JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 58
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 17
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 11
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 12
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 13
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 16
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 19
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 2
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 22
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 53
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 40
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 4
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 31
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 30
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 3
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 29
JA FEUERBACH fot.HOLLYBABA 8
Strona główna / Spektakle / Aktualne / Ja, Feuerbach

Ja, Feuerbach

Autor tekstu: Tankred Dorst

Reżyseria: Paweł Głowaty

Obsada: Paulina Walendziak / Joanna Chmielecka, Tomasz Rodowicz, Paweł Głowaty

Scenografia, kostiumy: Daria Szymańska

Opracowanie muzyczne: Michał Surosz

Reżyseria światła: Tomasz Krukowski

Reżyseria dźwięku: Marcin Dobijański

Projekt graficzny plakatu: Tomasz Kubicki

Zdjęcia: Hollybaba

Produkcja: Paweł Głowaty

Partnerzy: Fabryka Sztuki w Łodzi, Teatr CHOREA

Premiera: 5 maja 2022, 5 czerwca 2022, scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, projekt Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr

Czas trwania: 120 minut (bez przerw)

Wiek widzów: 15+

 

 

 

"Ja musiałem bez przerwy mówić, musiałem mówieniem bronić swojego życia!"

Feuerbach

 

"Ja, Feuerbach", to autorski spektakl Pawła Głowatego na podstawie dramatu Tankreda Dorsta. To opowieść o uprzedmiotowieniu relacji ludzkich, manipulacji i cynizmie w traktowaniu ludzi we współczesnym świecie i zobojętnieniu wobec nadwrażliwych członków naszej społeczności.

 

Feuerbach, doświadczony aktor, po okresie zawodowej stagnacji powraca na scenę, by po raz ostatni zawalczyć o możliwość spełnienia swego życiowego powołania. W oczekiwaniu na dyrektora teatru wdaje się w pozornie niewinną konwersację z asystentem dyrektora.

 

Dla obu konsekwencje tej rozmowy będą niespodziewane i zaskakująco bolesne.

 

Doceniając wkład pracy Pawła Głowatego i kreatywność projektu, a także pragnąc w jak najszerszy sposób zrealizować jeden z celów programu Przestrzeni Sztuki, którym jest podnoszenie kwalifikacji artystycznych, jak i organizacyjno-promocyjnych artystów niezależnych i młodych twórców oraz aktywizacja i poszerzanie możliwości działania artystów niezależnych, Teatr CHOREA postanowił umieścić spektakl "Ja, Feuerbach" w swoim repertuarze.

 

 

Premiera spektaklu została zrealizowana w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022.

 

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.


Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

PS belka 22 

 logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb