Aktualności

Strona główna / Aktualności / Grudzień 2022
0388 n

Wystawa fotograficzna "ZNACZYĆ!"

miejsce i czas
13-19.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na wystawę fotograficzną "ZNACZYĆ!", stworzoną przez artystów Teatru Smile, przygotowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.

LETS MEET UP 1200 x 675

LET'S MEET UP! / ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЯ! / POZNAJMY SIĘ!

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie sieciujące dla środowisk twórczych z Ukrainy. / Щиро запрошуємо на першу відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fabryka Sztuki invites you to the first open networking meeting for artists and cultural professionals from Ukraine.

317116918 824163682168371 3317105523537894652 n

Projekt "Re:source! Ukraine"

miejsce i czas
13.12.2022 do 26.03.2023
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

13 grudnia 2022 rozpoczynamy realizację wyjątkowego projektu "Re:source! Ukraine", dedykowanego artystom i twórcom kultury z Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych muszą odnaleźć się na rynku europejskim i na nowo zbudować swoją karierę.

wlacz sie google kopia

V Spotkanie "Włącz się!"

miejsce i czas
13.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Zapraszamy na V spotkanie poświęcone sieciowaniu teatru niezależnego w regionie łódzkim, pod hasłem “WŁĄCZ SIĘ! - Siła (w) niezależności”. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fa­bry­kę Sztu­ki, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA. 

316829708 10160262950817486 2363538462181715629 n

Warszawska premiera książki "Rodowicz - Teatr - Droga"

miejsce i czas
03.12.2022
Komuna Warszawa | Projekt

Zapraszamy na warszawską premierę książki Tomasza Rodowicza "Rodowicz – Teatr – Droga" pod redakcją Dariusza Kosińskiego, która odbędzie się w Teatrze Komuna Warsawa. Spotkanie z Tomaszem Rodowiczem i Dariuszem Kosińskim poprowadzi Dominik Gac.

Mikolajki22 strona

Mikołajki w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
07.12.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi | Projekt

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia za­pra­sza­my wszyst­kich do spę­dze­nia ro­dzin­no-są­siedz­kie­go po­po­łu­dnia w ser­decz­nej, mi­ko­łaj­ko­wej at­mos­fe­rze, ra­zem z Fa­bry­ką Sztu­ki i Te­atrem CHO­REA!