www FS
Strona główna / Aktualności / Dzień Dziecka na Abramce! / День захисту дітей на Абрамку!

Dzień Dziecka na Abramce! / День захисту дітей на Абрамку!

miejsce i czas
01.06.2023
Pasaż Abramowskiego | Projekt

Z okazji Dnia Dziecka Fabryka Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA zapraszają wszystkich chętnych do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia w Parku im. Edwarda Abramowskiego / dawnym Pasażu Abramowskiego! / З нагоди Дня захисту дітей Fabryka Sztuki в Лодзі і Театр «CHOREA» запрошує всіх прийняти участь у родинному святі у Parku im. Edwarda Abramowskiego / Pasaż Abramowskiego! текст українською нижче. ↓


PL

data: 1 czerwca 2023 (czwartek)
godzina: 15:00-18:00
miejsce: Park im. Edwarda Abramowskiego / dawny Pasaż Abramowskiego w Łodzi
wstęp: wolny, bezpłatny

Jak zawsze czekają na Was liczne aktywności, atrakcje oraz upominki. Będą wyzwania - plastyczne, przyrodnicze, kulinarne, tor przeszkód, a także coś na osłodzenie wysiłków i strefa relaksu.

Podczas wydarzenia, przy każdym stoisku, na każdego z małych uczestników, będzie czekało specjalne zadanie - za które będzie można dostać pieczątkę. Uczestnicy, którzy wykonają wszystkie zadania i zbiorą komplet pieczątek - otrzymają niespodzianki!Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzi Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi
Partner: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

 


UKR

Дата: 1 червня 2023 року
Час: 15:00-18:00
Вхід: вільний, безкоштовний

У програмі численні атракціони, мистецькі, кулінарні та спортивні майстер-класи і багато іншого... Для вас буде облаштована зона відпочинку. Під час заходу біля кожного стенду вас чекає спеціальне завдання, за яке можна отримати штамп. На учасників, яким вдасться зібрати всі марки – чекає сюрприз! Цю подію не можна пропустити! Щиро запрошуємо на День захисту дітей на Абрамку!

 


Захід проходить в рамках проекту «Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023».

Організатор: Fabryka Sztuki в Лодзі
Партнер: Театр «CHOREA»

Проект «Przestrzenie Sztuki» фінансується Міністерством культури і національної спадщини, реалізується Інститутом музики і танцю та Театральним інститутом ім. Збігнєв Рашевський.

Захід співфінансується урядом міста Лодзь.

 

 

 

Uwaga! Wszystkich uczestników wydarzenia prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

REGULAMIN WYDARZENIA „DZIEŃ DZIECKA NA ABRAMCE!”
Data: 01.06.2023, godz. 15:00-18:00
Miejsce: Park im. Edwarda Abramowskiego / dawny Pasaż Abramowskiego w Łodzi

1. Organizatorem wydarzenia jest Fabryka Sztuki w Łodzi.
2. Wydarzenie odbywa się w dniu 1 czerwca 2023, w godzinach 15:00-18:00.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywać na terenie pasażu Abramowskiego - między rozstawionymi namiotami - na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas wydarzenia i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest wydarzenie, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty.
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
7. Organizator udostępnia uczestnikom sprzęt, taki jak: stoły, krzesła, pufy, leżaki, poduszki, koce, maty, namioty, a także wszelkie materiały, przedmioty, narzędzia, rekwizyty i sprzęty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów odbywających się podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z wyżej wymienionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia poza teren wydarzenia i zwrotu na życzenie osób obsługujących wydarzenie.
8. Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia każdej osobie zakłócającej ład i porządek publiczny, jak również będącej pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
9. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator wydarzenia może wezwać uczestnika wydarzenia do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w wydarzeniu, wezwać do opuszczenia przez niego terenu wydarzenia i zastosować wszelkie dostępne środki, celem wyegzekwowania powyższego żądania.
10. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach oraz w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Uczestnik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Fabryki Sztuki w Łodzi, z tytułu wykorzystywania wizerunku na potrzeby określone w regulaminie.
11. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

 

Archiwum

poprzednie aktualności

308038508 6325034117511667 8512863315143123621 n

Spektakl "Bracia Polarnej Zorzy" w Warszawie

miejsce i czas
27.05.2023
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy" | Koncert

Za­pra­sza­my na po­ka­z spek­ta­klu mu­zycz­ne­go "Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy" Te­atru CHO­REA i Te­atru Fi­gur z Kra­ko­wa, w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" w Warszawie. 

Na stroneSpektrum teatru

Cykl warsztatów „Spektrum Teatru”

miejsce i czas
26.05-04.12.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Doświadcz siebie w sztuce oraz w twórczej relacji z innymi! Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarznie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

tworcze maj23 miesiac

Majowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
05-31.05.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Za­pra­sza­my do udzia­łu w majowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.