętności w zakresie technik pracy artystycznej i pracy z grupą (wychowawcy, kuratorzy, terapeuci, nauczyciele, artyści, pedagodzy). Program zakładał prowadzenie systematycznej pracy warsztatowej dla stałej grupy uczestników (grupa robocza). Składał się z 2 części, każda została zakończona publiczną prezentacją efektów pracy, w formie performatywnego spotkania z publicznością.


Celem tego projektu było powołanie stałej grupy, zaangażowanej w odkrywanie swoich twórczych potencjałów, dzięki aktywności w przestrzeni sztuk performatywnych związanych z teatrem, tańcem, ruchem, a także badanie możliwości praktycznego użycia poznanych technik w kontekście pracy z grupą. Program jest swoistym laboratorium praktyk teatralnych, polem zdobywania umiejętności inicjowania i rozwijania akcji/działań artystycznych, w kontekście bezpiecznej pracy z różnorodną grupą uczestników (dzieci, dorośli, młodzież, grupy narażone na wykluczenie). Zakłada wzmacnianie zdolności uczestników w obszarze metod twórczej pracy, wyposażenie ich w umiejętności samodzielnego projektowania oraz prowadzenia zajęć artystycznych, edukacyjnych, wychowawczych. Proponowane techniki teatralne, praca z ciałem, głosem, przestrzenią i dźwiękiem - służą powoływaniu i badaniu autorskiego, autonomicznego języka ekspresji każdego uczestnika. W procesie twórczej zabawy, przy wykorzystaniu technik improwizacji (teatralnej, słownej, ruchowej), dramy, pracy choreograficznej - pracujemy nad odkrywaniem i tworzeniem swoistego alfabetu, teatralnego języka zarówno indywidualnego jak i stanowiącego bogactwo możliwości ekspresji grupy. Zajęcia są również zaproszeniem do inicjowania i wzmacniania postaw twórczych, w modelu kultury relacji i dialogu. Modelu, w którym kreowanie przestrzeni artystycznej staje się za każdym razem polem negocjowania i stwarzania relacji. Przestrzenią, w której radość spotkania i współtworzenia jest zawsze wartością nadrzędną wobec celu artystycznego. To zaproszenie do doświadczania i odkrywania siebie, dzięki perspektywie bycia w procesie twórczym. To też możliwość zadbania o siebie, własną podmiotowość i potrzeby, przez podarowanie sobie odrobiny czasu, w którym dzięki sztuce, a także sile wspólnotowego doświadczenia, można zobaczyć siebie jako postać znaczącą, widzianą, piękną, będącą niezbędnym dopełnieniem tworzonego wspólnie obrazu.


Program zanurzony jest w równoczesnym doświadczaniu procesu artystycznego/grupowego/integracyjnego, aby dzięki wielowymiarowemu doświadczaniu siebie w sztuce, wzmacniać poczucie możliwie pełnej obecności siebie w życiu codziennym. Zadanie zakłada również inicjowanie i rozbudowywanie platform wymiany doświadczeń i wiedzy, powołaniu przestrzeni „dialogu w działaniu”, czyli wspierania i umożliwiania pracy twórczej i rozwojowej osób, które na co dzień prowadzą zajęcia w zróżnicowanych grupach. Program stwarza okazję do badania różnorodności modeli pracy z grupą, przez możliwość współpracy i wymiany doświadczeń różnych środowisk zawodowych. Pozwala to na budowanie własnych zasobów, poprzez inspirację zarówno ze świata sztuki, jak i przez twórcze spotkanie z innymi.

Efekty:

- Uczestnicy poznali konkretne narzędzia z obszaru sztuk performatywnych (teatr, taniec), dramy, teatru zaangażowanego społecznie (Teatr Forum, teatr w edukacji), pedagogiki kreatywności, a także umiejętności uruchamiania i wzmacniania postaw twórczych, w zgodzie z dynamiką procesu grupowego.

- Uczestnicy rozwinęli umiejętności swobodnego operowania językiem sztuki, co pozwala im na czerpanie z własnych zasobów w sposób kreatywny, planowy i świadomy.

- Doświadczyli możliwości pogłębiania oraz przyglądania się procesowi pracy rozwojowej, edukacyjnej/wychowawczej, stosując metody działań artystycznych.

- Nauczyli się tworzyć przestrzeń, w której jednostka czy grupa odkrywa własne sposoby na opowiedzenie o swoich potrzebach, poprawę społecznego funkcjonowania poprzez używanie środków artystycznych.

 

Metody:

- Praca opierała się na metodach aktywizujących, wykorzystujących techniki teatralne, dramowe, improwizację oraz choreoterapię. Była doświadczeniem uczenia się angażującym człowieka w całości, w którym ciało, emocje, umysł, w równym stopniu tworzą materię ucieleśnionej wiedzy. Obok metod eksponujących i praktycznych, stosowane są metody badawcze związane z prowadzeniem metodologicznej refleksji, analizy "doświadczanych" działań oraz tworzeniem własnego scenariusza zajęć (metody: obserwacja, dyskusja, burza mózgów, wykład, analiza materiałów).

 

Moduły działań

- "PROJEKTOWANIE SYTUACJI TWÓRCZYCH" - praca warsztatowa grupy roboczej, prezentująca szeroki wachlarz technik i narzędzi twórczego działania z grupą.

- „NA JĘZYKACH” - praca nad tworzeniem własnego języka opisu prowadzonych oraz „doświadczanych” działań, pogłębianiem refleksji wokół procesu pracy, celowości i skuteczności stosowanych narzędzi, uważności na etapy dynamiki procesu grupowego.

- "TEATR W DZIAŁANIU" - praca nad przygotowaniem i prezentacją spektaklu/pokazu/performatywnego/spotkania z publicznością, który zamykał każdą część programu. To spotkania, które z jednej strony podsumowały czteromiesięczny etap pracy z grupą roboczą, z drugiej zaś stanowiły próbę zaproszenia publiczności do aktywnego rozpoznania i doświadczania tematu stosowania teatru/sztuki w szerokim ujęciu pracy w przestrzeni społecznej, edukacyjnej, terapeutycznej.

I część programu: "JA W SZTUCE - FORMY SZTUK/I WE MNIE":

- Zogniskowana wokół treści osobistego rozpoznania siebie w przestrzeni sztuki, budowania umiejętności swobodnego i kompetentnego operowania językiem sztuki, badaniem dynamiki i tendencji własnego procesu artystycznego oraz rozpoznawaniem dynamiki procesu grupowego. To obszar odkrywania i budowania własnych zasobów (konkretnych narzędzi, technik sztuk performatywnych) i umiejętności spoglądania na własne doświadczenie, z poziomu merytorycznej refleksji. To tworzenie umiejętności równoczesnego bycia w procesie i analizy procesu kreacji. (maj - lipiec 2022)

- Finałem, a także merytorycznym domknięciem I modułu, było otwarte spotkanie z publicznością – „Powarsztatowy finisaż, czyli historie o kłakach, żenadzie i radości”. (3 lipca 2022)

 

II część programu: "TY/MY W SZTUCE - TEATR JAKO NARZĘDZIE":

- Skupiała się na przedstawieniu narzędzi służących skutecznej (pozwalającej osiągnąć zakładane cele edukacyjne, wychowawcze, rozwojowe) i bezpiecznej pracy z grupą, w szerokim kontekście pracy metodami teatru zaangażowanego społecznie (teatr w edukacji, Teatr Forum). W tej części pogłębiano umiejętności stosowania teatru, dramy jako narzędzia w osiąganiu zmiany w kontekście społecznego funkcjonowania grupy, zwiększania zasobów komunikacyjnych i rozwojowych uczestników. (wrzesień - grudzień 2022)

- II moduł zakończył się prezentacją spektaklu "Maszyna Miłości", opracowanego zgodnie z ideą Teatru Forum. (11 grudnia 2022)

 

 

* PAWEŁ GŁOWATY / SPEKTAKL "JA, FEUERBACH"

 

Punktem wyjścia do pracy nad spektaklem “Ja, Feuerbach”, opartym na motywach dramatu Tankreda Drosta, było krytyczne spojrzenie na uprzedmiotowianie relacji ludzkich, na manipulacje i cynizm w traktowaniu ludzi sztuki we współczesnym świecie, na zobojętnienie wobec nadwrażliwych osób, nieumiejących odnaleźć swojego miejsca w społeczności. Artyści chcieli zwrócić uwagę na toksyczne objawy zależności pomiędzy sztucznym „autorytetem”, wynikającym ze stanowiska czy narzuconej funkcji jaką ktoś wykonuje, a osobą temu „autorytetowi” zależną i poniżaniu, które może dotyczyć w dzisiejszej rzeczywistości każdego z nas.


Spektakl przybrał charakter próby teatralnej, która w swym przebiegu ma ustalić złożoność emocjonalnych i intelektualnych zdarzeń zachodzących w człowieku, w obliczu ostatniej szansy. Skala zdarzeń rozgrywa się między Feuerbachem, wybitnym aktorem, którego gorącym pragnieniem jest powrót na scenę po latach nieobecności, a asystentem dyrektora, który całą swą energię wkłada w udowodnienie swojej wartości, wyższości i umiejętności. Obaj stają w sytuacji swoistego klinczu, w którym ich pragnienia i cele, raz po raz, doprowadzają ich do wewnętrznych tragedii i coraz większego poniżenia. Tylko uznanie autorytetu może ich z tej pułapki uratować.

 

Kluczowym elementem przebiegu spektaklu i naszym pomysłem na uniwersalność takiej niszczącej relacji, ma być zaskakujące odwrócenie ról Feuerbacha i asystenta. Zabieg ten ma położyć nacisk na współczesny charakter przedstawienia. Tym samym akcentujemy, że teatr jest tylko miejscem opowieści i nie tylko w ścianach teatru zamknięta jest interesująca nas problematyka. Każde miejsce pracy, środowisko, może być siedliskiem wspomnianego wyżej poczucia zależności i uległości, które doprowadzić może do poniżenia.

 

Otwarte zakończenie przedstawienia ma sugerować mechanizm taśmy montażowej, tej współczesnej fabryki życia, na której każdy z Feuerbachów dostaje szansę na bunt i odzyskanie godności. Nie wiemy ilu Feuerbachów było przed nimi, ilu będzie za nimi. Taśma pracuje, tylko czy Feuerbachowie potrafią uczyć się od samych siebie i wzajem wzrastać w siłę? Feuerbach nie ma być dla nas Everymanem, ale postacią żywą, dojmująco ludzką i niezrównanie wrażliwą. Ma być namacalnym zaproszeniem do współuczestnictwa. Rozglądając się można zauważyć, że inność, nadwrażliwość, pasja, stają się cechami niewygodnymi i wolimy zastosować się do zasady tarpejskiej skały, niż objąć takich ludzi ochroną. Feuerbach staje się symbolem istoty wyrzuconej na śmietnik, niepotrzebnej, mimo tego, że daje nam przykłady swoich umiejętności, rzemiosła, talentu i wiedzy. 

 

W realizację spektaklu zaangażowani zostali młodzi absolwenci artystycznej uczelni wyższej: Paweł Głowaty, Paulina Walendziak, Michał Surosz. (praca nad spektaklem: styczeń - maj 2022 / premiera spektaklu: 5 maja i 5 czerwca 2022)

 

Doceniając wkład pracy Pawła Głowatego i kreatywność projektu, a także pragnąc w jak najszerszy sposób zrealizować jeden z celów programu Przestrzeni Sztuki - którym jest podnoszenie kwalifikacji artystycznych, jak i organizacyjno-promocyjnych artystów niezależnych i młodych twórców oraz aktywizacja i poszerzanie możliwości działania artystów niezależnych - Teatr CHOREA postanowił umieścić spektakl „Ja, Feuerbach” w swoim repertuarze.

 

 

* SPEKTAKLE DZIECIĘCYCH GRUP TEATRALNYCH

 

- Od stycznia do grudnia 2022 roku odbył się cykl warsztatów dla Najmłodszej, Średniej i Najstarszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA.

 

- Praca Najmłodszej Dziecięcej Grupy Teatralnej grupy teatralnej zakończyła się premierą spektaklu „O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu i spotkała pieska”. (premiera spektaklu: 18 czerwca 2022 / drugi pokaz spektaklu: 26 listopada 2022)


Praca nad spektaklem „O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu i spotkała pieska” obejmowała pracę nad pomysłem, poszczególnymi scenami i scenografią. Zespół wykorzystywał ćwiczenia i metody zaczerpnięte z pedagogiki twórczości, metody improwizacji teatralnej, a także własne rysunki, skojarzenia, neologizmy. Bazując na pomysłach dzieci stworzono grupowe sceny. Przygotowanie spektaklu było sprawdzianem ze wspólnego działania. Dzieci mogły się lepiej poznać, zintegrować i sprawdzić w nowych sytuacjach i wyzwaniach. Niektórzy z nich występowali na scenie po raz pierwszy. Spektakl spotkał się z bardzo dobrym odbiorem zarówno wśród widzów jak i młodych aktorów. Niektórym pozwolił uwierzyć we własne możliwości, dla innych był okazją do sprawdzenia się w działaniu scenicznym i ekspresji twórczego potencjału. Grupa planuje kontynuować pracę i rozwijać zarówno scenariusz jak i scenografię spektaklu.

 

- Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA zaprezentowała pokaz pracy powarsztatowej. (12 czerwca 2022) 

 

- Premiera spektaklu "OD CZASU DO CZASU”, w wykonaniu Najstarszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA odbyła się jesienią w Fabryce Sztuki. (12 listopada 2022)


Spektakl "OD CZASU DO CZASU” to eksperyment teatralny w wykonaniu młodych osób, przedstawiający różne spojrzenia na Łódź – dawniej i dziś. To opowieść o światach równoległych, nachodzących na siebie, mijających się. Ułamek czasu, ułamek historii, ułamek miejsca. Przepaść czasowa, technologiczna, ludzka. Czy aby na pewno? Czy aż tak bardzo się zmieniliśmy? 

 

- W 2022 roku zaprezentowaliśmy również spektakl „Sklep z dobrym humorem”, w wykonaniu Średniej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, którego premiera odbyła się 11 grudnia 2021 roku, w ramach programu "Przestrzeni Sztuki Łódź - Teatr 2021. (27 listopada 2022)

 

 

* MŁODZIEŻOWO-SENIORALNA GRUPA TEATRALNA / PROJEKT "ZŁOTA NIĆ"

 

- Projekt "ZŁOTA NIĆ" - to cykl warsztatów interdyscyplinarnych oraz premiera spektaklu z młodzieżowo-senioralną grupą teatralną. To cotygodniowe spotkania warsztatowe, skoncentrowane na wspólnej pracy obu grup wiekowych. Wystarczy przyjrzeć się dziś funkcjonowaniu społecznemu dwóch grup jakimi są seniorzy i młodzież, by znaleźć szereg barier i ograniczeń, powodujących narastający konflikt. Dyferencje widoczne są na każdym polu życia - odrębnie mieszkają, jedzą, posługują się innymi językami. Cykl warsztatów miał za zadanie przełamać stereotypy i funkcjonowanie tych dwóch grup. Warsztaty koncentrowały się wokół działań partnerskich, grupowych budujących poczucie wspólnoty. Praca z drugim człowiekiem oparta na kontakcie i działaniach fizycznych, budowanie i wzmacnianie zaufania, zachęcanie do współpracy poprzez działania fizyczne i aktorskie, odpowiedzialność za grupę, komunikacja w grupie, techniki słuchania, poprzez pracę nad ciałem grupowym. Wszystkie wymienione mechanizmy posłużyły do stworzenia spektaklu, jako finału szeregu spotkań i wymiany doświadczeń. (praca grupy teatralnej: styczeń - grudzień 2022)

 

- Cykl warsztatowy zakończył się teatralnym pokazem pracy. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2022, odbyła się premiera spektaklu "Złota nić". (27 sierpnia 2022)

 


* CYKL KONCERTÓW #PRZEPRASZAMY, ŻE W CZWARTEK

 

Kameralne koncerty polskiej muzyki niezależnej. Zaproszeni twórcy reprezentują szeroko rozumianą kulturę alternatywną, niszową, poruszają się w takich estetykach jak jazz, yass, muzyka improwizowana, eksperymentalna muzyka elektroniczna, ambient. (październik - grudzień 2022)

 

W ramach programu odbyło się 6 koncertów:

- POLA_OLSZEWSKA KOMOSIŃSKI (27 października 2022)

- LOMI LOMI (10 listopada 2022)

WOJCIECH JACHNA SQUAD (17 listopada 2022)

- IMMORTAL ONION & MICHAŁ JAN (24 listopada 2022)

KIRK (8 grudnia 2022)

- CONTEMPORARY NOISE ENSEMBLE (15 grudnia 2022)

 

 

* FAB_IN_3 - FIELD IMPROVISATION FESTIVAL / MASZYNA_FABRYKA_MIASTO

 

Festiwal w całości skupiał się na sztuce dźwięku, a zaproszeni artyści to uznani specjaliści, tworzący muzykę w oparciu o field recording. Każdy z nich ma odmienne doświadczenia artystyczne i wywodzi się z innych korzeni (akademickiej sztuki audiowizualnej i nauki; subkulturowych nurtów muzyki industrialnej oraz elektronicznej; innowatorów/samouków). Dzięki temu, mogliśmy zaobserwować zupełnie różne podejścia do wykorzystania wcześniej nagranych w terenie sampli podczas improwizowanych koncertów i performensów.

 

Miasto od zawsze było inspiracją dla muzyków i kompozytorów, istnieje ścisły związek pomiędzy miastem a muzyką, która w nim powstaje, pomiędzy jego tożsamością i narracją a inspiracją i inklinacjami artystów. Łódź ma z pewnością specyficzny, z góry określony habitat. Trudno założyć, że właśnie taka przestrzeń miejska może być źródłem natchnienia dla twórczości muzycznej, czy to klasycznej, czy to awangardowej. Jednak w historii współczesnej muzyki znamy wiele przykładów na to, że Łódź jako miasto spełniała funkcję niezwykle kreatywną. Świadczyć może o tym twórczość kompozytorów takich jak: Zygmunt Krauze, Marcin Stańczyk czy Artur Zagajewski, którzy wprost mówią o swoich inspiracjach tym miastem. Artur Rubinstein tak wspominał pobyt w Łodzi: "Moje pierwsze muzyczne przeżycie kształtowało posępne, płaczliwe zawodzenie setek fabrycznych syren, budzących robotników o szóstej rano, gdy miasto spowite było jeszcze w ciemności." Z drugiej strony, w Łodzi - mieście postprzemysłowym - na podatnym gruncie, rozwinęła się, z niespotykanym nigdzie indziej w Polsce rozmachem, silna scena punk industrial i techno. Dziś w Łodzi nie ma już hałasu fabryk, nie ma robotników budzących się rano i spieszących do pracy, jednak należy pamiętać, że w pejzażu dźwiękowym nawet najmniejsze zakłócenie może oznaczać ciekawą lub ważną informację, która stanie się początkiem twórczego aktu. Festiwal Fab_In_3_Maszyna_Fabryka_Miasto, był poświęcony procesowi kształtowania i negocjowania tożsamości miejskiej Łodzi w korespondencji z muzyką współczesną, nową, awangardową. Podczas trzeciej edycji festiwalu wystąpili międzynarodowi artyści. Za stworzenie autorskiej koncepcji festiwalu oraz za jego koordynację odpowiada kompozytor i kurator Rafał Kołacki.

 

Festiwal to połączenie muzyki, nagrań terenowych i improwizacji. Przez trzy dni festiwalu w Fabryce Sztuki wystąpiło pięć artystek i artystów ze Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Hiszpani i Polski, którzy poruszają się w wąskiej dziedzinie muzyki współczesnej – nagrań terenowych. Field recording to rejestrowanie dźwięków poza studiem nagraniowym, nagrywanie wszystkich ciekawych dźwięków dookoła – w naturze, w mieście, a także we wnętrzach. Nagrania mogą być później wykorzystane - w całości lub fragmentarycznie - podczas koncertów na żywo.

 

Podczas Festiwalu wystąpili:

- KSIĘŻYC /Polska/ (14 października 2022)

- Isabella Forciniti /Austria/ (14 października 2022)

- Wiktor Skok /Polska/ (15 października 2022)

- Francisco Meirino /Hiszpania, Szwajcaria/ (15 października 2022)

- Robert Lippok /Niemcy/ (145 października 2022)

- DREKKA /Stany Zjednoczone/(16 października 2022)

- B.U.D.D.A. | Chris Sigdell  | b°tong /Szwajcaria/ Sascha Stadlmeier | EMERGE /Niemcy/ (16 października 2022)

 


* "SOLIDARNI Z UKRAINĄ!" / PROGRAM WSPARCIA DLA TWÓRCÓW I ANIMATORÓW Z UKRAINY

 

W tym roku zaangażowaliśmy się w pomoc dla osób w kryzysie uchodźczym, w tym także dla ludzi kultury. Od marca do grudnia 2022 w Fabryce Sztuki w Łodzi działała BAWIALNIA - miejsce wspólnych zabaw i działań edukacyjno-animacyjnych dla dzieci i ich opiekunów, z Polski i Ukrainy. BAWIALNIA stała się miejscem, gdzie realizowany był bardzo szeroki zakres wsparcia dla osób z Ukrainy. Oprócz podstawowego założenia jakim jest miejsce do zabaw oraz spotkań dla dzieci i ich opiekunów, w Bawialni prowadzone były animacje dla dzieci, miejsce wypoczynkowe dla opiekunów, miejsce do prac biurowych z komputerami i drukarkami, przestrzeń socjalna z posiłkami. W ramach projektu zatrudniliśmy animatorkę - Yuliyę Fisher - do prowadzenia zajęć dla dzieci oraz koordynatorki Bawialni - Zoryanę Mamińską i Levgenię Melnyk. (marzec - grudzień 2022)

 

 

* FUNDACJA TKALNIA SZTUKI 

 

TKALNIA SZTUKI to otwarta scena dla młodych choreografów teatru tańca, artystów i freelancerów, organizowana przez: Fundację Tkalnia Sztuki, Connecting Arts and Theatre Dance Company, Atelier Sztuk Taneczno-Teatralnych oraz Międzynarodową Szkołę Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i Sport”. Do udziału w tegorocznym programie artystyczno-edukacyjnym o charakterze teatralno-tanecznym zostali zaproszeni młodzi pasjonaci tańca, studenci szkół artystycznych, tancerze tańca sportowego oraz artyści i performerzy niezależni z Łodzi i regionu łódzkiego.

 

- Warsztaty poprowadzili: Katarzyna Koziorz, Aleksandra Kuś, Paweł Grala, Małgorzata Mielech, Seweryn Sewio Obałka, Małgorzata Boruń. (19-20 listopada 2022) 

 

- Cykl warsztatów zakończył się prezentacją solo tanecznego „Czarny, to mój szczęśliwy kolor”, w wykonaniu Michała Przybyły. (20 listopada 2022)

 

 

* TEATR SMILE - ŁÓDZKI TEATR OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

- Wystawa fotografii "ZNACZYĆ!" (13-19 grudnia 2022)

Wystawa fotografii stworzona została przez artystów Teatru Smile, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi. Projekt „ZNACZYĆ” ukazuje 15 czarno-białych fotografii, przedstawiających osoby z niepełnosprawnością, chcące podkreślić ich indywidualność i równość wobec siebie i innych. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na nierówne traktowanie i stygmatyzację niepełnosprawności. 

 

- Prezentacja spektaklu „Ciepłe i puchate” (13 grudnia 2022)

Spektakl „Ciepłe i puchate” w wykonaniu Teatru Smile, to bajka o krainie pełnej radości, miłości, szacunku i tolerancji. Wszystko za sprawą jej przyjaznych mieszkańców, dla których uśmiech, empatia i wzajemne wsparcie wpisane są w ich codzienność. Poprzez „posiadanie ciepłego i puchatego” - największego skarbu tej krainy - tworzą świat bez kłótni, zazdrości i nienawiści.

 

 

* KAROLINA MARTIN / TEATR FRAKTAL / SPEKTAKL "TRZY ĆWIERCI DO ŚMIERCI"

 

- Prezentacja monodramu Karoliny Martin „Trzy ćwierci do śmierci” w Fabryce Sztuki. (11 grudnia 2022)

Spektakl „Trzy ćwierci do śmierci” to monodram lalkowy, inspirowany opowieściami z Supraśla, zebranymi i opracowanymi przez Wojciecha Załęskiego w zbiorze „Hecz precz stała się rzecz” oraz książką „Po trochu” Weroniki Gogoli. Spek­takl to po­dróż na gra­ni­cy dwóch świa­tów. Wszyst­ko za­czę­ło się od pra­bab­ki We­ro­ni­ki, któ­ra prze­nio­sła Śmierć przez rze­kę i w ten spo­sób za­pew­ni­ła ko­bie­tom w swo­jej ro­dzi­nie dłu­go­wiecz­ność. Jest to jed­nak dar pro­ble­ma­tycz­ny. Bo­ha­ter­ka - Babucha - pra­gnie za­koń­czyć swój zbyt dłu­gi ży­wot. Wcze­śniej jed­nak musi do­ko­nać ra­chun­ku su­mie­nia. Musi na nowo zmie­rzyć się z prze­szło­ścią, by po­znać co było praw­dą w jej ży­ciu, co za­bo­bo­nem i fan­ta­zją. Czy cią­ży na niej prze­kleń­stwo złych lu­dzi? A może sama od­po­wia­da za swo­je nie­szczę­ście? Czy ktoś przyj­dzie jej z po­mo­cą?

 

 

* CENTRUM KULTURY W LUBLINIE / PRZESTRZENIE SZTUKI LUBLIN – TEATR / POKAZ WORK IN PROGRESS PROJEKTU TEATRALNEGO „POGŁOSY”

 

Pokaz otwarty „Pogłosy” w reżyserii Konrada Dworakowskiego, jest próbą scenicznej realizacji sztuki Wita Szostaka, pod tym samym tytułem. Choć autor nazywa ją dramatem, w rzeczywistości przypomina bardziej poemat, rozpisany na bohaterów, którymi są słowa. Wit Szostak nie sugeruje żadnych scenicznych rozwiązań, powierzając wszelkie decyzje sceniczne realizatorom. Niezwykłość tego tekstu powoduje, że można zrealizować go zarówno jako wielkoobsadowe wydarzenie, jak i kameralny spektakl, nie ingerując w strukturę dramatyczną i poetycką tekstu. Prezentowany pokaz pracy jest próbą uchwycenia metaforyki sztuki Szostaka. Opowieść toczy się wokół takich pojęć jak utrata, pożegnanie, pamięć i prawda, a każde z nich tworzy bardzo osobisty punkt widzenia, niepowtarzalną optykę. Odbiciem tego w inscenizacji jest forma spektaklu-– rachityczna i tymczasowa, tracąca i zyskująca kształt, rozpadająca się i konstruująca na nowo, będąca metaforą pamięci ugniatanej i formowanej w zależności od kontekstu. 

 

W ramach współpracy Przestrzenie Sztuki - Lublin & Przestrzenie Sztuki Łódź, odbyły się:

- Próby do pokazu, Łódź: listopad - grudzień 2022

- Próby do pokazu, Lublin: grudzień 2022

- Pokaz work in progress projektu teatralnego „Pogłosy”, Lublin: 8 grudnia 2022

- Pokaz work in progress projektu teatralnego „Pogłosy”, Łódź: 22 grudnia 2022

- Premiera spektaklu "Pogłosy" zaplanowana jest na rok 2023.

 

 

3. WŁĄCZ SIĘ! 

 

„Włącz się!” ma za zadanie sieciowanie artystów teatru niezależnego w regionie łódzkim, ich edukację oraz wzmacnianie, poprzez proponowane warsztaty i wspólne inicjatywy. Do tej pory udało się nam zorganizować pięć spotkań teatrów i artystów niezależnych (3 spotkania w 2021 roku / 2 spotkania w 2022 roku), o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Oprócz tego, stale zbieramy bazę kontaktów artystów niezależnych w regionie oraz utworzyliśmy grupę, która usprawnia wymianę informacji między artystami.

 

Cykliczne spotkania mają za zadanie ułatwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy artystami, umożliwiają wymianę doświadczeń i zasobów. „Włącz się!” stara się odpowiadać na potrzeby środowiska artystów teatru niezależnego, dając platformę do ich sieciowania. Ma za zadanie podtrzymywać i wdrażać nowe inicjatywy i działania, na rzecz rozwoju środowiska teatrów niezależnych. Czuwa nad przepływem informacji o wydarzeniach w regionie, organizuje tematyczne panele dyskusyjne oraz oferuje merytoryczne warsztaty dla grup teatralnych, z zakresu praktyki oraz organizacji. 

 

- IV spotkanie "Włącz się!" 2022 (27 sierpnia 2022)

Spotkanie odbyło się na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Retroperspektywy. Otworzyła je rozmowa prof. Dariusza Kosińskiego z Jackiem Głombem, wokół książki „Życie niedokończone”, poświęconej twórczości Lecha Raczaka. Rozmawiając o doświadczeniu, odwadze i wielkiej mądrości z jaką Lech Raczak tworzył swój teatr przed laty, staraliśmy się odnaleźć w jego historii inspiracje do stawiania ważnych pytań za pośrednictwem teatru oraz budowania nowej, silnej wspólnoty teatralnej dzisiaj. Tematem spotkania był „Niezależny teatr nowego świata” jako wyzwanie z którym przyjdzie zmierzyć się obecnie twórcom teatru zaangażowanego. Podczas dyskusji skupiliśmy się na bieżących wyzwaniach związanych z tworzeniem i budowaniem społeczności teatralnej. 

 

- V spotkanie "Włącz się!" (13 grudnia 2022)

Spotkanie miało charakter szkoleniowy i zostało poprowadzone przez Iwonę Konecką, wieloletnią praktyczkę i twórczynię teatru niezależnego, zajmującą się badaniem i animacją kultury oraz sieciowaniem środowisk teatralnych. Intensywnie współtworzącą Wrocławską i Zachodniopomorską Offensywę Teatralną. Współpracującą także z portalem teatralny.pl, wrocławską Fundacją Teatr Nie-Taki oraz dwoma zespołami artystycznymi - Kolektywem Polka i Kolektywem Kobietostan. Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, jaką siłę daje sieciowanie oraz na jakie aspekty warto zwrócić uwagę, będąc artystą niezależnym. Co pomaga budować własną markę, silną pozycję i rozpoznawalność. Jak znajdywać i pozyskiwać fundusze na własne działania.

 

- Warsztaty i szkolenia dla grup teatralnych, prowadzone w ramach wsparcia zespołów teatru niezależnego z Łodzi i regionu łódzkiego:

 

1. Teatr Xiężycowy

- "Ruch sceniczny i elementy reżyserii", prowadzenie: Janusz Adam Biedrzycki

- "Dramaturgia", prowadzenie: Wiktor Moraczewski i Paweł Głowaty

- "Animacja przedmiotem", prowadzenie: Marynia Janus

 

2. Teatr Face To Face (F2F) ze Zduńskiej Woli

- "Analiza dramatu", prowadzenie: Irena Lewkowicz

- "Praca nad postacią/słowem", prowadzenie: Paweł Głowaty

- "Śpiew", prowadzenie: Elina Toneva 

- "Choreografia/ruch sceniczny", prowadzenie: Małgorzat Lipczyńska

- "Reżyseria światła", prowadzenie: Tomasz Krukowski

 

3. Koło teatralne działające w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, prowadzone przez Luizę Łuszcz-Kujawiak

- "Warsztaty teatralne:, prowadzenie: Anna Maszewska, Małgorzata Lipczyńska

 

- Prezentacje spektakli rezydentów teatralnych I edycji konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny":

1. Spektakl „Frida la Vida!” Teatru Fraktal (27 października 2022)

2. Spektakl „EtnoTechno” Teatru Szklarnia (9 grudnia 2022)

 

- Otwarcie instalacji performatywnej „Kordian_a”,Portierni Sztuki (11-17 listopada 2022)

Wy­sta­wa „Kor­dian_a”, stwo­rzo­na w for­mie in­sta­la­cji per­for­ma­tyw­nej, to wy­nik warsz­ta­tów prze­pro­wa­dzo­nych w gru­pie mło­dzie­ży. In­spi­ra­cją do pra­cy sta­ła się po­stać Kor­dia­na - ty­tu­ło­we­go bo­ha­te­ra dra­ma­tu Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go z 1834 roku. Spraw­dza­li­śmy, czy roz­ter­ki, do­świad­cze­nia, wąt­pli­wo­ści Kor­dia­na (ró­wie­śni­ka współ­cze­snych na­sto­lat­ków), mogą w ja­kiś spo­sób re­zo­no­wać z pro­ble­ma­mi i wy­bo­ra­mi dzi­siej­szych mło­dych lu­dzi. Wy­sta­wa nie ma am­bi­cji pro­po­no­wa­nia no­we­go od­czy­ta­nia „Kor­dia­na”. Nie jest ana­li­zą lek­tu­ry szkol­nej. Omi­ja wie­le wąt­ków in­ter­pre­ta­cyj­nych. Wy­sta­wa jest za­pi­sem oso­bi­ste­go do­świad­cze­nia twór­ców, wy­ni­ka­ją­ce­go ze spo­tka­nia z głów­nym bo­ha­te­rem. To za­pro­sze­nie do świa­ta mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry doj­rze­wa, pró­bu­je okre­ślić swo­je prio­ry­te­ty, po­szu­ku­je au­ten­tycz­ne­go „ja”, bu­du­je i tra­ci złu­dze­nia, czę­sto prze­gry­wa. De­ner­wu­je, ale za­sta­na­wia. Od­py­cha, ale wzru­sza. Jest bar­dzo ro­man­tycz­ny, ale rów­nież za­ska­ku­ją­co uni­wer­sal­ny. Jest Kor­dian_ą.

Wy­da­rze­niu będą to­wa­rzy­szy­ły za­mknię­te warsz­ta­ty dla uczniów XIII Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ma­rii Pio­tro­wi­czo­wej w Ło­dzi oraz Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Igna­ce­go Loy­oli w Ło­dzi.

 

- Pokaz spektaklu „Głód” Teatru pod Fontanną z Poznania (26 sierpnia 2022)

Spektakl został zaprezentowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2022. Przedstawienie skupiające się na analizie problemu głodu na świecie w XXI wie­ku, zostało stworzone przez środowiska osób zagrożonych wykluczeniem, ze względu na stan zdrowia czy status społeczny. Teatr pod Fontanną tworzą człon­ko­wie pra­cow­ni te­atral­nych, dzia­ła­ją­cych przy „Do­mach pod Fon­tan­ną” - dwóch ośrod­kach pro­wa­dzo­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Zro­zu­mieć i Po­móc”, zaj­mu­ją­cych się re­ha­bi­li­ta­cją spo­łecz­no-za­wo­do­wą osób po kry­zy­sach psy­chicz­nych. Gru­pa ma w swym do­rob­ku czte­ry do­sko­na­le przy­ję­te przez kry­ty­kę i pu­blicz­ność spek­ta­kle.

 

 

 

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi

Partner: Teatr CHOREA

 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków budżetu państwa.

 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

PS belka 22 

 logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

Archiwum

poprzednie aktualności

fot Anna Sobolewska 20

Cykl Warsztatów "Teatr w Działaniu"

miejsce i czas
13.05-11.12.2022
Przestrzenie Sztuki | Warsztat

Zapraszamy na cykliczne warsztaty - "TEATR W DZIAŁANIU - formy twórczej aktywności w pracy społecznej, edukacyjnej, terapeutycznej", prowadzone przez Igę Załęczną, w Fabryce Sztuki w Łodzi.

JA FEUERBACH plakat poziom

Premiera spektaklu "Ja, Feuerbach"

miejsce i czas
05.05.2022
Przestrzenie Sztuki | Spektakl

Zapraszamy na premierę spektaklu "Ja, Feuerbach", w reżyserii Pawła Głowatego, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022", organizowanym przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, jako część działań z partnerami.

tworcze maj22 miesiac

Majowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
04-28.05.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału w majowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi! Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie daty, rezerwujcie miejsca i czas!