Aktualności

Strona główna / Aktualności / Luty 2024
Save the Date

Warsztaty "Jak przyjmować i dawać feedback?"

miejsce i czas
17.02.2024
Teatr CHOREA | Warsztat

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Jak przyjmować i dawać feedback?", odbywających się w ramach projektu "Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego". Warsztaty poprowadzi Małgorzata Wdowik, 17 lutego 2024, w Teatrze CHOREA w Łodzi.

rps 18.08.23 ksiegi niepokoju fot. agnieszka cytacka ACF 2916

Spektakl "Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando" w Łodzi

miejsce i czas
16.02.2024
Teatr CHOREA | Spektakl

Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii To­ma­sza Ro­do­wi­cza, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

tworcze luty24 miesiac

Lutowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki

miejsce i czas
11-24.02.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do udzia­łu w lutowych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fabryce Sztuki. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie miej­sca i czas.

Projekt bez nazwy

20 lat Teatru CHOREA

miejsce i czas
10.02.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Kochani Przyjaciele Teatru CHOREA! W tym roku świętujemy nasze 20 urodziny. 10 lutego 2004 powstało Stowarzyszenie Teatralne CHOREA.

buycoffetous

Buy coffe to Teatr CHOREA

miejsce i czas
10.02.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Kochani Przyjaciele! Jeśli nasze działania są dla Was ważne, a wartości którymi się kierujemy bliskie, to może rozważycie postawienie nam kawy...?

nocowanka

Nocowanka dla dorosłych w Teatrze CHOREA!

miejsce i czas
09-10.02.2024
Teatr CHOREA | Projekt

Zapraszamy na "MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ I DOBRE JEDZENIE!" - czyli niepowtarzalną NOCOWANKĘ DLA DOROSŁYCH w Teatrze CHOREA!

IMG 9305

Cykliczne warsztaty "Krav Maga" dla dzieci

miejsce i czas
07.02.2024
Fabryka Sztuki w Łodzi | Warsztat

Zapraszamy do dołączenia do cyklicznych zajęć dwóch stałych grup warsztatowych "Krav Maga", przeznaczonych dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzonych przez doświadczoną instruktorkę – Elinę Tonevę, w ramach programu Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi.

Archiwum